STUK ProInfo-uutiskirje
  31.8.2016  
  Säteilyturvallinen toiminta toi KYSin kuvantamiskeskukselle viiden tähden tunnustuksen  
   
  KYSin Kuvantamiskeskus sai ensimmäisenä pohjoismaisena sairaalana Euroopan Radiologijärjestön parhaan mahdollisen EuroSafe-turvallisuusluokituksen. KYSissä muun muassa päädytään yhä useammin käyttämään vaihtoehtoisia menetelmiä kuvantamiselle. Niinpä esimerkiksi alle 12-vuotiaille tehtyjen TT-tutkimusten määrä on vähentynyt vuodesta 2005 vuoteen 2015 noin 45 prosenttia.

Lue lisää
 
 
  Poikkeavia tapahtumia ilmoitettiin kootusti merkittävä määrä  
   
  Vuonna 2015 STUKiin ilmoitettiin tapauskohtaisesti 64 terveydenhuollon poikkeavaa tapahtumaa ja lisäksi röntgentoiminnan puolella kootusti 755 poikkeavaa tapahtumaa. Näistä 755 tapahtumasta lähemmäs puolet koski lähetteeseen liittyviä virheitä.

Lue lisää
 
 
  PET-TT-tutkimusten vertailutasoja selvitetään  
   
  PET-TT-tutkimusten yleistyessä on ryhdytty selvittämään, olisiko niille tarpeen asettaa vertailutasoja. Tarvetta arvioidakseen STUK on koonnut PET-TT-tutkimusten aiheuttamia säteilyannoksia yhteistyössä tutkimuksia tekevien klinikoiden kanssa.

Lue lisää
 
 
  Opas turvalliseen magneettikuvaustyöhön  
   
  Työterveyslaitos on julkaissut oppaan, joka antaa yleisiä ohjeita magneettikuvaustyöhön. Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä -opas on laadittu yhteistyössä STUKin asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää
 
 
  Sädehoitofyysikot keskustelivat laadunvalvonnasta ja poikkeavista tapahtumista  
   
  Järjestyksessään 33. sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät järjestettiin tänä vuonna Säätytalolla Helsingissä. Neuvottelupäivillä muun muassa arvioitiin sädehoidon laadunvalvontakäytäntöjä ottaen huomioon tekniikan ja hoitojen kehittyminen sekä keskusteltiin poikkeavista tapahtumista.

Lue lisää
 
 
  Yhteiseurooppalainen hanke kehitti sädehoidon valvontaa  
   
  STUK on osallistunut yhteiseurooppalaiseen tutkimusprojektiin MetrExtRTiin, jonka tarkoituksena oli tuottaa uusia säteilyn mittaus- ja valvontamenetelmiä sädehoidon korkean laadun varmistamiseksi jatkossakin.

Lue lisää
 
 
Tarkastajan matkassa
  Kovin moninaisia seikkoja on ajan saatossa uskottu tarkastettavaksi ja toisinaan on tarkastus muuttunut hyvin perinpohjaiseksi. Ovatpa ennättäneet maailmansodat, auringon- ja kuunpimennykset sekä halpuuttaminen pyyhkäistä ylitse, mutta tarkastettavaa on riittänyt. Siinä sivussa ovat järventaukset ja merenmaat saaneet vaihtua haavikkoihin ja huovisiin. Ja sen perään monet muut moniin muihin. Mutta tarkastaja tarkasti tarkasti yhä.

Tule tarkastajan matkaan
 
Tarkastajan matkassa
 
  STUK uudistaa säteilytoiminnan valvonnan tietojärjestelmiä

Säteilyturvakeskus modernisoi ja yhdistää terveydenhuollon ja teollisuuden säteilytoiminnan valvontaan käytettävät erillisjärjestelmät keskitetyksi valvontajärjestelmäksi. Osana uudistusta kehitetään myös kansalaisten, luvanhaltijoiden ja muiden viranomaisten sähköistä asiointia. Lupa-asioiden hoitaminen, kuten lupamuutosten teko ja lupatietojen katselu, onnistuu järjestelmän valmistuttua extranet-palvelun kautta.

Järjestelmän määrittely on käynnistetty, ja suunnitelmien  mukaan se otetaan käyttöön vuonna 2018.
 
 
  Sormien säteilyaltistus pieneni uusien työtapojen ansiosta

Turun PET-keskus on onnistunut selkeästi pienentämään radioaktiivisia merkkiaineita käsittelevien työntekijöidensä säteilyaltistusta automatisoimalla ja kehittämällä työtapojaan. Aiempina vuosina suurimmat sormiin kohdistuvat annokset ovat lähennelleet vuosiannosrajaa, mutta viime vuonna isoimmatkin annokset putosivat noin kolmannekseen entisestä.

Säteilyturvakeskus pitää valtakunnallista rekisteriä säteilytyöntekijöille aiheutuneista säteilyannoksista. Rekisterin tilastoista nähdään säteilytyössä tapahtuneiden muutosten vaikutus työntekijöiden altistukseen.

Vuonna 2015 henkilökohtaisessa koko keholle laskettavan säteilyaltistuksen seurannassa oli yhteensä noin 10 800 säteilytyöntekijää ja sormiannosten seurannassa noin 500 työntekijää. Yleisesti ottaen työntekijöille aiheutuneet säteilyannokset pysyivät edellisvuosien tapaan hyvin vähäisinä.

STUKin tiedote 20.6.2016 Sormien säteilyaltistus pieneni uusien työtapojen ansiosta 
 
 
  Ilmoittaudu mukaan 40. Sädeturvapäiville

Sädeturvapäivät järjestetään tänä vuonna 10.–11.11. tuttuun tapaan Tampere-talossa.

Neuvottelupäivillä käydään läpi muun muassa säteilyturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia aiheita, kuten säteilylle altistavien tutkimusten määriä Suomessa, säteilylainsäädännön uudistusta ja henkilökunnan silmien annoksia. Lisäksi säteilyturvallisuutta lähestytään toimenpideradiologian työtapojen ja käyttökouluttajan roolin kautta.

Torstain toisessa sessioissa perehdytään uuden TT-tekniikan käyttöönottoon ja perjantaiaamupäivälle on luvassa kliinispainotteinen rautaisannos kaulan ja pään alueen kuvantamista sekä jatkoa "Haastavaa natiivikuvantamista" -luentosarjalle. Nyt aihealueina ovat muun muassa ranne/kyynärpää, th/ls-rangat sekä lantion alueen kuvantaminen.

Fuusiokuvantaminen – pintaa syvemmälle -ryhmäkoulutuksessa tutustutaan isotooppilääketieteen uusiin kuvausmenetelmiin ja kuvantamisen ajankohtaisiin kysymyksiin.

Sädeturvapäivien sivut
Ilmoittautuminen päiville on avattu
 
 
  Hammasröntgentoiminta vuosilaskutuksen piiriin

Kun tavanomainen hammasröntgentoiminta muuttui rekisteröidystä toiminasta luvanvaraiseksi toiminnaksi, se tuli myös vuosilaskutuksen piiriin. Laitteiden valvontaa jatketaan entiseen tapaan postitse lähetettävällä testipaketilla. Testipaketista ei kuitenkaan enää veloiteta erikseen, vaan paketti ja sen analysointi sisältyy kultakin laitteelta perittävään vuosimaksuun. Tänä vuonna vuosilaskut on lähetetty elokuun puolivälissä.
 
 
  Uusia julkaisuja

STUK-B-204
Surveillance of Environmental Radiation in Finland: Annual report 2015

STUK-B 202
Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta. Vuosiraportti 2015
 
STUK-B 199
Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat: Kolmannesvuosiraportti 3/2015

Uusia ohjeita

ST 1.8
Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimivien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelukoulutus
25.1.2016

ST 6.1
Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä
2.3.2016

ST 5.4
Säteilylähteiden kauppa
14.6.2016