Copy
 
STUK ProInfo-uutiskirje
  24.3.2020  
  STUK turvaa etätöissä  
  vasen-fiilis.jpg  
  STUKin hoitaa säteilytoiminnan valvonnan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen ajan lähes täysin etätöinä.

STUKin perustoiminta toimii lähes normaalin tehokkaasti, mutta STUK ei toistaiseksi  tee tarkastuksia käyttöpaikoilla ilman erityisen painavaa perustetta. Tärkeimpiin tarkastuksiin STUK etsii etävalvonnan keinoja välttääkseen käynnit paikan päällä. Jos tilanne pitkittyy STUK etsii tapaus kerrallaan keinoja, joilla käyttöpaikkatarkastuksia voitaisiin tehdä kenenkään tervayttä vaarantamatta. Tämä siis sellaisissa tapauksisa että paikalla käyntia korvaavaa tapaa ei ole.

Tilanteella on suuri vaikutus juuri terveydenhuollon toiminnanharjoittajiin. Vaikutukset selviävät käytännössä vasta tilanteen edetessä eikä valmiita ratkaisuja ole. Teemme STUKissa parhaamme, että saamme ratkaistua säteilynkäytön lupavaatimuksiin liittyvät kysymykset mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja nopeasti. Eteen tulevista ongelmista kannattaa aina olla yhteydessä STUKin tarkastajiin. Parhaat ratkaisut löytyvät yhteistyöllä

STUK siirtää täksi kevääksi suunnitellut Terveydenhuollon neuvottelupäivät myöhemmin pidettäviksi. Tavoitteena on, että ne voidaan järjestää ensi syksynä. STUK ei myöskään peri valvonnan vuosilaskuja nyt keväällä, vaan siirtää niiden eräpäivät syksyyn, sillä poikkeutilanne saattaa aiheuttaa yrityksille taloudellisia vaikeuksia.

STUK kannustaa valvonta-asiakkaita asioimaan verkossa. Paperiasiointi saattaa viedä tässä tilanteessa normaalia pitemmän ajan. Valvonnassa pyritään erityisesti turvaamaan sellaisiin lupavaatimuksiin liittyvät asioiden käsittelyt, jotka estäisivät viivästyessään toiminnanharjoittajien toiminnan. Näitä ovat muun muassa uudet luvat ja ennakkoon haettavat lupamuutokset.

Radonmittauksia tekevien yritysten mittausmenetelmien kalibroinneille STUK antaa lisäaikaa kolme kuukautta, jos lupa on umpeutumassa.

Lue: Tiedote koronan aiheuttaman tilanteen vaikutuksista koko STUKiin
 
 
 
Turvallisuusarvio kesäkuun puoliväliin mennessä - ohjeet ja lomakkeet STUKin nettisivuilta
 
   
  Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on tehtävä säteilytoiminnan turvallisuusarvio, jonka STUK vahvistaa osana turvallisuusluvan myöntämistä tai erikseen.

Turvallisuusarvio on laadittava kirjallisesti ja se on pidettävä ajan tasalla. Voimassa olevien turvallisuuslupien osalta turvallisuusarvio on laadittava ja toimitettava STUKiin 15.6.2020 mennessä. Tämän siirtymäajan puitteissa turvallisuusarvion vahvistaminen on maksutonta.

Lue lisää
 
 
  Säteilyturvallista boorineutronikaappaushoitoa  
  vasen-fiilis.jpgKuva: HUS  
  Suomeen on rakennettu maailman ensimmäinen sairaalakäyttöön soveltuva, kiihdytinpohjainen boorineutronikaappaushoitolaite. Biologisesti kohdennettavaa sädehoitoa antavan laitteen tulo Helsinkiin on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin ja yhdysvaltalaisen Neutron Therapeutics yhtiön yhteistyön tulos. STUKin piti opetella harvinaisen hoitomenetelmän  ja laitteiston säteilyturvallisuus.

Lue lisää
 
 
  Kuljetusopas  ajan tasalle  
  vasen-fiilis.jpg  
  Säteilyturvakeskus uudistaa vuonna 2012 julkaisemansa oppaan radioaktiivisten aineiden kuljettuksesta. Lähiaikoina  julkaistavassa uudessa versiossa on päivitetyt ajantasaiset lähdeviittaukset kansallisiin ja kansainvälisiin radioaktiivisten aineiden kuljetuksia koskeviin säädöksiin. Oppaaseen on tehty myös oleellisia lisäyksiä turvallisuuslupamenettelystä korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetuksissa.

Radioaktiivisten aineiden valmistus, hyötykäyttö ja loppusijoitus tapahtuvat usein eri paikoissa ja aineiden kuljetukseen tarvitaan yksi tai useampi kuljetustapa. Kuljetusten säteilyturvallisuus koskettaa näin ollen monia säteilynkäyttäjiä.

STUKin opas esittää kuljetukseen osallistuvien osapuolten vastuut ja velvollisuudet eri työvaiheissa. Tavoitteena on auttaa toiminnanharjoittajia hallitsemaan monissa eri lähteissä hajallaan olevat olevat kuljetusmääräykset.
 
 
 
  Turvallisuuslupa- lomakkeet digitalisoituvat

STUKin nykyiset turvallisuuslupalomakkeet ovat oman paperiaikakautensa näköisiä, siis A4-paperille sopivia lomakkeita, jotka on tallennettu nettisivuille sähköisessä tiedostomuodossa saataville.

STUKin uudet digitaaliset lomakkeet tulevat olemaan dynaamisia ja ohjaavia. Lomakkeet siis ohjaavat täyttämään oikeita ruutuja, liittämään oikeita liitteitä ja mukautuvat sen mukaan, mitä hakemusta tai ilmoitusta käyttäjä on tekemässä. Uusista lomakkeista toivotaan helpotusta toiminnanharjoittajille oikeiden tietojen toimittamiseen hakemusten ja ilmoitusten yhteydessä ja STUKille nopeutusta turvallisuusluvan muutosten käsittelyyn lisätietopyyntöjen vähentyessä.

Lue lisää
 
 
  Hevosille kaupallisista syistä tehtävistä röntgentutkimuksista

Röntgentutkimukset ovat tulleet osaksi hevoskauppaa. Ravihevosen tai ratsun läpivalaisu kertoo ostajalle muuten näkymättömiin jäävää tietoa eläimen kunnosta.

Kaupanteon yhteydessä tehtävät röntgentutkimukset eivät liity varsinaisesti eläimen terveydestä huolehtimiseen vaan tutkimusten syy on puhtaasti kaupallinen. Näitäkin säteilyä käyttäviä tutkimuksia tehtäessä on tutkimusten tekijöiden ja avustajien säteilyturvallisuudesta aina huolehdittava.

Lue lisää


 
 
 
  Kuvantamisessa henkilöön kohdistettu muu kuin lääketieteellinen altistus vuonna 2017

Raportissa esitetään yhteenveto vuonna 2017 terveydenhuollon laitteilla tehdyistä kuvantamistutkimuksista, jotka on tehty muusta kuin lääketieteellisestä syystä. Näiden tutkimusten määriä selvitettiin tekemällä kysely viranomaisille, harrasteryhmille, yksityisille lääkärikeskuksille, vakuutusyhtiöille ja urheilulääkäreille. Vastaava selvitys on tehty viimeksi vuonna 2012.

Muusta kuin lääketieteellisestä syystä tehtäviä tutkimuksia ovat pääasiassa turvapaikanhakijoiden tuberkuloosiseulonnat sekä eräät viranomaisten määräämät tutkimukset, muun muassa iänmääritykset ja salakuljetusepäilyihin liittyvät tutkimukset. Näiden lisäksi urheilu- tai muussa harrastetoiminnassa tehtävät tutkimukset, joilla varmistetaan harrastajan soveltuvuutta lajiin, tehdään muusta kuin lääketieteellisestä syystä. Kyselyn tulosten perusteella harrasteyhteisöjen säteilyn muu kuin lääketieteellinen käyttö on vähäistä, tai se on korvattu ionisoivalle säteilylle vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien käyttämisellä.

Linkki raporttiin