Copy
 
STUK ProInfo-uutiskirje
  12.5.2020  
  Säteilyn käyttäjälle -internetsivuista tehtiin entistä käyttäjäystävällisemmät  
  vasen-fiilis.jpg  
  Säteilyturvakeskuksen (STUK) säteilyn käytön ammattilaisille tarkoitetut Säteilyn käyttäjälle -internetsivut on uusittu. Sivujen rakennetta on selkeytetty ja esimerkiksi turvallisuusluvan hakemiseen liittyvä materiaali löytyy nyt nopeammin. Myös säteilyturvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen on sivujen avulla aiempaa helpompaa. Uudistuksen tekemisessä käytettiin hyväksi vanhojen sivujen käyttötietoja. Niiden avulla saatiin selville, mitä tietoa käyttäjät sivuilta hakevat.

Koska sivuston rakenne uudistettiin kokonaan, on yksittäisten sivujen paikka sivustolla saattanut vaihtua, jolloin aiemmin tallennetut muistipaikat tai suosikkisivujen osoitteet eivät välttämättä enää toimi. Suora osoite www.stuk.fi/lomakkeet toimii kuitenkin kuten ennenkin.
Uusitut Säteilyn käyttäjälle -internetsivut toimivat toistaiseksi ainoastaan suomeksi. Ruotsinkielinen sivusto saadaan valmiiksi kesän loppuun mennessä. Ruotsinkieliset lomakkeet löytyvät yllä olevan suoraosoitteen kautta koko uudistuksen ajan.

Pääset uusituille Säteilyn käyttäjälle -internetsivuille täältä: https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle
 
 
  Nyt voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan yrityksesi puolesta STUKin kanssa

Säteilyturvakeskus on ottanut käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Palvelun avulla voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan yrityksesi puolesta STUKin sähköisessä lomakepalvelussa säteilyn käytön turvallisuuslupa-asioissa.

Valtuudet-palvelun avulla henkilö voi asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta sähköisissä palveluissa. Niin sanottu sähköinen valtakirja eli valtuus luodaan Suomi.fi-verkkopalvelussa. Valtuudet tallentuvat uuteen tietoturvalliseen kansalliseen valtuusrekisteriin. Suomi.fi-verkkopalvelua ja -valtuuksia ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto.

Voit antaa organisaation nimissä valtuuden, mikäli olet yrityksen toimitusjohtaja, elinkeinoharjoittaja tai sinulla on nimenkirjoitusoikeus yhtiöjärjestyksen perusteella. Valtuudella annat haluamallesi henkilölle oikeuden asioida yrityksesi puolesta.

Lisätietoa valtuutuksen antamiseen löytyy Säteilyn käyttäjälle -internetsivuilta:
https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/hae-turvallisuuslupaa-tai-ilmoita-muutoksesta/valtuutusten-antaminen-stukin-kanssa-asiointiin
 
 
  Digitaaliset turvallisuuslupalomakkeet nyt käytössä

Maaliskuisesta säteilyn käyttäjän uutiskirjeessä jo kerrottiin STUKin uusista, aidosti digitaalisista turvallisuuslupalomakkeista. Nyt uudet lomakkeet ovat valmiit ja lomakepalvelu on käytössä.

Linkit uusiin lomakkeisiin ja lomakepalveluun löytyvät vanhasta tutusta osoitteesta https://www.stuk.fi/lomakkeet. Heti ensimmäisenä käyttäjä voi huokaista helpotuksesta huomatessaan, vain kolme erillistä linkkiä aiempien noin kahdenkymmenen linkin sijaan. Näiden kolmen uuden linkin kautta hoituvat niin teollisuuden ja tutkimuksen kuin terveydenhuollon säteilytoiminnan hakemukset ja ilmoitukset.

Palvelussa on omat lomakkeensa uuden turvallisuusluvan hakemiselle, hakemukselle turvallisuusluvan muuttamiseksi sekä ilmoitukselle toiminnan muutoksista. Ensimmäinen on luonnollisesti täysin uuden turvallisuusluvan hakemista varten säteilytoimintaa aloitettaessa. Enää uutta turvallisuuslupaa hakiessa ei siis tarvitse täytellä useita lomakkeita, yksi riittää. Liitteitä hakemukseen toki vielä tarvitaan. Toisella lomakkeella haetaan muutoksia turvallisuuslupaan. Nämä ovat siis sellaisia muutoksia, joista hakemus tulee tehdä etukäteen ennen muutoksen toteutumista. Tyypillisesti tällaiset etukäteen haettavat muutokset ovat säteilyturvallisuusvastaavan muutoksia, uusien säteilytoimintojen aloittamisia tai uuden tyyppisten säteilylähteiden käyttöönottoja.

Jos toiminnassa tapahtuu tämän lisäksi joitakin vähäisempiä muutoksia, voi samalla lomakkeella ilmoittaa samalla kertaa myös niistä. Kolmannella lomakkeella tehdään ainoastaan ilmoituksia vähäisistä muutoksista turvallisuusluvan alaisessa toiminnassa. Tällaisista muutoksista on ilmoitettava STUKille kahden viikon kuluessa toiminnan muuttumisesta. Näitä muutoksia ovat tyypillisesti yhteystietojen muutokset, säteilylähteiden poistaminen käytöstä tai joissain tapauksissa uuden säteilylähteen käyttöönotto, kun käytössä on jo vastaavia säteilylähteitä.

Uudet digitaaliset lomakkeet ovat dynaamisia ja ohjaavia. Lomakkeet ohjaavat täyttämään oikeita ruutuja, liittämään oikeita liitteitä ja mukautuvat sen mukaan, mitä hakemusta tai ilmoitusta käyttäjä on tekemässä. Jos lomakkeen täyttäminen jää jostain syystä kesken, sen täyttämistä voi myöhemmin jatkaa, kaikki liitteet on vain huomattava lisätä ennen lähettämistä. Uusista lomakkeista toivotaan helpotusta toiminnanharjoittajille oikeiden tietojen toimittamiseen hakemusten ja ilmoitusten yhteydessä ja STUKille nopeutusta turvallisuusluvan muutosten käsittelyyn lisätietopyyntöjen vähentyessä ja sähköisen käsittelyn helpottuessa. Uudet lomakkeet ovat myös tavalliseen sähköpostiin verrattuna tietoturvallisempi tapa turvallisuuslupa-asiointiin.

Ensimmäisenä käytössä ovat turvallisuusluvan hakemiseen ja muuttamiseen liittyvät lomakkeet. Palveluun on myöhemmin tulossa lomakkeita myös muun muassa laserlupaa ja korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetusten ilmoittamista varten. Rohkeasti siis kokeilemaan!

 
 
 
 
  Turvallisuusarvio kesäkuun puoliväliin mennessä - ohjeita ja lomakkeita STUKin nettisivuilta   
     
Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on tehtävä säteilytoiminnan turvallisuusarvio, jonka STUK vahvistaa osana turvallisuusluvan myöntämistä tai erikseen.

Turvallisuusarvio on laadittava kirjallisesti ja se on pidettävä ajan tasalla. Voimassa olevien turvallisuuslupien osalta turvallisuusarvio on laadittava ja toimitettava STUKiin viimeistään 15.6.2020. Tämän siirtymäajan puitteissa vireille tulleen turvallisuusarvion vahvistaminen on maksutonta.

Ohjeet turvallisuusarvion tekemiseen löydät STUKin Lomakkeet-sivulta: https://www.stuk.fi/lomakkeet. Sivulta löytyvät myös lomakkeet hammasröntgentoiminnan ja eläinröntgentoiminnan turvallisuusarvion tekemiseen.

Turvallisuusarviot lähetetään Säteilyturvakeskukseen erikseen tai liitteenä sähköisen turvallisuusluvan muutoslomakkeen mukana.

Turvallisuusarviota on lähetetty Säteilyturvakeskukseen jo kiitettävän paljon, joten käsittelyjonossa on ajoittain ruuhkaa.
 
 
 
  Uusi julkaisu

Liukkonen Jukka
Optimointi isotooppilääketieteessä
Terveydenhuollon valvontaraportti. STUK-B 251. Helsinki; Säteilyturvakeskus: 2020.

Optimointiperiaate on yksi säteilysuojelun yleisistä periaatteista. Tässä valvontaraportin kyselyssä käsiteltiin
optimointia kuvausprotokollien tasolla.

Kyselyllä selvitettiin käytännön toimia optimoinnin toteuttamiksi SPECT- ja PET-kuvantamisessa Suomessa. TT-kuvantamisen osuus jätettiin
huomiotta.

http://www.julkari.fi/handle/10024/139515

 
 
 
  Raportti suomalaisten keskimääräisistä säteilyannoksista


STUK on julkaissut vuoden 2018 tietojen perusteella lasketut suomalaisten eri säteilylähteistä saamat keskimääräiset säteilyannokset. Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisia altistavasta ionisoivasta säteilystä on peräisin radonista ja eniten säteilylle altistutaan kodeissa.

Suomalaisten saama keskimääräinen efektiivinen säteilyannos on 5,9 millisievertiä (mSv). Kaksi kolmasosaa säteilyannoksesta, 4 mSv, on peräisin sisäilman radonista. Noin 1,1 mSv aiheutuu muusta kuin sisäilman radonista peräisin olevasta luonnon taustasäteilystä. Taustasäteily on osin avaruudesta tulevaa kosmista säteilyä, osin maaperässä ja rakennusmateriaaleissa olevien radioaktiivisten aineiden säteilyä.

Säteilyn lääketieteellinen käyttö aiheuttaa suomalaiselle keskimäärin 0,76 mSv vuotuisen efektiivisen annoksen. Ydinonnettomuuksien ja 1960-luvun ydinasekokeiden jäljiltä Suomen luonnossa olevien radioaktiivisten aineiden aiheuttama säteilyannos on merkityksettömän pieni.

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos 2018