ADRA bÄ›h za dveÅ™mi a jubilejní 10. ročník Ceny Michala Velíška zahájen!
 

Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správnÄ›,  kliknÄ›te zde.
Dobré zprávy z ADRY
Milí přátelé organizace ADRA,

dny i mÄ›síce letí a pÅ™ed námi je opÄ›t podzim a po nÄ›m hned Vánoce! Jako bychom žili od Vánoc po letní prázdniny a takto stále dokola. NicménÄ› stále si jeÅ¡tÄ› užíváme babího léta a protože nás za necelé dva týdny čeká ADRA bÄ›h (4. října, Letenské sady, Praha 7), doufáme, že se i počasí vydaří. Pokud jste se jeÅ¡tÄ› nepÅ™ihlásili a bÄ›háte rádi, tak dlouho neváhejte, protože online registrace končí pÅ™esnÄ› za týden, 30. září. Pak je již možné se registrovat pouze na místÄ›. A nezapomeňte, i VaÅ¡e dÄ›ti si můžou zabÄ›hat, nebo se zapojit do nejrůznÄ›jších her a soutěží, které pro nÄ› máme pÅ™ipravené!

Další naší významnou novinkou je zahájení jubilejního 10. ročníku Ceny Michala Velíška. T
ento rok si pÅ™ipomínáme 10 let, co byl v podvečer 13. září 2005 zastÅ™elen na KarlovÄ› námÄ›stí v Praze stÅ™ihač Televize Nova 32letý Michal Velíšek. Neváhal se zastat neznámé dívky pÅ™ed násilníkem, tÅ™ebaže byl zrovna na procházce ani ne s roční dcerkou Valentýnkou. Na jeho počest vyhlaÅ¡uje Nadace ADRA a TV Nova od roku 2006 Cenu Michala Velíška.

Přejeme příjemné čtení zářijových DOBRÝCH ZPRÁV z Adry.

 
ADRA běh 2015
Nemusíte běžet jak o Å¾ivot! I pohodovým klusem zachráníte nejeden dÄ›tský život! Je to prostÄ› tak - když si v nedÄ›li 4. 10. 2015 v 11 hodin pÅ™ijdete zabÄ›hat na Letnou, nemusíte mít jen dobrý pocit z toho, že jste udÄ›lali nÄ›co dobrého pro sebe. Pokud totiž zaplatíte startovné ADRA bÄ›hu, pomůžete i dÄ›tem bangladéšského slumu ÄŒalantika. A věřte, že pomoc potÅ™ebují. Těšíme se na VaÅ¡i účast!

Pro registraci a více informací navštivte www.adrabeh.cz.
 
Jubilejní 10. ročník Ceny Michala Velíška zahájen
DennÄ› se odehrávají příbÄ›hy s velkým „P”, které jsou důkazem, že mezi námi jsou takoví, kterým není jedno, co se kolem nich dÄ›je. Neváhají okamžitÄ› pomoci, když jsou svÄ›dky nÄ›jaké nespravedlnosti nebo zla.

PoÅ¡lete nám příbÄ›hy statečných dospÄ›lých i dÄ›tí, kteří bez ohledu na vlastní riziko pomohli zachránit lidský život. DÄ›kujeme, že je nominujete na Cenu Michala Velíška 2015.

Hlasovat můžete od  22. do 29. listopadu zde. Hlasovací formulář obsahuje popis finálových příbÄ›hů. Hlasování bude zahájeno 22. 11. ve 20 hod. a ukončeno 29. 11. ve 24 hodin. Pro více informací navÅ¡tivte stránky Nadace ADRA.
ADRA navštívila Biodožínky
Nenačovicích u Berouna se v nedÄ›li 13. září setkali milovníci dobrého jídla a pití. Tamní Biodožínky, které každý rok pořádá Country Life, náš dlouholetý partner, lákaly návÅ¡tÄ›vníky nejen na dobroty ze sortimentu biopotravin, ale také na bohatý kulturní program a zajímavé pÅ™ednášky. A protože ADRA fandí zdravému životnímu stylu, náš stánek nemohl ani tento rok na akci chybÄ›t. A jak jsme si tuto akci vÅ¡ichni užili? PÅ™ečtÄ›te si zde.
ADRA pomáhá Barmě postižené povodněmi
Barmu zasáhly na pÅ™elomu července a srpna tohoto roku nejhorší povodnÄ› v  historii této asijské zemÄ›. Počet zasažených obyvatel pÅ™esáhnul 1,3 milionu obyvatel, o domov pÅ™iÅ¡lo 40 tisíc lidí, pÅ™evážnÄ› na venkovÄ›. ADRA pomáhá vyrovnat se s následky řádÄ›ní přírodní katastrofy v nejhůře postižených regionech Sagaing, Magway a Rakhine. Více o pomoci se dozvíte na webových stránkách Adry.
 
Pomáhejte pravidelně!
Pomáhejte pravidelně!

Líbí se Vám, jak doma i ve svÄ›tÄ› pomáháme? Staňte se pravidelnými dárci a členy dárcovského programu Mince dennÄ›. VaÅ¡e pomoc nám umožní rychle zasáhnout pÅ™i katastrofách (díky dárcům Mince dennÄ› jsme mohli okamžitÄ› uvolnit 400 000 korun na pomoc Nepálu), podporovat dobrovolnictví v ÄŒeské republice nebo zlepÅ¡ovat zdravotní péči, přístup k pitné vodÄ› či ke vzdÄ›lání v zahraničí.

Přihlaste se na www.mincedenne.cz. I jedna mince denně pomůže!

Za tým organizace ADRA,

Lucie Dvořáčková, koordinátorka komunikace s dárci


"Společně měníme životy druhých k lepšímu."

 

Připojte se k nám na Facebooku.
Připojte se k nám na Facebooku.
Podívejte se na naše videa na YouTube.
Podívejte se na naše videa na YouTube.


ADRA, o. p. s.
Klikatá 1238/90c
158 00 Praha 5

www.adra.cz
adra@adra.cz

Chci se odhlásit ze zasílání ADRA novinek
 

ADRA