Copy
Open State Foundation logo + tagline 'open data, transparante samenleving'

Goedemiddag,

Den Haag komt langzaam weer op gang nu het einde van het zomerreces in zicht is. Open State Foundation is ook weer volle bak aan de slag en dat doen we vanaf september met een versterkt team! In deze nieuwsbrief vind je een update over belangrijke projecten van Open State: JODAL en Open KvK. Daarnaast geven we je een aantal tips voor evenementen die je aan je agenda kan toevoegen.

Het Open State team wordt versterkt!

Vanaf medio-september gaat onze huidige stagiair Bo Hijstek bij ons door als projectmedewerker. Het afgelopen halfjaar heeft Bo kennisgemaakt met uiteenlopende projecten: van Waar is mijn stemlokaal, tot openpubliceren.nl  en de Global Data Barometer. De komende tijd gaat ze zich onder andere bezighouden met klachten die ingediend worden bij bestuursorganen en ombudsmannen. Bo legt uit: “Open publicatie hiervan is (zoals het het schandaal rond de kinderopvangtoeslagen liet zien) hoognodig om klachtbehandeling en publieke dienstverlening te verbeteren, en om controle en verantwoording te vergroten”. 

Daarnaast krijgen we vanaf begin september een nieuwe stagiair: Sander Klerk studeert Communicatie en Mediadesign (CMD) aan de Hogeschool van Amsterdam en combineert hier onderzoeken met ontwerpen. Binnen de Open State Foundation zal hij met name gebruikersonderzoek gaan doen om ons platform JODAL een betere user experience te geven. “Ik hoop hier veel van mijn eerder opgedane onderzoekstechnieken toe te kunnen passen”, vertelt Sander. 

Wegwijs worden binnen JODAL

In het voorjaar van 2021 lanceerde Open State Foundation een nieuw platform: het Journalistiek Dashboard Lokaal (JODAL), een hulpmiddel voor (lokale) journalisten bij de controle op lokale overheden. JODAL biedt op laagdrempelige wijze data en kennis aan die de journalist kan gebruiken om binnen een uur zelf een analyse te maken van reeds geopende data.

Het platform blijven we ondertussen ook ontwikkelen: zo is het nu mogelijk om te zien hoeveel resultaten er uit elke dataset binnen jouw zoekopdracht naar boven komen, kan je kolommen verslepen en zijn er nieuwe filters toegevoegd. Ook hopen we met de nieuwe instructievideo’s die vanaf deze week op het platform te vinden zijn de gebruiker nog beter wegwijs te maken. Hier leggen we bijvoorbeeld uit hoe je een nieuwe zoekopdracht aanmaakt maar ook huidige zoekopdrachten kan wijzigen. Neem een kijkje!

Open KvK: hervorming van het handelsregister blijft onze prioriteit

Afgelopen mei heeft de Open State Foundation samen met VVZBI, Petities.nl, FNV, TaxJusticeNL, onafhankelijk datajournalist Adriana Homolova en Recht & Raat: Opleiding en Advies gereageerd op de consultatie van het ministerie van EZK voor een meer openbaar handelsregister. Wij pleiten voor een open handelsregister, maar waar privacy van persoonlijke gegevens zoals privé-adressen van zzp’ers afgeschermd worden door de KvK. De resultaten van de consultatie zijn nu verzameld in één verslag.

Ook oud-Kamerlid Kees Verhoeven schreef in het FD over de datahandel die de KvK nu mogelijk maakt. Verhoeven benadrukt dat de Kamer van Koophandel hervormd moet worden waarin het huidige verdienmodel op de schop gaat. Over de datalek, die de aanleiding was voor het opiniestuk van Verhoeven, heeft Renske Leijten (SP) Kamervragen gesteld. Wij vinden het belangrijk dat de door de Tweede Kamer aangenomen motie om woonadressen van zzp’ers uitgevoerd wordt, de Tweede Kamer in debat gaat over hervorming van het handelsregister ook ook op de agenda moet staan om te bespreken tijdens de formatie. 

Open data ondersteunt het waterbeheer in Nederland

Begin juli zijn verschillende landen in Europa getroffen door zware overstromingen die ernstige schade hebben veroorzaakt. Meerdere Nederlandse stroomgebieden, waar water wordt opgeslagen en het risico van overstromingen beheerst wordt, zijn overstroomd. Als gevolg wordt ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een beter gebruik van gegevens bij het waterbeheer, aangezien gegevens ook van belang zijn voor een meer strategische planning van het waterbeheer.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (RWS) beheert gegevens omtrent water: zo biedt RWS informatie over waterstanden, afvoer, temperaturen, stroomsnelheden, golfhoogten, getijden, zoutgehalte en waterkwaliteit. Om al deze informatie in één overzicht toegankelijk en begrijpelijk te maken, heeft RWS Waterinfo in het leven geroepen. Met deze webapplicatie kan je actuele, verwachte en historische gegevens vinden over nationale waterlichamen, waaronder rivieren, zeeën en meren.

In de agenda: update implementatierapport Verdrag van Aarhus

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt momenteel een update van het nationaal implementatierapport over het Verdrag van Aarhus voor. Het Verdrag van Aarhus is in 1998 gesloten in het kader van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Zowel de Lidstaten als de Europese Unie zijn partij. Het verdrag betreft burgerrechten op het terrein van milieu en kent drie pijlers: toegang tot milieu-informatie (1), inspraak in de besluitvorming (2), toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden (3). 

Eens per vier jaar wordt een update van het rapport gemaakt. Tot 24 september kunnen burgers en organisaties op de consultatie reageren.

In de agenda: Open Government partnership 

De jaarlijkse bijeenkomst van het Open Government Partnership vindt dit jaar plaats van 13 tot 17 december. De summit zal deels in Seoul, Zuid-Korea, maar voor het overgrote deel online plaatsvinden. Hoofdthema’s van de bijeenkomst zijn: strengthening civic space and public participation, tackling anti-corruption, and promoting inclusive digital innovation. Open Government Partnership is een internationaal initiatief van overheden en NGO’s zoals Open State Foundation dat streeft naar transparant en controleerbaar bestuur waaraan iedereen kan deelnemen.

Ons werk steunen?

Geloof je net als wij dat overheidsinformatie van ons allemaal is en als open data beschikbaar moet zijn voor burgers, journalisten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, start-ups of politici en bestuurders zelf? Dan kan je het werk van Open State Foundation steunen met een eenmalige of periodieke bijdrage. Met jouw steun kunnen we overheden aanzetten tot meer transparantie, data ontsluiten en veelsoortig hergebruik mogelijk maken. Heel erg bedankt!

(NB: Open State Foundation heeft de ANBI-status, waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken)

Contact opnemen

Wil je meer weten over transparantie bij de overheid? Bekijk onze website waar we over al onze projecten uitleggen hoe we overheden en publieke instellingen bewegen om informatie als open data te ontsluiten en hergebruik te stimuleren. Heb je vragen, suggesties of heb je onze hulp nodig bij het openen van data? Neem dan contact op.

Kom eens langs bij een van onze Hack de Overheid-Meetups. En we hebben ook een openbare Slack waar de Hack de Overheid-community met elkaar in gesprek is over open data, hergebruik en samenwerking.
Meedoen? Heel welkom!

Bekijk ook al onze Projecten, Tools & Data
Website
Neem contact op
RSS
Twitter
LinkedIn
Facebook
Flickr
GitHub
Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5, gebouw 002 B
1018 JA, Amsterdam

Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of zich afmelden.