Copy
Open State Foundation logo + tagline 'open data, transparante samenleving'

Goedemorgen,

We zijn druk bezig voor een open overheid in politiek Den Haag: de Wet Open Overheid is afgelopen dinsdag in de Eerste Kamer behandeld. Daarnaast brachten wij op Prinsjesdag naar buiten dat we door gaan met de ontwikkeling voor OpenSpending.nl, zodat overheidsbegrotingen beter inzichtelijk worden. 

Maar eerst: Team Open State in het politieke hart van Nederland 

Met het team van Open State Foundation bezochten wij het bruisende politieke middelpunt: Den Haag, de oude en de nieuwe Tweede Kamer.

Wet open overheid

Op dinsdag 28 september werd de Wet open overheid (Woo) behandeld in de Eerste Kamer. Na bijna tien jaar touwtrekken zou deze wet dan eindelijk moeten worden aangenomen, maar ook hier in de Eerste Kamer werd er nog hevig over de wet gedebatteerd. 

Het belang van open overheidsinformatie is groot en de Wet open overheid (Woo) kan daaraan bijdragen. Daarom pleit de Open State Foundation samen met een aantal mediaorganisaties voor steun aan de Woo, ondanks dat de Woo verre van perfect is. Zo lichten wij een aantal gebreken, zoals de lange wob en woo-termijnen uit in dit artikel. Daarop roept Open State Foundation de minister op om (1) hoge prioriteit te geven aan het voldoen aan Wob/Woo-verzoeken binnen de gestelde termijnen en (2) samen met het nieuw in te stellen Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding te bezien waar inkorting van de termijnen in de praktijk mogelijk is. Op dinsdag 5 oktober wordt er over de wet door de Eerste Kamer gestemd.

Prinsjesdag boodschap: Laat iedereen zelf overheidsbegrotingen controleren en vergelijken

Prinsjesdag is de dag waarop alle plannen van de nationale overheid, inclusief de financiën aan parlement en burger worden geopenbaard. Vandaar dat Open State op Prinsjesdag, nieuw leven blaast in OpenSpending.nl. Om journalisten, belangengroepen, politici en iedere geïnteresseerde burger op een makkelijke manier inzage te geven in de begrotingen en bestedingen van alle overheden in Nederland (gemeenten, provincies, waterschappen, stadsdelen en nationale overheid) heeft Open State Foundation enkele jaren geleden de website OpenSpending.nl opgezet. Alle Nederlanders moeten zelf de begrotingen van alle overheden in detail kunnen bekijken en vergelijken. Het is een concrete stap die de overheid kan zetten om de nieuwe bestuurscultuur van transparantie te realiseren. Juist op financieel terrein is vertrouwen cruciaal.

Hoe staat het met de Open Data Directive?

In een open brief aan de Europese commissarissen Thierry Breton en Vera Jourová hebben Access Info en andere vooraanstaande transparantie-organisaties, waaronder de Open State Foundation, hun bezorgdheid geuit over het uitblijven van een besluit van de Commissie over de publicatie van bedrijfsgegevens in het kader van de Europese “Open Data Directive” (Open Data-richtlijn), zelfs nadat de deadline van 17 juni 2021 voor de lidstaten om de richtlijn om te zetten is verstreken. 

Deze brief beoordeelt onder andere de beperkte  voortgang die door lidstaten wordt gemaakt op het gebied van de Open Data-richtlijn: sinds januari zijn er geen openbare voortgangsverslagen over de uitvoeringswet gepubliceerd. Dit brengt het risico van rechtsonzekerheid in de lidstaten die de richtlijn hebben omgezet en/of vertraging bij de omzetting in de lidstaten die dat niet hebben gedaan met zich mee. Lees meer over ons standpunt betreft een open Handels- en UBO-register.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Nederland ontvangt in totaal zo’n €5,6 miljard uit het Europese Recovery and Resilience Facility (RFF), maar kan in demissionaire staat nog geen herstelplan opstellen. In een nieuwe iBestuur column “Nieuwe ronde, nieuwe kansen” legt projectleider Jesse Renema uit, aan de hand van voorbeelden zoals het RFF, dat de Nederlandse overheid veel kan winnen wat betreft de beheersing van publiek geld. Laten we bij het opstellen van het Nationaal Herstelplan niet alleen bepalen aan welke onderwerpen het geld wordt besteed, maar ook hoe we met z’n allen er op kunnen toezien hoe en aan wie dit het geld wordt uitgegeven. Dat is hard nodig, juist in Nederland. Hoe zorgen we dus voor transparantie? Dit start, volgens projectleider Jesse Renema, bij het betrekken van maatschappelijke partijen bij het opstellen van het NHP die zich minder druk maken over hoeveel geld er gaat naar duurzaamheid, innovatie en onderwijs, maar zich bekommeren om hoe dit geld wordt uitgegeven. Lees zijn aanbevelingen in de column.

Vacature alert: we zijn op zoek naar een developer

We zoeken een allround full-stack developer om te werken aan onze diverse projecten (zie ook onze GitHub). We hebben een klein developersteam en runnen de projecten op onze eigen servers; je bent daarom ook bekend met Linux (Ubuntu). Onze eigen code is voornamelijk open source en we maken veel gebruik van open source code van anderen. Naast je technische vaardigheden heb je interesse in de missie van onze stichting en kijk je verder dan de techniek. Bekijk onze volledige vacature en de functie-eisen op onze website.

Zwart-wit afbeelding van een bol met 0'en en 1'en

Steun ons werk!

Ja, ik wil ook een open overheid! Wil jij kunnen zien wie er bij ministers lobbyen? Wil jij zelf de uitslagen van jouw stembureau controleren? Wil jij de uitgaven van gemeenten makkelijk met elkaar kunnen vergelijken? Wil jij publieke data achter een betaalmuur weghalen? Wij kunnen ons werk doen en overheidsinformatie ontsluiten met jouw steun. Maak ons werk mogelijk en doe vandaag nog een donatie.

(NB: Open State Foundation heeft de ANBI-status, waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken)
Doneer en draag bij aan een open en transparante samenleving!

Contact opnemen

Wil je meer weten over transparantie bij de overheid? Bekijk onze website waar we over al onze projecten uitleggen hoe we overheden en publieke instellingen bewegen om informatie als open data te ontsluiten en hergebruik te stimuleren. Heb je vragen, suggesties of heb je onze hulp nodig bij het openen van data? Neem dan contact op.

Kom eens langs bij een van onze Hack de Overheid-Meetups. En we hebben ook een openbare Slack waar de Hack de Overheid-community met elkaar in gesprek is over open data, hergebruik en samenwerking.
Meedoen? Heel welkom!

Bekijk ook al onze Projecten, Tools & Data
Website
Neem contact op
RSS
Twitter
LinkedIn
Facebook
Flickr
GitHub
Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5, gebouw 002 B
1018 JA, Amsterdam

Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of zich afmelden.