Copy
Logo van Open State Foundation met 'Open data voor digitale transparantie' tagline

Goedemiddag,

De verkiezingen zijn net achter de rug en de verkiezingsuitslagen zijn bekend. Hoe is er in jouw buurt gestemd? Wij maken dit zo transparant mogelijk met de Open Verkiezingsuitslagen. Daarnaast blikken wij terug op het succes van Waar is mijn stemlokaal? en de eerste editie van de SETUP & Open State Tech Awards. Wie zijn er naar huis gegaan met een prijs voor transparantie en verantwoordelijkheid?

Open Verkiezingsuitslagen: hoe stemde jouw buurt?

Welke partij was bij de Tweede Kamerverkiezingen de grootste in het stembureau bij jouw om de hoek?
Open State Foundation verzamelde samen met Pointer (KRO-NCRV)en de Volkskrant de uitslagen van alle stembureaus van de Tweede Kamerverkiezingen. Dit ging een stuk eenvoudiger dan bij eerdere verkiezingen; steeds meer gemeenten zetten zelf al gedetailleerde uitslagen online. Deze verkiezingen konden gemeenten met één druk op de knop de verkiezingsuitslagen in een herbruikbaar formaat exporteren. Veel gemeenten hebben dit openbaar en vindbaar op hun site gepubliceerd. Open State Foundation ziet de verkiezingsuitslagen als de kerndata van de democratie. Die moeten snel voor iedereen open en herbruikbaar zijn. 

Met de ondersteuning van SIDN en in samenwerking met de Volkskrant en Pointer is het ook na deze verkiezingen weer gelukt om (bijna) alle uitslagen in open data format te vinden (of om te zetten) en te delen met iedereen. Na een volle week werk van onze ‘human scrapers’ is de dataset vanaf vandaag te vinden op ons dataportaal. De mooie resultaten van de redacties kunnen jullie vinden bij de Volkskrant (voor abonnees) en Pointer

De impact van Waar is mijn Stemlokaal?

Back by democratic demand: voor iedereen die zich afgelopen week afvroeg waar hij zijn stembiljet kwijt kon, was er voor de vierde verkiezing op rij www.waarismijnstemlokaal.nl. Hier vonden kiezers een kaart met alle stemlokalen en afgiftepunten van Nederland, inclusief openingstijden en toegankelijkheid. Door dit inzichtelijk te maken heeft de tool bijgedragen aan de toegankelijkheid van deze ongewone verkiezingsweek. Daarnaast kan op de site een overzicht van de 9600 locaties gedownload worden als open data bestand. Deze digitale plattegrond bleek ook dit jaar van groot belang: de website is bijna 700.000 keer gebruikt, door kiezers, maar ook door gemeenten, politieke partijen, journalisten, persbureaus en data-analisten.
 
De Waar is mijn stemlokaal-tool werd veel genoemd in de media: de NOS lichtte met behulp van onze tool de stemlokalen voor risicogroepen uit en een virtuele kaart met alle stembureaus werd geplaatst op o.a. het Parool en tientallen lokale organisaties zoals RTV Drenthe en Omroep Gelderland. Naast dat de tool werd hergebruikt om de navigerende kiezer te helpen, is de data ook toegepast door data-analisten. Zo gebruikte NH Nieuws de data voor een inventarisatie van extra-coronaproof locaties en hebben wij zelf samen met De Volkskrant en Pointer (KRO-NCRV) de stemlokalen-data gebruikt om ook de verkiezingsuitslagen om te zetten naar een open dataset. De Waar is mijn Stemlokaal-coördinaten hebben dus ook bijgedragen aan de realisatie van de Open Verkiezingsuitslagen.

De winnaars van de SETUP & Open State Tech Awards zijn bekend!

Op dinsdag 23 maart reikten SETUP en Open State Foundation de eerste SOS Tech Awards uit: vier prijzen voor transparantie en verantwoordelijkheid in de digitale samenleving. De vier winnaars vertegenwoordigen het beste én slechtste voorbeeld op het gebied van digitale transparantie en genomen verantwoordelijkheid na digitale misstappen.
 
Met de Glass Box Award spreekt de Open State Foundation waardering uit voor partijen die in het afgelopen jaar voor meer digitale transparantie hebben gezorgd. Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg en Bart Snels ontvingen de Glass Box voor het indienen van de Wet open overheid, een wetsvoorstel dat transparantie vanuit de overheid bevordert, en hun inzet op dit beleidsterrein. Omdat er nog volop ruimte is voor verbetering op het gebied van open data hadden we ook een Black Box klaarstaan. Deze is bedoeld voor instanties, overheden of personen die in het afgelopen jaar voor een achteruitgang of stagnatie in digitale transparantie hebben gezorgd. De jury bepaalde dat deze award ging naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanwege het onvolledig openbaar maken van de agenda van haar bewindslieden. Heb je de uitzending gemist? De uitreiking van de SOS Tech Awards is nog t/m 1 mei 2021 terug te kijken via sostechawards.nl

Een privacy-transparantie discussie: het UBO-register

De rechtbank van Den Haag heeft op donderdag 18 maart 2021 in de rechtszaak van Privacy First tegen de Nederlandse Staat geoordeeld dat er geen verbod komt op het UBO-register. Privacy First had de rechter gevraagd de registratie van ‘ultimate beneficial owners’, de uiteindelijke belanghebbende van bedrijven, te stoppen. Dit omdat het volgens deze organisatie een te grote inbreuk zou zijn op de persoonlijke levenssfeer van mensen.

Vorig jaar trad de vernieuwde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD5) in werking. Deze richtlijn is ingericht om bestaande anti-witwas en anti-terrorismefinanciering regels uit te bouwen en aan te scherpen. Europese lidstaten zijn hierin verplicht een publiek UBO-register in te richten dat inzicht moet bieden in de personen die bij bedrijven achter de schermen de touwtjes in handen hebben. Een (volledig openbaar) UBO-register maakt het moeilijker voor kwaadwillenden om zich achter schimmige bedrijfsconstructies te verschuilen en biedt onder andere onderzoeksjournalisten de mogelijkheid deze boven tafel te krijgen. Vanuit de Open State Foundation zetten we ons daarom in om dit UBO-register volledig openbaar te maken. In Nederland is dit namelijk nog niet het geval; de Kamer van Koophandel die het UBO-register beheert, maakt het niet open toegankelijk en doorzoekbaar. Open State Foundation vindt een beperkt toegankelijk UBO-register zowel een gemist kans als een kwalijke zaak.

Ons werk steunen?

Geloof je net als wij dat overheidsinformatie van ons allemaal is en als open data beschikbaar moet zijn voor burgers, journalisten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, start-ups of politici en bestuurders zelf? Dan kan je het werk van Open State Foundation steunen met een eenmalige of periodieke bijdrage. Met jouw steun kunnen we overheden aanzetten tot meer transparantie, data ontsluiten en veelsoortig hergebruik mogelijk maken. Heel erg bedankt!

(NB: Open State Foundation heeft de ANBI-status, waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken)

Contact opnemen

Wil je meer weten over transparantie bij de overheid? Bekijk onze website waar we over al onze projecten uitleggen hoe we overheden en publieke instellingen bewegen om informatie als open data te ontsluiten en hergebruik te stimuleren. Heb je vragen, suggesties of heb je onze hulp nodig bij het openen van data? Neem dan contact op.

Kom eens langs bij een van onze Hack de Overheid-Meetups. En we hebben ook een openbare Slack waar de Hack de Overheid-community met elkaar in gesprek is over open data, hergebruik en samenwerking.
Meedoen? Heel welkom!

Bekijk ook al onze Projecten, Tools & Data
Website
Neem contact op
RSS
Twitter
LinkedIn
Facebook
Flickr
GitHub
Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5, gebouw 002 B
1018 JA, Amsterdam

Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of zich afmelden.