Copy

Goeiemiddag,

Het open data-beleid in Nederland is te vrijblijvend en de decentrale aanpak bij de overheid schaadt de resultaten. Dat is de stevige conclusie die Anne Dijkstra trekt in haar masterscriptie na onderzoek samen met Open State Foundation. Hieronder lees je er meer over.

Nederlands open databeleid loopt achter op Frankrijk en Verenigd Koningrijk

Opvallend in het open data-beleid in Nederland is dat er geen sancties staan op het niet publiceren van data. Een schril contrast met de AVG, die boetes oplegt wanneer niet goed wordt omgegaan met privacygevoelige informatie. 

Wat zou er moeten veranderen om onze overheden op structurele wijze meer en betere open data te laten leveren? De drie belangrijkste tips gaan over: structuur, een nationale aanpak en het centraal stellen van de gebruiker. Geïnteresseerd in het volledige onderzoek? Dat vind je hier

Op 4 oktober organiseren we in de Tweede Kamer weer de Accountability Hack. Voor dit evenement zijn programmeurs, beleidsmedewerkers, datawetenschappers, journalisten en andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd om samen met behulp van open data oplossingen te zoeken voor twee beleidsvraagstukken van de Kamer. Die vragen zijn vertaald in twee challenges: een over geneesmiddelenkosten en een over de lumpsumbekostiging in het onderwijs.

Een vakjury beloont aan het einde van de dag het beste idee van elke challenge met €20.000 ontwikkelbudget. Dit budget moet door de winnende teams worden gebruikt om het idee daadwerkelijk om te zetten naar een volwaardige tool die leden van de Tweede Kamer gaat helpen bij hun werk. Geef je nu op via deze website! 

Ministerie gaat overheidsalmanak aanpakken

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken erkent dat het officiële overheidsregister bol staat van de fouten en belooft beterschap. 


Dat heeft hij gezegd in zijn antwoord op Kamervragen naar de kwaliteit van almanak.overheid.nl, die werden gesteld na onderzoek van Open State. Uit dat onderzoek bleek dat bij maar liefst driekwart van de provincies en bij meer dan 90 procent van de Nederlandse gemeenten fouten staan in de almanak, of dat zelfs een deel van de informatie mist. Om de toegankelijkheid van politici en overheden te verbeteren, lanceerden we onze eigen Allmanak (API), waarop de gegevens worden aangevuld en verbeterd. 

"Ik deel de mening dat openbare contactinformatie over overheidsorganisaties voor iedereen kosteloos beschikbaar moet zijn, omdat iedereen op gelijke wijze toegang tot de overheid dient te hebben", aldus Knops

Waarom de Nederlandse overheid minder pottenkijkers heeft dan die in andere landen

Als je wil weten hoe en waarom de landelijke of een lokale overheid tot een bepaald besluit is gekomen, kun je met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan heel veel informatie komen. Toch maken we hier in Nederland maar mondjesmaat gebruik van, zo schrijft KRO-NCRV's Pointer

Misschien is dat ook niet zo gek, als je weet dat het opvragen van documenten de overheid maanden en soms zelfs jaren duurt. Gebrek aan dwangmiddelen, slechte systemen, tekort aan ambtenaren en soms gewoon tegenwerking zijn daar allemaal debet aan. Gaat dat met de nieuwe Wet open overheid (Woo) veranderen? In beide artikelen komt adjunct-directeur van Open State Tom Kunzler aan het woord.
En verder...

Ons werk steunen?
Met een donatie kun je Open State steunen in haar missie voor digitale transparantie middels het ontsluiten en toegankelijk maken van overheidsinformatie. Samen versterken we daarmee de democratie en creëren we maatschappelijke en economische waarde voor iedereen.

(Open State Foundation heeft de ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken.)

 

Open State Foundation volgen

Meer weten?

Wil je meer weten over transparantie bij de overheid? Bekijk onze website waarin we per thema uitleggen hoe we overheden en publieke instellingen bewegen om informatie als open data te ontsluiten en hergebruik te stimuleren. Heb je vragen, suggesties of heb je onze hulp nodig bij het openen van data? Neem dan contact op met ons. Ook kun je ons werk steunen met een donatie.

Kom eens langs bij een van onze Hack de Overheid-meetups. En we hebben ook een Slack-workspace waar de Hack de Overheid-community met elkaar in gesprek is open data, hergebruik en samenwerking.
Meedoen? Heel welkom!

Copyright © 2019, Open State Foundation, All rights reserved.

Our mailing address is:
Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5
Amsterdam, 1018JA
Netherlands

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.