Copy
Open State Foundation logo + tagline 'open data, transparante samenleving'

Goedemiddag,

Afgelopen maand haalde Open State regelmatig de krant: met name de lancering van het Open Draaideur-onderzoek en ook het opiniestuk over de noodzaak van een open handels- en UBO-register. En het was druk in Den Haag op het gebied van openheid en transparantie: de Wet open overheid werd eindelijk aangenomen door de Eerste Kamer, net als een motie over de agenda’s van bewindspersonen - naar aanleiding van ons lobby-onderzoek dit voorjaar. Ook intern was het druk, met een vernieuwd bestuur en een nieuwe medewerker.

Lancering Open Draaideur: waar komen oud-politici terecht?

Met de zoekmachine Open Draaideur maakt Open State de Haagse draaideur inzichtelijk en kan iedereen inzicht krijgen in waar oud-Kamerleden en oud-bewindspersonen komen te werken na hun ambtsperiode. Wat blijkt: een derde van alle oud-Kamerleden stapt na de ambtsperiode over als belangenbehartiger naar bedrijfsleven, brancheorganisatie of lobbybureau. Uit het onderzoek, uitgevoerd door de Open State Foundation, in samenwerking met de Volkskrant komt naar voren dat een derde van alle oud-Kamerleden overstapt na de ambtsperiode over als belangenbehartiger naar bedrijfsleven, brancheorganisatie of lobbybureau. Maar daar zijn ze niet transparant over. Dit blijkt uit de dataverzameling van oud-Kamerleden tussen 2012 tot oktober 2021. 

De ‘politieke draaideur’ –  politici komen na hun ambtsperiode weer terug in de politiek, maar nu als lobbyist – blijkt in Nederland volop te draaien. Een schimmige draaideur is een probleem want het tast het vertrouwen in de politiek aan, leidt tot ongelijke toegang en het creëert potentiële beïnvloeding tijdens de ambtsperiode voor vervolgfuncties. Open State pleit in dit artikel daarom voor onder andere een goed werkend lobbyregister, goede ondersteuning van Kamerleden, een afkoelperiode óók voor oud-Kamerleden en een cultuurverandering: een transparante bestuurscultuur moet het streven zijn. 

Benieuwd waar ex-politici terecht zijn gekomen? Ga naar Opendraaideur.nl!

Open data bij de Kamer van Koophandel schelen Wopke- en Sywert-Papers

Zorgen over de privacy bij de Kamer van Koophandel zijn terecht, maar geslotenheid is niet de oplossing. Nederland moet voldoen aan de EU-richtlijn voor open bedrijfsdata. Dat helpt de fraudeopsporing en verhoogt economische kansen, schreven Open State-collega’s Bo Hijstek en Serv Wiemers deze maand in de Volkskrant

Afgelopen maand werd de Wet open overheid na zo’n tien jaar politiek debat aangenomen. Afgelopen maand kwamen ook de Pandora Papers naar buiten, die blootlegden dat minister Wopke Hoekstra en andere prominenten schimmige constructies hadden gebruikt om belastingen te ontlopen. Met open overheidsdata, die nu nog besloten liggen bij de Kamer van Koophandel (KvK), waren we daar eerder achter gekomen. Geslotenheid staat bovendien haaks op de doelen van de bedrijvenregisters. Wiemers en Hijstek leggen uit hoe KvK-data wél kan worden opengesteld, terwijl de adressen van zzp’ers gewoon kunnen worden afgeschermd; dit werkt in andere Europese landen ook prima. Conclusie: het debat over de KvK zou meer moeten gaan over openheid, ook in het aankomende commissie debat van Digitale Zaken op 30 november.

Onderzoek door SOMO naar Moderna-contracten schijnt licht op EU-aanbestedingen

Het opstrijken van belastingvrije winsten uit door de overheid gefinancierde injecties, luidt de titel van een SOMO-onderzoek. De EU gaat niet zorgvuldig om met haar openbare aanbestedingen. Daarop heeft Michèle Rivasi van de Groenen/Europese Vrije Alliantie en de Commissie Begrotingscontrole (CONT) een motie ingediend in het Europees Parlement over transparantie van EU-uitgaven.

De motie vraagt dat alle contracten voor overheidsopdrachten openbaar moeten zijn, gepubliceerd op een speciale website en met een minimum aan redactie, waarvoor de Europese Commissie samen met lidstaten een kader ontwikkelt. Deze contracten moeten de hoogste normen nastreven op het gebied van legaliteit, ethiek, transparantie, veiligheid, privacy en verantwoordingsplicht. De motie pleit ook voor een gecentraliseerde aanbestedingsadministratie waaraan contractanten en aanbestedende diensten verplicht zijn systematisch gedetailleerde projectgegevens en voortgangsrapportage te verstrekken. Hiermee wordt het verzamelen en verwerken van gegevens op EU-niveau vergemakkelijkt. Open State staat achter deze motie en schrijft regelmatig over het belang van open aanbesteden.

Bestuur Open State Foundation vernieuwd 

Op 28 oktober vond een bestuursvergadering plaats waarin Carlien Roodink terug trad als bestuurslid en penningmeester. Carlien was acht jaar lang bestuurslid van Open State Foundation en we danken haar hartelijk voor haar inzet die afgelopen jaren.

Tegelijkertijd traden twee nieuwe bestuursleden toe: Ruben Brave is internetpionier, ondernemer en auteur. Hij verbindt investeerders, de netwerkeconomie en maatschappelijke doelen als open source en inclusiviteit. Kees Verhoeven is voormalig Tweede Kamerlid en specialist op het gebied van digitale zaken. Hij zet zich in voor een samenleving waarin technologie en data een positief effect hebben op economie, democratie en rechtsstaat.

We verwelkomen Ruben en Kees! Tegelijkertijd zijn we op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ton Zijlstra of Serv Wiemers.

Open State verwelkomt een nieuwe developer

Lillian Oostrom werkt als onze nieuwe junior full stack developer bij Open State. "Ik ben een techneut met een passie voor activisme, politiek, journalistiek, open source en open data, de match was dus snel gemaakt! Ik kijk er naar uit samen met de Open State Foundation te werken aan openheid in de overheid, en mijzelf te laten groeien in al de passies die aansluiten bij deze positie (al ben ik nog steeds een beetje teleurgesteld dat ik hier geen octopussen kan bestuderen).”

In de agenda: Privacyrede 2021

De Privacyrede, georganiseerd door SETUP en SURF, komt er weer aan! De Privacyrede biedt een podium aan personen die een vernieuwende blik werpen op de maatschappelijke gevolgen van technologie. In deze 7e editie neemt Kees Verhoeven het stokje over van Marleen Stikker met de vraag: hoe beschermen we onze rechtstaat in het digitale tijdperk? Kees Verhoeven maakte zich als Tweede Kamerlid hard voor meer tegengewicht aan de techreuzen en controlestaten. Hij heeft nu zijn eigen Bureau Digitale Zaken en is bestuurslid bij Open State.

Steun ons werk!

Ja, ik wil ook een open overheid! Wil jij kunnen zien wie er bij ministers lobbyen? Wil jij zelf de uitslagen van jouw stembureau controleren? Wil jij de uitgaven van gemeenten makkelijk met elkaar kunnen vergelijken? Wil jij publieke data achter een betaalmuur weghalen? Wij kunnen ons werk doen en overheidsinformatie ontsluiten met jouw steun. Maak ons werk mogelijk en doe vandaag nog een donatie.

(NB: Open State Foundation heeft de ANBI-status, waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken)
Doneer en draag bij aan een open en transparante samenleving!

Contact opnemen

Wil je meer weten over transparantie bij de overheid? Bekijk onze website waar we over al onze projecten uitleggen hoe we overheden en publieke instellingen bewegen om informatie als open data te ontsluiten en hergebruik te stimuleren. Heb je vragen, suggesties of heb je onze hulp nodig bij het openen van data? Neem dan contact op.

Kom eens langs bij een van onze Hack de Overheid-Meetups. En we hebben ook een openbare Slack waar de Hack de Overheid-community met elkaar in gesprek is over open data, hergebruik en samenwerking.
Meedoen? Heel welkom!

Bekijk ook al onze Projecten, Tools & Data
Website
Neem contact op
RSS
Twitter
LinkedIn
Facebook
Flickr
GitHub
Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5, gebouw 002 B
1018 JA, Amsterdam

Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of zich afmelden.