Copy

Goeiemorgen,

Het Nederlandse voorstel voor de implementatie van het anti-witwasregister UBO is onnodig beperkend, concludeert ICTRecht
 na onderzoek op verzoek van Open State Foundation. In deze nieuwsbrief lees je er meer over. 

Maar eerst: word jij onze nieuwe collega?

Geloof jij net als wij dat overheden transparant en voor iedereen toegankelijk moeten zijn? En ben je het met ons eens dat open data daarvoor een belangrijk middel is? Ben je bovendien een stevige projectleider die graag meewerkt aan betere democratische controle en inclusieve participatie? Dan zijn we op zoek naar jou! Open State Foundation zoekt namelijk een nieuwe senior projectleider (x/v/m) met een hart voor politiek, bestuur en transparantie (0,8 – 1 fte).

Als projectleider van OSF werk je nauw samen met een gepassioneerd team van projectmedewerkers en developers. Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen rondom transparantie in het algemeen en open data in het bijzonder bij overheidsorganen. Je werkt samen met stakeholders, doet waar nodig aan belangenbehartiging, start projecten en voert ze uit. Vanwege de omvang van onze organisatie zoeken wij een zelfstandige collega met een brede interesse. Lees hier verder over deze vacature.

Nederland werpt onnodige barrières op tegen anti-witwasregister

Nederland lijkt een restrictieve manier te kiezen om het zogeheten UBO-register in te voeren in ons land. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en het aanstaande register is bedoeld als belangrijk hulpmiddel bij het opsporen van witwassen en corruptie binnen Nederland en de rest van de EU. Het UBO-register registreert namelijk wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ is van een bedrijf, met een minimum van 25% van het eigenaarschap.  

Hoewel de wetgeving nog bij de Eerste Kamer ligt, lijkt het erop dat er een verplichte registratie komt voor je het register mag consulteren, en dat je er ook voor moet betalen. Open State is voorstander van meer transparantie middels een toegankelijker UBO-register. Lees hier meer over het onderzoek dat ICTRecht voor ons deed naar goede en verantwoorde manieren om het UBO-register te openen

Minder misbruik, maar langere doorlooptijden Wob 

De afschaffing van de dwangsom bij het niet binnen de termijn afhandelen van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), heeft inderdaad geleid tot een afname van het misbruik van de wet. Tegelijkertijd concluderen onderzoekers dat de doorlooptijd van Wob-verzoeken sinds 2016 langer is geworden. 

Dit zijn grofweg de belangrijkste bevindingen van SEO Economisch Onderzoek, dat in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken een evaluatie hield van de Wet openbaarheid van bestuur sinds het afschaffen van de dwangsomregeling in 2016. Lees hier verder over dit onderzoek

Doe mee aan onze trainingen! 
Jezelf of je team bijscholen op het gebied van open data, transparantie by design, de Wob & Woo of auteursrecht & open licenties? Open State Foundation geeft dit jaar meerdere webinars. Houd onze site in de gaten, of informeer naar mogelijkheden tot maatwerk via contact@openstate.eu. 
Ons werk steunen?
Geloof je net als wij dat overheidsinformatie van ons allemaal is en als open data beschikbaar moet zijn voor burgers, journalisten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, start-ups of politici en bestuurders zelf? Dan kan je het werk van Open State Foundation steunen met een eenmalige of periodieke bijdrage. Met jouw steun kunnen we overheden aanzetten tot meer transparantie, data ontsluiten en veelsoortig hergebruik mogelijk maken. Heel erg bedankt!

(NB. Open State Foundation heeft de ANBI-status, waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken.)

Open State Foundation volgen

Contact opnemen

Wil je meer weten over transparantie bij de overheid? Bekijk onze website waarin we per thema uitleggen hoe we overheden en publieke instellingen bewegen om informatie als open data te ontsluiten en hergebruik te stimuleren. Heb je vragen, suggesties of heb je onze hulp nodig bij het openen van data? Neem dan contact op met ons. Ook kun je ons werk steunen met een donatie.

Kom eens langs bij een van onze Hack de Overheid-meetups. En we hebben ook een Slack-workspace waar de Hack de Overheid-community met elkaar in gesprek is over open data, hergebruik en samenwerking.
Meedoen? Heel welkom!

Copyright © 2020, Open State Foundation

Ons postadres is:
Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5 - 002 B
Amsterdam, 1018 JA
Netherlands

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.