Copy

Goeiemiddag,

In deze nieuwsbrief lees je alles over de succesvolle derde editie van Accountability Hack, die vorige week plaatsvond in de Tweede Kamer. Verder zaten we een hoorzitting in de Kamer, en lees je meer over ons algoritme-project. Fijn weekend!

Apps POcket en Pharmalarm gaan onderwijs en zorg transparanter maken

Na een lange dag programmeren in de Tweede Kamer hebben de bedenkers van de applicaties ‘Pharmalarm’ en ‘POcket’ vorige week vrijdag Accountability Hack 2019 én een ontwikkelbudget van 20.000 euro gewonnen. 

De 65 deelnemers hadden een dag de tijd om een werkend prototype van een applicatie te bouwen. Deze werden door de jury’s van twee vooraf vastgestelde vraagstukken - lumpsumbekostiging van het onderwijs en medicijnprijzen - beoordeeld op vooral impact, creativiteit, technische complexiteit en duurzaamheid. 

De twee winnaars van de Accountability Hack gaan nu in overleg met de Tweede Kamer een plan maken voor de doorontwikkeling van hun toepassing, waarbij wij ze zullen ondersteunen. Hier vind je alles over Accountability Hack 2019, hier lees je meer over de winnaars en hier is de dag terug te zien via de mooie foto's van Sebastiaan ter Burg

Waarde van data onvoldoende benut door gebrek aan standaarden

Hoe zorgen we ervoor dat we als maatschappij profiteren van gemeentelijke data? Die vraag stelde Jesse Hablé van de TU Delft zich bij het schrijven van zijn masterscriptie over data-ecosystemen van gemeenten. 

Data-hergebruikers, zo leerde hij al snel, snakken naar meer en beter gestandaardiseerd aangeleverde gemeentelijke data om analyses mee uit te voeren of applicaties mee te bouwen.”Maar dat standaardiseren kunnen die data-tovenaars toch allemaal zelf?”, is vaak de reactie bij gemeenten. Een misvatting die ertoe leidt dat veel potentiële waarde van gemeentelijke data vooralsnog onbenut blijft. Lees hier meer over het onderzoek en over hoe het allemaal beter kan

Hoe je als overheid meer grip krijgt op digitale ontwikkelingen? Door open te zijn. 

Overheden die transparant zijn over welke informatie ze opslaan en maatschappelijk relevante datasets zonder beperkingen beschikbaar stellen, geven de samenleving meer grip op informatieprocessen en digitale ontwikkelingen. Dat is de strekking van de inbreng van Open State Foundation in de tweede kennisbijeenkomst van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst van de Tweede Kamer.

De serie hoorzittingen moeten de commissie helpen richting te geven aan parlementair onderzoek naar de vraag hoe de Tweede Kamer “meer grip kan krijgen op de gewenste en ongewenste ontwikkelingen samenhangend met digitalisering”. 

Onze directeur Wilma Haan hield in de Kamer een pleidooi voor meer digitale transparantie van overheidsinformatie en algoritmes, en ging in op de belangrijke rol van publieke controle op de macht.

“Wie toegang heeft tot de data achter besluitvormingsprocessen of geldstromen van de overheid, kan die processen controleren en begrijpen. Wie weet welke data de overheid verzamelt, kan daar iets van vinden en aan de bel trekken als het duister wordt, aldus Haan. “De rol van publiek toezicht – al dan niet via organen als volksvertegenwoordiging of pers – bij het krijgen van grip op digitale processen mag niet worden onderschat.” Lees hier verder of kijk de zitting terug

(On)verantwoord gebruik van beslissende algoritmes door de overheid 

Na alle (media-)aandacht voor het gebruik van algoritmes en AI door de overheid in de afgelopen maanden heeft de Tweede Kamer in september ingestemd met de komst van een algoritme-meldpunt.

Open State is blij met alle aandacht voor het onderwerp en juicht de komst van een onafhankelijke toezichthouder op algoritme-gebruik door overheden toe. Tegelijkertijd signaleren we dat, ondanks het al veelvuldige gebruik van beslissende en voorspellende algoritmes door de overheid, het gesprek over de ethische kaders ervan nog onvoldoende is gevoerd. En drukken we de Kamer op het hart vooral ook toe te zien op ruimhartige transparantie van beleidsmatige keuzes, gebruikte data, codes en documentatie van algoritmes.

In november organiseren we een serie rondetafelgesprekken met experts, om te praten over wat 'verantwoord algoritme-gebruik door overheden' zou kunnen inhouden. Ook zijn we op zoek naar een overheid die een van haar beslismodellen met ons zou willen delen. Meer weten of meedoen? Kijk dan even hier
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reikt dit jaar voor de vierde keer de Stuiveling Open Data Award (SODA) uit. De award beloont de beste toepassing die gebruik maakt van open data van de Nederlandse overheid met 20.000 euro. Open State won vorig jaar, volg jij ons op? Inschrijven kan hier
En verder...
  • Zouden we heel graag van je willen weten hoe je onze tweemaandelijkse meet-ups vindt en wat je voorkeuren zijn. Wil je deze korte enquête daarover invullen? 
     
  • Houdt het Forum Standaardisatieop 21 november een bijeenkomst over digitale toegankelijkheid. Open State is erbij om de oorlog te verklaren aan de .pdf. Kom je ook? 
     
  • Zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over de (on)transparantie van het ministerie van Defensie. Je vindt ze hier. Meer weten over open data en Defensie? Kijk dan even op onze website
Ons werk steunen?
Geloof je net als wij dat overheidsinformatie van ons allemaal is en als open data beschikbaar moet zijn voor burgers, journalisten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, start-ups of politici en bestuurders zelf? Dan kan je het werk van Open State Foundation steunen met een eenmalige of periodieke bijdrage. Met jouw steun kunnen we overheden aanzetten tot meer transparantie, data ontsluiten en hergebruik mogelijk maken. Heel erg bedankt!

(NB. Open State Foundation heeft de ANBI-status, waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken.)

Open State Foundation volgen

Meer weten?

Wil je meer weten over transparantie bij de overheid? Bekijk onze website waarin we per thema uitleggen hoe we overheden en publieke instellingen bewegen om informatie als open data te ontsluiten en hergebruik te stimuleren. Heb je vragen, suggesties of heb je onze hulp nodig bij het openen van data? Neem dan contact op met ons. Ook kun je ons werk steunen met een donatie.

Kom eens langs bij een van onze Hack de Overheid-meetups. En we hebben ook een Slack-workspace waar de Hack de Overheid-community met elkaar in gesprek is open data, hergebruik en samenwerking.
Meedoen? Heel welkom!

Copyright © 2019, Open State Foundation, All rights reserved.

Our mailing address is:
Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5
Amsterdam, 1018JA
Netherlands

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.