Nieuwsbrief van gemeenteraadslid Paul Vermast voor GroenLinks Dronten

Beste <<Voornaam*>>,

Het is vakantie! Afgelopen donderdagavond was de laatste geplande raadsvergadering van dit vergaderseizoen en nu start een lange zomer vakantie tot ergens half september. Toch heb ik het vakantiegevoel nog niet helemaal te pakken. Zaterdag is het congres van GroenLinks waarin we ons verkiezingsprogramma en de lijst hebben samengesteld. De campagne voor de verkiezingen van 12 september is gestart en laat ik (gezien de peilingen) maar concluderen dat er voor ons GroenLinksers nog wel een klein klusje te klaren is. Maar met ons programma en onze toplijst gaan we voor een Goener en Socialer Nederland! 

Toch is dit de laatste nieuwsbrief voorlopig. Zodra de gemeenteraad na de vakantie weer op gang komt zal ik je ook regelmatig op de hoogte houden via de nieuwbrief. Mocht daar aanleiding voor zijn zal ik deze zomer zeker een extra nieuwsbrief versturen.

Maar laat ik jullie vooral een zonnige en mooie zomer toewensen! 

Hartelijke groet,

Paul

Wethouder De Graaf

Het CDA Dronten heeft met het beroep op Jan de Graaf om wethouder te worden gekozen voor een zeer ervaren, gepensioneerde, bestuurder. Tijdens zijn raadsperiode hebben we hem leren kennen als een eigenzinnige Fries. De Graaf krijgt een zware portefeuille als hij die van Erik  Langeweg in zijn geheel overneemt.
 
Het nog lopende onderzoek op Sociale Zaken en het daarbij behorende vervolg zijn mogelijk een enorme klus. Problemen rond de nieuwbouw van de bovenbouw VMBO Ichthus en Almere bij het station zijn ook een harde noot om te kraken. Daarnaast zijn het MFG in Biddinghuizen en de zorg-zone in Swifterbant lastige onderwerpen. 
 
Al deze zaken zullen veel stuurmanskunst en tact vergen van de nieuwe wethouder.
GroenLinks  hoopt op een goede verhouding met de heer de Graaf in de nog resterende raadsperiode.

De tijd is nu! 

“Het heeft geen zin om steeds maar hetzelfde te blijven doen en een ander resultaat te verwachten. Nederland snakt naar een beter resultaat. De tijd is nu om de grote uitdagingen waar Nederland voor staat aan te pakken. De tijd is nu om de omslag te maken naar een sociale en groene toekomst. Dat kan met een groene economie waar de vervuiler betaalt en waar werken wordt beloond. Het levert duizenden banen op; Duitsland en Denemarken bewijzen het. Dát is wat wij voor Nederland willen”, zei Jolande Sap tijdens het congres. 

Die oproep kan ik alleen maar ondersteunen: De tijd is nu voor een groene economie en GroenLinks. Naar mijn opvatting staat er na het congres een goed team dat samen mooie dingen kan doen voor een Groener en Socialer Nederland! De peilingen zijn nu nog vrij mager, maar twee zetels extra dan de gepeilde zes van vandaag moet minimaal mogelijk zijn, want nu is de tijd! Waarom? Jolande legt het uit op mijn website

VVD taal

De VVD verweet mij illusiepolitiek tijdens de algemene beschouwingen omdat wij als GroenLinks bepleitte dat het busvervoer  op het zelfde niveau moet blijven gehandhaafd. Sja, wat moet je nou met zo’n verwijt? 

Voor mij is de essentie van GroenLinkse politiek: streef onbekommerd naar het hoogst haalbare en realiseer onderweg wat haalbaar is. Onbekommerd, dat is wat anders dan ‘naïef’ zoals de VVD me ook verweet te zijn. Onbekommerd en met een open blik op de wereld, dat maakt mij een GroenLinkser en geen VVD-er met oogkleppen voor de omgeving en enkel het meetbare resultaat van markt, munt en eigenbelang.

Exit

Het zogenaamde 'samenwerkingsdualisme' was een verzinsel van het college van Dronten in haar collegeprogramma, om aan te geven dat men best bereid was ook naar de oppositie te luisteren. Het is bij de algemene beschouwingen ten grave gedragen. Tijdens de algemene beschouwingen heb ik het college gevraagd hoe zij het samenwerkings-dualisme beoordeeld. Helaas bleek dat zelfs na drie maal vragen het college niet in staat was er iets over te zeggen. 

Ik hoop dat niemand het woord ‘samenwerkings-dualisme’ of ‘een uitgestoken hand naar de oppositie’ meer in de mond zal nemen. Want het is allemaal holle retoriek. Erg jammer!

Media

De laatste tijd dook ik weer op in de volgende nieuwsberichten: 
De congres speech van Jolande Sap: 

Copyright © *|2012|* Paul Vermast | GroenLinks.
Email Marketing Powered by Mailchimp