Årsmöte och årsmöteshandlingar

Torsdag den 17 mars kl. 19.00 håller Visingelunds samfällighet årsmöte i kvarterslokalen på Innerspåret 10.

Årsmötet fattar beslut om bl a bokslut, budget, verksamhetsplanering och årsavgift. Eftersom majoritetsbeslut gäller på årsstämman är det således viktigt att så många hushåll som möjligt deltar.

Se stämmomaterial, inklusive aktuella motioner, på vår hemsida under avsnittet "dokument", alternativt direktlänk här.

Glöm inte att varje "fastighet" har en (1) röst. Om ni är två som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt (för att ha rösträtt) från den andre delägaren till stämman. Fullmakt finns i stämmomaterialet.

Väl mött på årsmötet!

Hälsar StyrelsenKontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.

Copyright © 2016 Visingelund, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 avsluta din prenumeration |                        ändra din personliga prenumerationsinställningar