Nyhetsbrev #4 2018 - Visingelunds Samfällighetsförening
 

 

Hej,

Styrelsen vill med detta nyhetsbrev önska en glad sommar. Vi hoppas att alla får många tillfällen att använda våra pooler under sommaren och även den nya rutschkanan och lekställningen längst in på Ytterspåret som blev klar i maj.


Undehållsgrupper
Styrelsen vill påminna om att det är respektive hushålls ansvar att veta vilken underhållsgrupp fastigheten tillhör och vad som förväntas av dig som fastighetsägare.
Du hittar denna information här:

Sorterat per underhållsgrupp
Sorterat per fastighet

Kontakta respektive underhållsgruppansvarig om du är osäker på vad som behöver göras.

Bredband i kvartersgården
Nu är även kvartersgården uppkopplad med bredband ifrån Comhem. Uppgifter för att logga in trådlöst finns på väggen bredvid stereon. Vi har ingen tv-box i Kvartersgården och avser att införskaffa en Chromecast där vi medlemmar kan använda Comhem Play när vi ska se på TV. Instruktioner för att ansluta till Chromcast kommer att sättas upp på väggen bredvid stereon. Den TV som finns i kvartersgården har integrerad app för Netflix. Klicka på knappen Netflix på fjärrkontrollen och logga in. Glöm inte att logga ut när du lämnar lokalen. 

Tillfälligt farthinder
Vi har under åren haft och har tyvärr fortfarande problem med bilar som håller en högre hastighet än tillåtet. Styrelsen har därför beslutat att köpa in ett mobilt farthinder. Det kommer först att placeras på Ytterspåret, vid nedre poolen, och kan senare komma att förflyttas till andra gator där bilar inte respekterar högsta tillåtna hastighet, 10km/h.

Nycklar och tillgång till teknikutrymme
Om vi av någon anledning behöver komma in i vårt teknikutrymme, där vårt fibernät möter Comhem, så har vi tre hushåll i föreningen med nycklar. Ex. Teknikutrymmet matas med el ifrån nedre poolen så kan det vara nödvändigt att återställa en säkring eller dyl.
Robert Persson - Y36
Frank Ambrossi – I29
Robert Öhlén – I54

Ny bredbandsleveratör, summering
Bytet till Comhem som leverantör av bredband, tv och ip-telefoni är nu avslutat.
Hela projektet har gått betydligt snabbare och smidigare än vi först trodde då vi riskerade att vara utan tjänster under ett antal dagar. Tack var smidig hantering av vår tidigare tjänsteleverantör, Svenska Stadsnät Transit, byttes mediaomvandlare och anslutning var upprättad till Comhem på ca 15-30min per hushåll. Den arbetsgrupp som utsågs av stämman kommer efter sommaren att träffa Comhem för en summering. Har du några frågor (som inte gäller support) till detta möte, skicka gärna dessa till fibernat@visingelund.se

Hälsningar från Styrelsen 

styrelsen@visingelund.se

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.
 
Copyright © 2018 Visingelund, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 avsluta din prenumeration |                        ändra din personliga prenumerationsinställningar