Nyhetsbrev #3 - 2016Sophantering
Till och från är soptunnorna i samfällighetens grönområden fulla under sommaren, och det dröjer ibland lite väl lång tid innan dessa töms.
Därför önskar styrelsen skicka ut ett förtydligande om detta till de som har underhållsansvar för aktuellt område.
Ex vis är soptunnan nu full i nedre lekparken och behöver tömmas.

Ett förtydligande har gjorts i rollen för "underhållsgruppsansvarig" där även soptunnan skall inspekteras och åtgärdas vid behov. Den som har ansvar för gräsklippning aktuell vecka tömmer soptunnan vid behov.
http://visingelund.se/roller-och-ansvar-i-samfallighetsforeningen/
 
För poolgruppen är hanteringen likadan sedan lång tid tillbaka, ansvarigt hushåll för den aktuella veckan tömmer soporna tillsammans med sina egna hushållssopor."
 

Poolera öppna!
Båda våra pooler är nu öppna!
Nedre poolen öppnades 22/5 och övre poolen öppnades 28/5.
Båda poolerna har fått nya värmepumpar, som årsmötet beslutade om. Det har även lagts ner ett stort arbete på att fräscha upp den övre poolen, t.ex. har poolhuset målats om och fått nya dörrar.
 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till poolansvariga Antonia och Tina, som tillsammans med övriga i poolgruppen har lagt ner ett stort arbete. Vi ser fram emot en härlig badsäsong i båda poolerna.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Visingelunds Samfällighet

styrelsen@visingelund.seKontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.
 
Copyright © 2016 Visingelund, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 avsluta din prenumeration |                        ändra din personliga prenumerationsinställningar