Hej!

Du som får detta mail är boende i Samfälligheten Visingelund.

Det har nu gått en vecka sedan valberedningens förra utskick.
Ännu har ingen visat intresse för rollen som ordförande.

Nu gör vi ett nytt försök!
Känner du till någon du tror skulle kunna passa som ordförande i vår samfällighet, hör av dig till någon av undertecknade!
Känner du att du själv är villig att axla rollen som ordförande, hör av dig till någon av undertecknade!

Vi efterlyser nu Samfällighetens nästa ordförande.
Med mindre än en månad kvar till årsmötet hoppade valberedningens kandidat till ny ordförande av.

Vi söker därför med ljus och lykta efter en ny kandidat!
Ordföranderollen är en av de viktigaste rollerna i samfälligheten och är väsentlig för att vi medlemmar skall ha en välskött och välfungerande samfällighet.

På denna länk kan du läsa om vad det innebär att vara ordförande i vår samfällighet.
http://visingelund.se/roller-och-ansvar-i-samfallighetsforeningen/

Vad kan konsekvensen bli om vi inte hittar en ny ordförande?
I värsta fall så måste styrelsen begära att Länsstyrelsen tillsätter en syssloman!

Läs mer här:
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/Pages/samfallighetsforeningar.aspx

Är du intresserad av rollen som ordförande och/eller har frågor om rollen som ordförande kan du kontakta någon av oss i valberedningen.

Victoria Lundblad, victoria.lundblad@hotmail.com
Urban Skilje, visingelund@skilje.se


 

Hälsningar från Styrelsen 

styrelsen@visingelund.se 
 
Copyright © 2017 Visingelund, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 avsluta din prenumeration |                        ändra din personliga prenumerationsinställningar