Nyhetsbrev #6 - Visingelunds Samfällighetsförening
 

Dubbespårsutbyggnad Visinge - Roslags Näsby

Dessvärre har SL och kommunen hastigt fattat ett beslut som tvingar vår samfällighet till omdragning av den befintliga gång- och cykelbanan till delar av Ytterspåret.

Sannolikt kommer detta pågå till hösten 2017. Anledningen till detta är att de annars inte får plats med sin byggtrafikväg på etableringsområdet på ett för samfälligheten tillfredsställande sätt.

Tidigare information gjorde gällande att Ytterspåret inte skulle användas för gång- och cykeltrafik, men det har nu förändrats i dialoger mellan SL och kommunen där samfälligheten inte varit involverade.

Styrelsen har träffat SL i frågan och låter dem tillsvidare använda Ytterspåret för denna omledning. Om samfälligheten vid ett senare skede önskar häva denna omledning kan vi påtala detta och försöka hitta en bättre lösning. Det hela hänger på hur stor belastningen blir på Ytterspåret för gång-och cykeltrafik.

Alla frågor som gäller SL:s byggnation av dubbelspåren och etableringsområdet sker genom att kontakta:

kontaktroslagsbanan@sl.se alt telefon 073-065 30 60


Hälsningar från Styrelsen 

styrelsen@visingelund.se


Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.
 
Copyright © 2016 Visingelund, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 avsluta din prenumeration |                        ändra din personliga prenumerationsinställningar