Enkät gällande Transit och deras tjänster


Till alla medlemmar i Visingelunds Samfällighet. Vi närmar oss halvtid för vårt femåriga avtal med Transit. Fibergruppen undrar därför hur nöjda vi i samfälligheten är med Transit?

Detta är viktigt för oss då vi behöver en överblick över hur Transit lever upp till era förväntningar och om våra medlemmar upplever problem med deras tjänsteleverans.

Detta kan även komma att användas vid framtida upphandling/förlängning av avtal. 
Vi kommer att lotta ut fem biobiljetter bland deltagarna av enkäten.

Vad tycker du om tjänsteleveransen ifrån Svenska Stadsnät Transit? Ev. kommentarer kan lämnas längst ner på sidan.

Enkäten ligger uppe tom 2016-01-31.
Du hittar enkäten här: http://goo.gl/forms/IlrWnaouuc
Enkäten tar max 5min att fylla i.


Mvh
Fibergruppen för Visingelunds SamfällighetKontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.

Copyright © 2016 Visingelund, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 avsluta din prenumeration |                        ändra din personliga prenumerationsinställningar