Nyhetsbrev #3 2017 - Visingelunds Samfällighetsförening
 

 

Hej,

Visingelunds fibernät, medlemsenkät
Vårt avtal med Svenska Stadsnät Transit är uppsagt och går ut 2018-05-31. Fibernätet som färdigställdes tillsammans med Transit maj 2013 är vårt eget och vi är nu fria att välja ny tjänsteleverantör. På årsstämman 13 mars 2017 utsågs en arbetsgrupp för att välja ny tjänsteleverantör till Visingelunds Samfällighet. Gruppens målsättning är att hitta en paketering som passar oss alla till oförändrad kostnad.
Syftet med enkäten är att få ett bra underlag för upphandling av ny tjänsteleverantör. Genom att besvara några korta frågor kring ditt nyttjande av tjänster som levereras över vår fiber hjälper du oss att välja rätt innehåll/kapacitet. Du hittar enkäten genom följande länk: https://goo.gl/ouvCCC
Skynda dig att svara. Enkäten ligger uppe under vecka 40 och 41!


Höstens städdag 21 oktober
Vi träffas som vanligt kl 10.00 vid den gröna sandlådan mitt på Mittspåret för inledande information från styrelsen samt information om städdagen. Ungefär kl 13.00 bjuds det på grillad korv och dricka/kaffe på vändplanen vid Kvartersgården (Innerspåret 10).
Välkomna!

Opålitlig avstängningsventil (LK580)
Styrelsen har observerat att Roslagsvatten har gått ut med information till Österåker och Vaxholm gällande opålitliga avstängningsventiler. Denna ventil monterades i samtliga fastigheter vid byggnationen av området. Roslagsvatten kommer påbörja vattenmätarbyten även för vårt område någon gång framöver och då måste dessa ventlier vara utbytta mot en godkänd modell. Försök gärna koordinera detta med dina grannar då vattenavstängning i regel drabbar fyra hushåll i taget.
Kontakta Roslagsvatten för vidare information. https://goo.gl/YBZ7cx

Grannsamverkan
Om du vill få lite bättre koll på vad som händer i Täby och vårt område föreslås att du lägger till två grupper i Facebook:

”Grannsamverkan Visinge”:
https://www.facebook.com/groups/103674419986636/

”Polisen Täby/Danderyd/Vallentuna/Åkersberga/Vaxholm”:
https://www.facebook.com/PolisenTaby/?fref=nf

LPO Täby (LokalPolisOmråde) har även ett återkommande informationsmail som vi uppmanar att ni får tillgång till. Kontakta taby.roslagen@stockholm.police.se och meddela att du vill få ta del av LPO Täbys informationsmail, dessa kommer ut någon gång i månaden.

Gästparkering
Inom Visingelund har vi brist på besöksparkeringar och under snörika vintrar har vi stora problem med felparkerade bilar som hindrar snöplogningen och vi saknar ordentliga ytor inom området för att kunna lägga upp stora snömängder. Kom ihåg att alla ytor som tillhör samfälligheten måste vara tillgängliga för snödeponering inom området.
Gästparkering betyder parkering för gäster och inget annat, detta gäller även hemgaragerade tjänstebilar. Vi informerar om detta för att vi skall ha en fungerande närmiljö.


Hälsningar från Styrelsen 

styrelsen@visingelund.se

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.
 
Copyright © 2017 Visingelund, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 avsluta din prenumeration |                        ändra din personliga prenumerationsinställningar