Nyhetsbrev #5 - Visingelunds Samfällighetsförening
 

Dubbespårsutbyggnad Visinge - Roslags Näsby

 

Ang dubbelspårsutbyggnaden sträckan Visinge - Roslags Näsby

Styrelsen har träffat representanter för Roslagsbanan med anledning av dubbelspårsutbyggnaden mellan Visinge - Roslags Näsby. Denna utbyggnation är mycket positiv för oss som bor i området.

Däremot kommer det innebära viss olägenhet för vår samfällighet under byggperioden.

Projektet börjar 1 augusti och kommer pågå till sista november 2017. Enligt uppgift kommer den stora insatsen att ske under januari 2017 - augusti 2017 och under denna tid kommer tågen ej att gå. Det är i dagsläget inte klart hur tågoperatören Arriva kommer hantera ersättningstrafiken.

Kommunen kommer upplåta sin mark till byggentreprenören under etablerings- och byggfasen.

Denna mark ligger bakom vår samfällighet, i riktning där fotbollsplanen ligger. Se Visingelunds hemsida för bild.

Området kommer att hägnas in med staket för att hindra att obehöriga kommer in, och hela området återställs efter avslutad byggnation.

En separat väg för byggtrafik planeras nordöst om vår samfällighet, med in- och utfart via Bergtorpsvägen. Det gör att vi förhoppningsvis slipper byggtrafik på Travarevägen.

Längs spåret kommer bullerplank att sättas upp och det kommer bli planskild övergång vid norra och södra delen av stolpaskogen. Hissar kommer även att installeras vid Visinges station.

Den befintliga gång- och cykelbanan som löper efter spåret mot Ensta kommer tillfälligt stängas av och ledas om. Omledningen kommer ske en bit in på kommunens mark bakom husen på Ytterspåret 1-11.

Det andra alternativet var att leda om denna trafik genom Ytterspåret men det har styrelsen sagt nej till. Det är inte lämpligt att öka belastningen på samfällighetens vägar med genomfartstrafik.

 

Alla frågor och funderingar kring byggnation och projekt besvaras av SL:

0703-065 30 60 eller kontaktroslagsbanan@sl.se

Projektet uppdateras löpande på http://www.sll.se/roslagsbanan/

 

Hälsningar från Styrelsen 

styrelsen@visingelund.se


Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.
 
Copyright © 2016 Visingelund, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 avsluta din prenumeration |                        ändra din personliga prenumerationsinställningar