Nyhetsbrev #2 2017 - Visingelunds Samfällighetsförening

 

 

Hej,

Höstens städdag
Samling lördagen den 21/10 kl 10:00 på Mittspåret. Korvgrillning kl 13:00 vid kvartersgården
 
Råttor
Boende på Innerspåret har observerat stora råttor i trädgården. Vi måste alla förhindra att råttorna förökar sig, och vi förstår att det kan upplevas som väldigt obehagligt att se en råtta på sin tomt.

  • Har ni sett en råtta på er tomt, kontakta omgående ert försäkringsbolag så kontaktar de t ex Nomor eller Anticimex för att bekämpa dessa skadedjur. Beroende på hur det ser ut hos er sätter de ut antingen råttgift eller fällor. Detta går på hemförsäkringen och innebär ofta ingen självrisk
  • Har man har en kompost så ska den vara helt tät med lock för att inte dra till sig skadedjur
  • Har ni fruktträd eller bärbuskar i er trädgård - se till att plocka upp fallfrukt och lägg denna antingen i er kompost eller i er soptunna. Har ni för mycket frukt och så räknas det som trädgårdsavfall och lämnas med fördel på Hagby-tippen
  • Ser ni fallfrukt under ett träd som finns på en allmän yta gäller detsamma, dvs att plocka upp fallfrukt och lägg antingen i en kompost eller i en soptunna
  • Locka inte fram skadedjur genom att lägga t ex fågelmat på marken


Lekparker
Lekparken på Mittspåret har under våren byggts om för att åtgärda besiktningsanmärkningar. Under hösten kommer även lekplatsen längst ned på Ytterspåret byggas om.

Fasadfärger
Styrelsen söker medlemmar till arbetsgrupp för att undersöka möjligheten att ändra färgkodning samt hur ett färgbyte skulle kunna genomföras. Hör av dig till styrelsen om du vill vara med.
 
Ny ordförande
Robert Persson Y36 är ny ordförande i vår samfällighet.
 
Kvartersgården
Nu finns ett pingsbord i kvartersgården.
 
Arbetsgrupp för fibernät
Avtalet med Svenska Stadsnät Transit är uppsagt och avslutas 2018-05-31. På årsstämman utsågs en arbetsgrupp som ska presentera ett förslag till styrelsen före 2017-12-31.
Under hösten kommer det bla att skickas ut en enkät där alla medlemmar får uttrycka sina önskemål kring framtida tjänster och tjänsteleverantör.
Om du har några frågor gällande vårt framtida fibernät når du arbetsgruppen på fibernat@visingelund.se
 
Stöld
Det har kommit till styrelsens kännedom att det under förra veckan skett stölder av gasolflaskor från grillar i området. Var gärna extra uppmärksamma på vilka som rör sig runt våra hus. Vid pågående brott, ring 112.

Hälsningar från Styrelsen 

styrelsen@visingelund.se

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.
 
Copyright © 2017 Visingelund, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 avsluta din prenumeration |                        ändra din personliga prenumerationsinställningar