Nyhetsbrev #1 2018 - Visingelunds Samfällighetsförening
 

 

Hej,
 
Årsmötet
Årsmötet kommer att äga rum den 15 mars kl 19:00 i Samfällighetslokalen. Årsmötet fattar beslut om bl a bokslut, budget, verksamhetsplanering och årsavgift. Eftersom majoritetsbeslut gäller på årsstämman är det således viktigt att så många hushåll som möjligt deltar.

Motioner
inför årsmötet finns möjlighet att lämna in motioner. Enligt stadgarna är sista dag att skicka in motioner den 31 januari. Syftet med motioner är att årsmötet (d v s de boende i samfälligheten) fattar beslut om större investeringar eller förändringar, samt hur samfälligheten sköts och utvecklas. På hemsidan finns en enkel mall som skall användas när en motion skapas. Viktigt att komma ihåg är att motionären måste vara på plats för att motionen skall tas upp på årsmötet.
Motionsmall till årsmöte. Motionen skickas sedan till styrelsen@visingelund.se

Valberedningen söker ledamöter och kassör
Inför kommande årsmöte och verksamhetsår med vår gemensamma samfällighet har vi ett antal platser i styrelsen som är till förfogande. Samfälligheten söker därmed intresserade som vill vara med och bidra till att vi har en väl fungerande samfällighet och att utveckla vårt område. Styrelsearbetet sker genom olika ansvarsområden och styrelsemöten äger rum ca 6 gånger om året. Arvode för uppdraget ingår enligt stämmobeslut. Platser som är till förfogande och som skall tillsättas är 2 ordinarie ledamöter varav en som kassör och 2 suppleanter. Anmäl ditt intresse till valberedningen på mailadressen teg.boson@gmail.com där du även kan ställa frågor.

Ny tjänsteleverantör bredband/TV
Vi har kontaktat ca 30st tjänsteleverantörer och har nu påbörjat en slutförhandling med en, Comhem. Allt är inte klart ännu men förslaget innebär ca 20st kanaler, ip-telefoni och 1000/1000Mbps bredband. Målsättningen är att göra en smidig övergång när avtalet med Transit går ut, 31/5 2018. Vi återkommer med närmare information när avtalet är undertecknat.


Hälsningar från Styrelsen 

styrelsen@visingelund.se

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.
 
Copyright © 2018 Visingelund, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 avsluta din prenumeration |                        ändra din personliga prenumerationsinställningar