Nyhedsbrev januar 2014
View this email in your browser
Velkommen til Ã¥rets første nyhedsbrev - og godt nytÃ¥r! 

Ændring af moms- og afgiftsregler samt nyt skema til rejseafregning 2014
 

I denne udgave:

  • gør vi opmærksom pÃ¥ de nye momsfrister for kvartalsmomsede
  • gør vi opmærksom pÃ¥ ændring af fradrag for hotelmoms og afgifter
  • fÃ¥r du et opdateret rejseafregningsskema med de nye takster for 2014

 

Nye momsfrister for kvartalsmomsede


Hvis du afregner moms kvartalsvis, er der nye frister i 2014.

Som følge af vedtagelsen af Vækstplanen får mange virksomheder længere kredit på betaling af deres moms fra 1. januar 2014.

Fristen for sidste kvartal i 2013 er som normalt 10. februar 2014, men derefter har du 3 måneder fra kvartalet slutter, til momsen skal være indberettet og betalt.
Afregningsperiode                                                Skal være indberettet og betalt senest

1. oktober – 31. december 2013                                10. februar 2014
1. januar – 31. marts 2014                                          2. juni 2014
1. april – 30. juni 2014                                                1. september 2014
1. juli – 30. september 2014                                       1. december 2014
1. oktober – 31. december 2014                                 2. marts 2015

Ændring af Hotelmoms og Afgifter


Hotelmoms
Fradragsretten for moms af hoteludgifter forhøjes fra 50 pct. til 75 pct. af momsbeløbet. Udgifterne hertil skal fortsat være af strengt erhvervsmæssig karakter, for at der kan opnås fradragsret.
 
Godtgørelse af elafgift
Elafgiften og energispareafgiften (tidligere benævnt CO2-afgift) samles i en afgift, der i 2014 udgør 83,30 øre/kWh.
Den almindelige godtgørelse af elafgift vil i 2014 udgøre 82,90 øre/kWh. Det godtgørelsesberettigede beløb skal fremgå af fakturaerne fra elselskabet.
 
Godtgørelse af olie-, kul-, og gasafgift
Den almindelige godtgørelse af olie-, kul-, og gasafgift forhøjes således, at der alene sker en reduktion i godtgørelsen svarende til EU's minimumsafgift på 4,5 kr./GJ.
 
Mineralvandsafgift
Mineralvandsafgiften afskaffes.
 
Vægtbaseret emballageafgift
Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes.

 

Rejseafregningsskema 2014


Rejseafregningsskemaet får du her i en opdateret 2014-udgave. Alle takster på skemaet er ændret.

Hent rejseafregningsskemaet for 2014 her (Excel-fil)

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 De Jonghe, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp