Nyhedsbrev september 2013

View this email in your browser
Fra og med indkomståret 2014 bliver beløbsgrænser, som bl.a. omfatter bagatelgrænser, bundfradrag, aktiebeskatning og meget mere, reguleret af SKAT.
 
I denne måneds nyhedsbrev har vi valgt de mest relevante satser, der har betydning for lønadministrationen og den selvstændige erhvervsdrivende.
 
Rejse
I 2014 stiger rejsegodtgørelsessatsen, som arbejdsgivere skattefrit kan udbetale til medarbejdere, til 464 kr. pr. døgn. Logisatsen stiger til 199 kr. pr. døgn.
 
For de medarbejdere, som ikke får det skattefrie beløb udbetalt af deres arbejdsgiver, stiger det maksimale rejsefradrag i 2014 til 25.500 kr. årligt.
 
Fri telefon
Værdien af fri telefon stiger til 2.600 kr. om året. Dvs. medarbejdere med en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon til privat benyttelse skal beskattes af 216,70 kr. hver måned. Det samlede beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar er for 2014 reguleret til 3.400 kr. årligt.
 
Bagatelgrænser
SKAT opererer med to forskellige bagatelgrænser inden for personalegoder, hvor begge for indkomståret 2014 er blevet reguleret op med 100 kr.
 
Bagatelgrænsen for de personalegoder, der i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, er for 2014 opjusteret til 5.600 kr., det omfatter f.eks. arbejdstøj, vaccination og aviser.
 
Den anden bagatelgrænse for mindre personalegoder, som f.eks. kan være vin, betaling af deltagergebyr til teater og årskort til zoologisk have m.v., stiger til 1.100 kr. Hvis en medarbejder i 2014 modtager mindre personalegoder for mere end 1.100 kr., skal medarbejderen selv selvangive værdien til SKAT. Kun hvis det enkelte gode har en værdi på over 1.100 kr., har arbejdsgiveren en indberetningsforpligtelse.
 
Julegaver
Til sidst bør det nævnes, at en arbejdsgiver i 2014 kan give sine medarbejdere julegaver for 800 kr., uden at medarbejderen bliver skattepligtig af julegaven. 
Share
Tweet
Forward to Friend
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2013 De Jonghe, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp