Nyhedsbrev marts 2014
View this email in your browser

Nyhedsbrevet for marts indeholder info omkring betaling af selskabsskatten 2014 og for at minde jer med selskaber om at det er tid til at betale 1. rate af acontoskat 2014.

Selskabsskat 2014
 

Første ordinære acontoskatterate for selskaber for indkomståret 2014 skal indbetales senest den 20. marts 2014. Anden ordinære rate skal indbetales senest 20. november 2014.

Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de sidste tre indkomstårs indkomstskat for selskabet.

Tidligere fik selskabet tilsendt girokort, men nu foregår alt via TastSelv Erhverv.

Det er derfor vigtigt at du selv er opmærksom på at få betalt skatten.

 

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2014

Der kan indbetales frivillig acontoskat for indkomståret 2014 senest den 20. marts 2014 eller senest den 20. november 2014. Indbetalingen i marts forøges med et tillæg på 0,3 %. Indbetalingen i november reduceres med 0,3 %.

Såfremt der i 2014 modtages skattepligtigt udbytte fra danske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat, anses den indeholdte udbytteskat reduceret med 0,3 % for en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret 2014.

Indbetaling af frivillig acontoskat foretages således:

 • Log pÃ¥ TastSelv Erhverv.
 • Klik pÃ¥ Skat i menuen.
 • Klik pÃ¥ Selskabsselvangivelse for fonde og selskaber m.fl. i menuen til venstre.
 • Klik pÃ¥ Acontoskat.
 • Klik pÃ¥ Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at nedsætte.
 • Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat.
 • Betal over skattekontoen med betalingslinjen, som findes pÃ¥ oversigtsbilledet under Acontoskat.


Husk, at det som udgangspunkt altid er de ældste poster på skattekontoen, der dækkes først. Såfremt der er "gammel" gæld på skattekontoen, går den frivillige indbetaling som udgangspunkt til at betale denne gæld.

Overskydende skat/restskat for indkomståret 2014


Såfremt den beregnede indkomstskat for indkomståret 2014 er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket 0,3 %, tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse på 1,1 %. Såfremt der er restskat, tillægges restskatten et procenttillæg på 4,6 %. Skatten udbetales/opkræves ca. den 20. november 2015.
 

Nedsættelse af de ordinære acontoskatterater


Hvis det forventes, at selskabsskatten i 2014 vil være væsentligt lavere end den beregnede acontoskat, kan raterne bl.a. ændres, som følger:
 • Log pÃ¥ TastSelv Erhverv.
 • Klik pÃ¥ Skat i menuen.
 • Klik pÃ¥ Selskabsselvangivelse for fonde og selskaber m.fl. i menuen til venstre.
 • Klik pÃ¥ Acontoskat.
 • Klik pÃ¥ Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at nedsætte.

Raterne kan nedsættes i TastSelv Erhverv frem til datoen for betalingsfristen.

Årsopgørelse, overskydende skat og restskat for indkomståret 2013

Årsopgørelsen for indkomståret 2013 bliver udsendt i oktober 2014.

En eventuelt overskydende skat for indkomståret 2013 udbetales til skattekontoen.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via skattekontoen. Såfremt selskabet er sambeskattet, er det administrationsselskabet, der modtager en årsopgørelse. Betalinger sker ligeledes via administrationsselskabets skattekonto.
 

Giver dette anledning til spørgsmål må i endelig kontakte os !

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 De Jonghe, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp