Copy
Selskabsskatten 2013
View this email in your browser

SÃ¥dan betaler du selskabsskat

Aconto skat

Det er ved at være tid til at betale 2. rate af den ordinære acontoskat. Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de sidste tre indkomstårs indkomstskat for selskabet. Tidligere fik selskabet tilsendt girokort, men nu foregår alt via TastSelv Erhverv. Det er derfor vigtigt at du selv er opmærksom på at få betalt skatten.

 • Betalingsfrist for acontoskat er den 20. marts for første rate og den 20. november for anden rate.
 • Selskabets rater kan ses i TastSelv Erhverv.
 • Selskabet betaler til skattekontoen i TastSelv Erhverv. Selskabet finder ogsÃ¥ sin betalingslinje i skattekontoen.
 

Frivillig acontoskat


Selskabet har mulighed for at indbetale frivillig acontoskat, fx hvis den ordinære acontoskat er for lavt sat. Det kræver, at selskabet indberetter den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Klik på Selskabsselvangivelse
 3. Klik på Acontoskat
 4. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre.
 5. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat. 

Hvis selskabet ikke har indberettet den frivillige acontoskat via TastSelv Erhverv, dækker indbetalingen til skattekontoen ikke den frivillige acontoskat.

Indbetaler selskabet frivillig acontoskat for sent, bliver pengene returneret.

Fristerne for frivillig acontoskat er den 20. marts for første rate og den 20. november for anden rate.

Vær opmærksom på, at du med skattekontoen ikke kan øremærke indbetalinger til at dække bestemte poster. De ældste poster bliver altid dækket først af dine indbetalinger. Hvis selskabet for eksempel har en gammel gæld på moms, går selskabets frivillige aconto-indbetaling dermed til at betale denne gæld. Det vil så sige, at selskabet ikke får indbetalt den frivillige acontoskat.

Vi anbefaler derfor, at du logger på TastSelv Erhverv regelmæssigt for at afstemme din skattekonto.

Nedsættelse af den ordinære acontoskat

Er acontoskatteraten sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte den ned:

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Klik på Selskabsselvangivelse.
 3. Klik på Acontoskat.
 4. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at nedsætte.
  Raterne kan nedsættes ned til kr. 0. Du kan ændre raterne til datoen for betalingsfristen.

Årsopgørelse, restskat og overskydende skat

Årsopgørelsen for indkomståret 2012, bliver udsendt i oktober 2013.

Årsopgørelsen kan ikke ses i TastSelv Erhverv.

Hvis der er overskydende skat, bliver den udbetalt til selskabets skattekonto.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det via skattekontoen. Den betalinslinje selskabet skal bruge finder du på årsopgørelsen eller i selskabets skattekonto i TastSelv Erhverv.

Er selskabet med i en sambeskatning er det Administrationsselskabet, der modtager årsopgørelsen. Betaling bliver opkrævet via Administrationsselskabets skattekonto.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2013 De Jonghe Administration, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp