Copy
English content
Gweld yr ebost hwn yn eich porwr / View this in your browser
TSSW Logo
CAVS logo

e-fwletin CAVS #76

3ydd Sector Sir Gâr

Digwyddiadau
Ewch Ar-lein -Beitiau a Brathiadau!
18.10.19 2:30pm Dr Mz Caerfyrddin 

Grŵp Iechyd a Lles
29.10.19 10am -12pm CAVS

South Wales Third Sector Law & Governance Conference 2019 
06.11.19 10am – 3:30pm Bridgend

Her Cerdded drwy’r Tân
15.11.19 6:30pm-9pm Stadiwm Dinas Caerdydd

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS & Ffair Nawdd
21.11.19 10.30 – 12pm CAVS

Cynhadledd Dementia and Hearing Loss
27.11.19 Caerdydd
Hyfforddiant yn swyddfa CAVS
Bod yn Ymddiriedolwr
24.10.19 10am – 2pm
 
Hyfforddiant arall
Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl HYFFORDDIANT Y GWASANAETH PLANT
30.10.19 Caerfyrddin
07.01.20 Llanelli

Small Steps Hoarding Awareness Training for Professionals
02.11.19 10.00 – 12.00 Arberth

Cyrsiau a grwpiau ffôn Byw gyda Cholled Golwg RNIB Cymru
7 & 14.11.19, 10.30am to 3.30pm Caerfyrddin

Hyfforddiant gan y Cerddwyr
e.g. 15.11.19 Hyfforddiant Sgiliau Darllen Map Sylfaenol - Arberth

An insider’s guide to working with Gypsy, Roma and Traveller communities
17.11.19 (9.30 AM – 5:00 PM) Caerdydd
Ymgynghoriadau
Chwarae Teg: Cyfranogiad menywod anabl yn yr economi
Swyddi
Fforwm 50+ Sir Gaerfyrddin: Cydlynydd Cerdded er Lles – Sir Gaerfyrddin
Gwirfoddoli
Digwyddiad Diwrnod Gwirfoddoli Cyfuno 2019
17.10.19  10.30am - 2.30pm
Canolfan Siopa Sant Elli, Llanelli

CAVS e-bulletin #76

Carmarthenshire 3rd Sector

News
Events
Get online - Bytes and Bites! 
18.10.19 2:30pm Dr Mz Carmarthen 

The Clubhouse, Friars Park, Carmarthen SA31 3AN.
Health and Well-being Group
29.10.19 10am – 12pm CAVS

South Wales Third Sector Law & Governance Conference 2019 
06.11.19 10am – 3:30pm Bridgend

Fire Walk challenge
15.11.19 6:30pm-9pm Cardiff City FC Stadium

CAVS Annual General Meeting & Funding Fair
21.11.19  10.30am – 2pm CAVS

Dementia and Hearing Loss Conference - Save the Date
27.11.19 Cardiff
Training Courses at CAVS
Being a Trustee
24/10/19 10am – 2pm

Other Training
Mental Health Awareness Children's service training
30.10.19 Carmarthen
07.01.20 Llanelli

Small Steps Hoarding Awareness Training for Professionals
02.11.19 10.00 – 12.00 Narberth

RNIB Living with Sight Loss courses and phone groups
7 & 14.11.19, 10.30am to 3.30pm Carmarthen

Ramblers Cymru Training programme
e.g. 15.11.19 Basic Map Reading Skills Training - Narberth

An insider’s guide to working with Gypsy, Roma and Traveller communities
17.11.19 (9.30 AM – 5:00 PM) Cardiff

Volunteering
Fusion Volunteer Day Event 2019
17.10.19  10.30am - 2.30pm
St Elli Centre, LlanelliSt Elli Centre, Llanelli
Twitter
Website
Facebook
Os hoffech ddanfon cyfraniadau ddwyieithog ar gyfer e-fwletin CAVS, ebostwch Clare ar: clare.pilborough@cavs.org.uk erbyn dydd Gwener am yr wythnos ddilynol.

If you would like to forward bilingual contributions for CAVS’ e-bulletins, please email Clare on: clare.pilborough@cavs.org.uk by Friday for the following week.
Copyright © 2019 Carmarthenshire Association of Voluntary Services, All rights reserved.


You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address \ Cyfeiriad Ebost>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Carmarthenshire Association of Voluntary Services · The Mount · 18 Queen Street · Carmarthen, Carmarthenshire SA311JT · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp