Copy
View this email in your browser

Newsletter 8 | 5 February 2021

Beste lid van de NKWP/ Dear member of the NKWP:
 
[English version follows below the Dutch version]
 
Politicologenetmaal 2021 (Annual Political Science Workshops of the Low Countries)
De voorbereiding van het virtuele Politicologenetmaal 2021 dat zal plaatsvinden op 3-4 juni 2021 is in volle gang. Het Etmaal wordt wederom georganiseerd door Maurits Meijers and Andrej Zaslove van de Radboud Universiteit Nijmegen. De resultaten van de ‘call for workshops’ is eerder deze week bekend gemaakt. Er zijn 12 workshops. De ‘call for papers’ is nu open en sluit op 31 maart. We moedigen iedereen aan om een voorstel in te dienen. De details zijn hier te vinden https://politicologenetmaal.eu.
Het Etmaal is gratis voor leden. Bij vragen omtrent lidmaatschap kunt u terecht bij secretaris@politicologie.nl. Zoals altijd kan de contributie kan betaald worden op NL80 TRIO 0212438395 t.n.v. Vereniging Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (voor details: http://politicologie.nl/?page_id=19).
 
Nomineer beste scriptie en beste proefschrift (afgerond/verdedigd in 2020) – deadline 1 maart
Tijdens het Politicologenetmaal reiken we tevens twee prijzen uit. De jury van de Els Witte Jaarprijs voor Politicologie 2021 zal het beste proefschrift in de politieke wetenschappen (en aanverwante disciplines) uitreiken. Om te kwalificeren zal het proefschrift in 2020 verdedigd moeten zijn aan een Belgische of Nederlandse universiteit of elders, maar dan moet het proefschrift betrekking hebben op de Nederlandse of Belgische politiek. Proefschriften kunnen door de promotor worden voorgedragen bij de secretaris Tim Mickler, secretaris@politicologie.nl.
Elke in 2020 ingediende masterscriptie met een score van minimaal 8 (Nederland) of 16 (België) komt in principe in aanmerking voor de Daniel Heinsius-scriptieprijs. Inzendingen, inclusief de scriptie zelf en het bewijs van de behaalde score, kunnen naar Emile Van Ommeren worden gestuurd: Emile.VanOmmeren@uantwerpen.be
 
We zullen een samenvatting van de resultaten van onze ledensurvey in onze volgende nieuwsbrief laten zien. Heeft u nog vragen, opmerkingen of reacties? Dan verneem ik die graag.
 
Ik hoop dat u allen gezond, gelukkig en veilig zult blijven en geniet van de ijstijd die Nederland staat te wachten.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Amy Verdun
(voorzitter NKWP)
 
 
**** English version
 
Dear NKWP member:
 
 
Politicologenetmaal 2021 (Annual Political Science Workshops of the Low Countries)
The preparation of the virtual Political Science Network 2021 that will take place on June 3-4 2021 is now well underway. The Etmaal will once again be organized by Maurits Meijers and Andrej Zaslove from Radboud University Nijmegen. The results of the "call for workshops" were announced this week. There are 12 workshops. The call for papers is now open and will close on March 31. We encourage everyone to submit a proposal. The details can be found here https://politicologenetmaal.eu
 
Presenting at the Etmaal is free of charge for members. As always, your membership fee can be paid to the “Vereniging Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek” with as IBAN number at NL80 TRIO 0212438395 (see for further details: http://politicologie.nl/?page_id=19).
 
Nominations for best PhD or master thesis!Deadline: 1 March 2021.
During the upcoming Etmaal we award two prizes. The jury of the Els Witte Annual Prize for Political Science 2021 awards the best PhD dissertation in political science (and related disciplines). The dissertation was defended in 2020 at a Belgian/Dutch university or elsewhere, but relates to Dutch or Belgian politics. Nominations can be made by the PhD supervisor and can be submitted to Tim Mickler, secretaris@politicologie.nl.
Master’s theses submitted in 2020, that were awarded a grade of 8 or higher (The Netherlands) or 16 or higher (Belgium) are eligible for the Daniel Heinsius thesis prize. Please send your submissions, including the thesis itself and proof of the grade awarded, to the secretary of the committee: Emile Van Ommeren; Emile.VanOmmeren@uantwerpen.be

We will provide a summary of the results of our member survey in our next newsletter. I hope everyone is staying safe, healthy and happy. Enjoy the brief Dutch winter that we might be able to enjoy in the coming days. If you have any questions, comments or reactions, do get in touch.
 
Yours sincerely,
 
Amy Verdun
(Chair of the NKWP)

 

Website Kring
Website Politicologenetmaal
Copyright © 2021 Nederlandse Kring voor de wetenschap der Politiek, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp