Is this email not displaying correctly? View it in your browser.
Mukomeze

Lustrum Stichting Mukomeze

Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van ons eerste lustrum! Op 8 mei 2013 is het precies 5 jaar geleden dat Anne-Marie de Brouwer en Freek Dekkers hun handtekening hebben gezet onder de oprichtingsakte van stichting Mukomeze bij de notaris in Den Haag. Vandaag de dag bestaat stichting Mukomeze uit een bestuur van zeven personen, met inmiddels meer dan 40 sponsorschappen, en heeft zij 13 projecten kunnen uitvoeren waarmee de leefomstandigheden van genocide-overlevenden in Rwanda substantieel zijn verbeterd. Via deze nieuwsbrief, willen we hier graag even bij stil staan.
 
In de eerste plaats willen we jullie – sponsoren / donateurs / vrijwilligers / vrienden van stichting Mukomeze – echter ontzettend bedanken voor jullie steun in de afgelopen 5 jaar. Zonder jullie steun hadden we niet gestaan waar we nu staan!
 
Hieronder volgen enkele verhalen van overlevenden die via stichting Mukomeze worden geholpen middels een sponsorschap.
 
Gloriose Mushimiyimana (37 jaar)
Gloriose betaalt met de sponsorschapsgelden van stichting Mukomeze de huur voor haar huis, schoolgelden voor haar kinderen en eten voor haar gezin. Ze koopt ook kleding op en verkoopt deze vervolgens weer met een kleine winst. Op die manier voorziet ze in haar onderhoud. Gloriose droomt er van kledingnaaister te worden en haar eigen naai-atelier te hebben. Ook droomt ze van een eigen huis.

Faustin (32 jaar)
Faustin gebruikt zijn sponsorschap van stichting Mukomeze voor veel verschillende dingen voor hem, zijn vrouw en zijn kinderen. Waaronder de renovatie van hun huisje, het kopen van landbouwgrond en -materialen en zaden (bonen, noten en rijst). Door de genocide en de gevolgen daarvan, kon Faustin zijn middelbare school niet afmaken. Hij heeft nu echter toch weer de kracht gevonden om dit alsnog te doen. Faustin’s droom is dan ook om zijn school af te maken en om te gaan studeren aan de universiteit. Na alle hulp die hij zelf heeft ontvangen, is het zijn wens om op een dag zelf anderen te kunnen helpen.
 
Voor de genocide-overlevenden zijn de sponsorschappen veel meer dan alleen een financiële steun in de rug. Een van de vrouwen die via stichting Mukomeze wordt gesponsord, Hyacintha, verwoordde het als volgt richting haar sponsor: Jij hebt geluk in mijn hart gebracht. Het voelt alsof we altijd samen zijn, want ik weet dat je altijd aan mij denkt. Ik wil je heel erg bedanken voor het wegnemen van mijn eenzaamheid. Jij hebt bij mij de schaamte weggehaald en me een warm geborgen gevoel gegeven. Dat geeft me vrede, iedere dag weer.’
 
Ook onze projecten zijn de afgelopen jaren succesvol geweest, waaronder de volgende:
 
Naaimachine-project
Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met Tools to Work uit Teteringen, die, voor dit project, 16 naaimachines en 3 breimachines naar Rwanda verscheepten. Met het naaimachine-project konden 35 vrouwen binnen zes gemeenschappen van Solace Ministries inkomsten genereren door het (leren) maken en vermaken van kleding. De mogelijkheid weer in mooie kleren te kunnen rondlopen, geeft de vrouwen waardigheid en zelfvertrouwen. Bekwame leidinggevenden van reeds bestaande naai-ateliers in Rwanda hebben in eerste instantie training gegeven. De vrouwen die de vaardigheden onder de knie hadden, konden die op hun beurt weer doorgeven aan anderen. Ook dit jaar, en de komende twee jaren, zullen wij weer met Tools to Work samenwerken; dit keer in een project waarin trainers van Tools to Work drie weken per jaar naar onze partnerorganisatie Solace Ministries zullen gaan om genocide-overlevenden op te leiden tot het reviseren van naai- en breimachines en op die manier in hun inkomsten kunnen gaan voorzien. 
 
Koeien-project
In samenwerking met de gemeente Breda, Impulsis, MTO Breda en COS Brabant, zijn in februari 2013 vijftien koeien verspreid onder evenzoveel vrouwen. Het houden van koeien is namelijk een van de meest effectieve manieren gebleken om de economische positie en onafhankelijkheid van vrouwen te vergroten. Tevens helpt het hen in hun traumaverwerkingsproces. De vrouwen kregen de koe niet zomaar; ze dienden een cursus te volgen, zelf een koeienstal te bouwen en voor de voedergewassen te zorgen. Om de duurzaamheid van het project te bevorderen, zullen de vrouwen daarnaast het eerste vrouwelijke kalf afstaan aan een andere vrouw. Door het doorgeefsysteem zal een steeds groter aantal vrouwen kunnen worden geholpen. In geval van de geboorte van een eerste stierkalf is afgesproken dat de vrouwen 10% van de verkoopopbrengst afstaan ten gunste van een fonds voor de gemeenschap. Uit dit fonds kunnen leden van de gemeenschap een (micro)krediet krijgen, wat de zelfredzaamheid van de gemeenschap vergroot.
 
Maar daarnaast hebben tal van andere projecten, zoals het fruitgaard-project, het marktkraam-project en het universiteits-project, voor veel vrouwen het verschil gemaakt in hun leven.
 
Doel voor de nabije toekomst: Nieuwe projecten en 271 sponsorschappen in het zuiden van Rwanda
De genocide in Rwanda mag dan 19 jaar geleden hebben plaatsgevonden, de fysieke, psychologische, materiële, sociaal-economische en spirituele noden zijn nog steeds groot voor genocide-overlevenden. De komende jaren willen we ons dan ook onverminderd blijven inzetten voor genocide-overlevenden van seksueel geweld in Rwanda, samen met onze partnerorganisatie in Rwanda, Solace Ministries.
 
Onze doelstelling voor de komende tijd is gericht op het vinden van sponsors voor 271 vrouwen in het zuiden van Rwanda , die onze steun zeer goed kunnen gebruiken. Ook onze projecten zullen voor een groot deel in het zuiden van Rwanda worden (blijven) uitgevoerd, juist omdat de steun voor genocide-overlevenden in dit deel van het land – ver van de hoofdstad – erg nodig is.
 
Wij hopen ook in de toekomst op uw steun te blijven rekenen!
 

Activiteiten rondom Lustrum

- De expositie ‘De mannen die mij hebben vermoord: De kracht van Rwandese genocide-overlevenden’ wordt van 30 april t/m 1 juni 2013 in de sfeervolle Lunchroom De Uitdaging in Ulvenhout vertoont. U bent allen welkom om te genieten van de prachtige foto's die tentoon worden gesteld. Lunchroom De Uitdaging (Dorpstraat 40, Ulvenhout) is geopend van 10:00-17:00 uur (di t/m zat) en van 11:00 tot 17:00 uur (zon), zie: http://www.lunchroomdeuitdaging.nl. Een tafeltje reserveren kan via telefoon nummer (076) 544 99 20.
 
- Op 8 mei 2013, de dag van ons lustrum, zal om 19:20 uur in Chassé Cinema te Breda de film Un dimanche a Kigali’ worden gedraaid. ‘Un dimanche à Kigali’ is een dramafilm over de liefde tussen een Canadese documentairemaker en een Rwandese serveerster, die zich afspeelt tijdens de Rwandese genocide van 1994. Vooraf zullen enkele bestuursleden van stichting Mukomeze een inleiding houden over de huidige situatie van vrouwelijke genocide overlevenden in Rwanda en het werk van onze stichting. Kaarten voor de film ‘Un dimanche a Kigali’ (à € 8) zijn te reserveren bij Chassé Cinema via www.chasse.nl/cinema of bij het bespreekbureau van het Chassé Theater op (076) 530 31 32.
 
U komt toch ook?
 
 

Upcoming events:

30 april t/m 1 juni 2013:
Foto-expositie ‘De mannen die mij hebben vermoord: De kracht van Rwandese genocide-overlevenden’, Lunchroom De Uitdaging, Ulvenhout
8 mei 2013:
Lustrum Stichting Mukomeze
Filmvoorstelling Un dimanche a Kigali’, Chassé Cinema, Breda


Mukomeze

Stichting Mukomeze heeft ten doel de levensomstandigheden te verbeteren van vrouwen en meisjes die verkrachting en andere vormen van seksueel geweld tijdens de genocide van 1994 in Rwanda hebben overleefd. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 2 à 3 keer per jaar.

Contactgegevens
info@mukomeze.nl 
www.mukomeze.nl 
bankrek.nr. 1435.58.927
Vragen of opmerkingen? Mail naar info@mukomeze.nl
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@mukomeze.nl