Copy

Nieuwsbrief 1         Imagine! - Om Vrede

Van de redactie
In deze allereerste nieuwsbrief informeert Kamerkoor Les Moucherons  u graag over een bijzonder project, waarvoor we op reis gaan: Imagine - Om Vrede.
Dirigente Antje de Wit geeft hieronder een toelichting. Frans Thissen, een van onze tenoren, schrijft over de streek waar we naartoe gaan. 
Als u zich abonneert (gratis) op de volgende nieuwsbrieven, houden we u op de hoogte over de voortgang.

Ben Kruijsen en Elsa Pruis
 
abonneren op onze nieuwsbrief


 
IMAGINE
De titel van ons project is ‘IMAGINE! - Om Vrede’, naar het lied van John Lennon, over een wereld waarin geen oorlogen zijn en alleen vrede heerst. Aanleiding tot dit project is de bevrijding van West-Europa, 75 jaar geleden, die in mei 2020 uitgebreid wordt herdacht.
Het koorproject beschouwen wij als een "reis" van liederen én verhalen. Wij gaan met ons koor naar Ieper in België om daar zingend te herdenken. Op 24 mei sluiten wij af met een concert in Haarlem. De streek in Vlaanderen rond Ieper, de Westhoek, staat symbool voor oorlog, verwoesting én vrede. We verhalen over de vluchtelingen die uit Vlaanderen ook naar Haarlem trokken, over de Eerste én Tweede Wereldoorlog, maar ook over onderdrukking elders in Europa  en over oorlogsvluchtelingen in onze tijd.
Wij voeren een aangrijpend lied uit over de verwoeste stad Dresden en brengen teksten die vragen, en ook bidden, om vrede en vrijheid. We zingen Hebreeuwse liederen over de liefde en geven gehoor aan de verheffende kracht en schoonheid van muziek. Zo bundelen we liederen en verhalen die ons ontroeren en inspireren: over oorlog en verwoesting, over moed en troost, over hoop en vrijheid. Iedereen die onze "reis" wil volgen, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Antje de Wit
meer informatie over Imagine - Om vrede


 
De Westhoek, een introductie
De ‘Westhoek’ is een dunbevolkt plattelandsgebied in West-Vlaanderen. Ieper, het grootste plattelandsstadje van de Westhoek, heeft een centrumfunctie. De ligging aan de Noordzee, Frankrijk en het Franstalige Henegouwen geeft het een afgelegen karakter.
Vanaf 1996 deed ik als sociaal-geograaf een aantal onderzoeken in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. Die onderzoeken waren gericht op de leefbaarheid in de vele kleine dorpen, het wegtrekken van jongeren met een hoge opleiding uit de streek en op de positie van dorpen langs de grens met Frankrijk en de taalgrens.
De rivier de IJzer, ‘Stroom van de Westhoek’,  ontspringt in Frankrijk en mondt bij Nieuwpoort uit in de Noordzee. De rivier is gezichtsbepalend voor het landschap van de streek. 
De IJzer is ook de rivier van de ‘Groote Oorlog’ zoals de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) hier genoemd wordt. De rivier was jarenlang het front tussen de Duitse en geallieerde linies. Inundaties van het IJzerdal hielden de vijand vanaf het najaar van 1914 tot het eind van de oorlog tegen. De Eerste Wereldoorlog liet hier haar ware gezicht zien: diepe ellende, volstrekt zinloze vernietiging van de levens van duizenden jonge mannen en een perverse wedloop tussen de technische perfectie van oorlogsvernietiging en de mogelijkheden van de medische wetenschap.
Het IJzer-front was op de kaarten van mijn onderzoek nog steeds als een kerf in het landschap terug te vinden. Niek De Roo, waarmee ik in de Westhoek veel heb samengewerkt, vergeleek het landschap van de Westhoek met een ‘palimpsest’, een perkamentrol die steeds wordt herschreven en waarop nog sporen van vroegere verhalen ontdekt kunnen worden.
In de tentoonstelling ‘In Flanders Fields’ in Ieper kan deze zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis worden teruggelezen.

Frans Thissen
 
In onze volgende nieuwsbrief
gaan we in op het thema zinloze oorlog aan de hand van het beroemde gedicht "In Flanders Fields" en komen het lied "Wie liegt die Stadt so wüst" van Rudolf Mauersberger" en streekverhalen in de Westhoek aan bod. 
 

Tijdens onze reis maken we de beroemde Last Post ceremonie mee, onder de Menenpoort. 
bezoek onze website
Facebook
Website
Our mailing address is:
Kamerkoor Les Moucherons
p/a Egelantierlaan 39
Haarlem, Nh 2015 KJ
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp