Copy

Nieuwsbrief 2

Imagine - Om Vrede
                      Van de redactie

In deze nieuwsbrief meer over In Flanders Fields, streekverhalen en verwijzingen naar een paar mooie boeken. U krijgt ook achtergronden bij het lied  Wie liegt die Stadt so wüst. De foto tot slot heeft te maken met een actueel thema, waarover we meer vertellen in de volgende editie.  
Onze eerste nieuwsbrief kunt u vinden onder  1e nieuwsbrief . Doorsturen naar mogelijk geïnteresseerden stellen we op prijs.  
31 januari 2020
Abonneer op onze nieuwsbrief
In Flanders Fields
Alex Noord


De auteur Tom Lanoye herdichtte het bekende In Flanders Fields van John McCrae:
In Vlaamse velden klappen rozen open
Tussen witte kruisjes, rij op rij (…)
Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij. (…
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.
Het symbool van de Eerste Wereldoorlog werd een bloem: de klaproos. Nog altijd wordt in de maand november in Engeland een poppy in de revers gedragen.
Deze bloem is een krachtig beeld. Misschien wel in de eerste plaats omdat hij vuurrood is, de kleur van het bloed van de soldaten.
Daarnaast is het een uiterst kwetsbare bloem. Wie wel eens een klaproos heeft geplukt weet hoe snel deze bloem wegkwijnt.
En natuurlijk is er het verhaal over de slagvelden die na de Eerste Wereldoorlog eindeloos rood kleurden na het vertrek van de soldaten. De klaproos houdt van omgewoelde aarde. En met de grote kiemkracht kan het zaad zelfs na lange tijd nog ontspruiten.
 Ik vind het bijzonder treffend dat de klaproos – een bloem – tot herinneringsteken werd van een verschrikkelijke oorlog. Een levend teken ter nagedachtenis aan hen die vielen. Laat ons niet voorbij de bloemen zien, de klaproos, en vrede leren. 


 

Wie liegt die Stadt so wüst
Ben Kruijsen


De hemel stond in brand. Op 14 en 15 februari 1945 bombarderen de geallieerden de cultuurstad Dresden om Nazi-Duitsland op de knieën te krijgen. De stad verandert in een immense vuurzee, die 25.000 burgerslachtoffers eist. Rudolf Mauersberger, organist in de plaatselijke Kreuzkirche en dirigent van het jongenskoor in deze kerk , is hiervan getuige en overleeft het bombardement. Dat geldt niet voor elf koorleden….  Vlak na het bombardement van Dresden componeert hij het lied Wie liegt die Stadt so wüst. De Bijbelse tekst is ontleend aan één van de klaagliederen van Jeremia. In de muziek komt de schrijnende uitroep Warum, warum?  tot sterke expressie. In de liedtekst worden smartelijke klachten afgewisseld met gevoelens van verlangen en wordt berouw weergegeven in woorden als Bringe uns, Herr, wieder zu dir, daß wir wieder heimkommen! Bij het instuderen van dit aangrijpende lied beroert het ons als koorzangers.
Over het bombardement op Dresden is veel geschreven en bij herdenkingen wordt het lied van Mauersberger (zie link hieronder)  vaak ten gehore gebracht. Harry Mulisch schreef een roman, het Stenen Bruidsbed, dat menigeen op zijn literatuurlijst had staan op de middelbare school. De bekende Russische componist Sjostakovitsj schreef zijn 8e strijkkwartet in Dresden na het bombardement. Het werk is opgedragen aan alle slachtoffers van fascisme en oorlog. 
Het lied van Mauersberger

 
De Westhoek: een streek vol verhalen
Frans Thissen

Het is goed om een gebied te leren kennen via verhalen. Wat dat betreft is de Westhoek een dankbaar gebied, want veel schrijvers lieten zich inspireren door de geschiedenis en het landschap en de bijzondere sfeer in de dorpen en plattelandsstadjes. Het is vooral de Eerste Wereldoorlog die in veel romans een rol speelt. Voor de romans van Blondeau (Roesbrugge), Steenberge (Woesten) en Vantoortelboom (Elverdinge) is dat glashelder. De belegering van Ieper speelt een rol in het prachtig geschreven boek van Mortier. Verbeke beschrijft in haar roman zowel de traditionele sfeer van de Westhoek als persoonlijke verhalen tegen een achtergrond van huidige vluchtelingenproblemen. 
De strijd in de loopgraven langs de geïnundeerde IJzervallei wordt door Hertmans, op basis van de oorlogsmemoires van zijn grootvader, beschreven
  • Blondeau, Thomas (2013). Het West-Vlaams versierhandboek. Amsterdam: De Bezige Bij.
  • Mortier, Erwin (2008). Godenslaap. Amsterdam: De Bezige Bij.
  • Hertmans, Stefan (2013). Oorlog en terpentijn. Amsterdam: De Bezige Bij.
  • Van Steenberge, Kris (2013). Woesten. Antwerpen: Vrijdag.
  • Vantoortelboom, Jan (2014). Meester Mitraillette. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.
  • Verbeke, Annelies (2015). Dertig dagen. Breda: De Geus.
Nog even dit
Waar Ieper voor de Britten centraal staat in de herdenkingen van de Grote Oorlog, is dat voor de Fransen Verdun. Het 10 maanden durende helse beleg van de stad  staat symbool voor de zinloosheid van oorlog, de machteloosheid van de ondergeschikten en de waanzin van hun leiders. Nergens anders kun je dat beter 'nabeleven', dan in het Ardense Romagne, ongeveer 30 kilometer ten noorden van Verdun. Daar staat het  museum Romagne 14-18, geleid door de bevlogen Jean Paul de Vries. 
We nodigen u van harte uit om ook vooral zijn webpagina te bezoeken, en misschien zelfs een bezoekje te brengen of een wandeling met hem samen te maken, in het gebied rondom zijn dorp.
Uiteindelijk hebben de Amerikanen de Duitsers uit het gebied verdreven, ook van hun legers is veel terug te zien in dit museum.
Bezoek de website van Romagne 14-18


In de volgende nieuwsbrief

view this email in your browser
Copyright © 2020 Kamerkoor Les Moucherons, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp