Copy
English below

Beste bewoners, 

Tot onze grote irritatie is wasmachine B2 nog steeds niet gerepareerd, waardoor de Peliwash wachttijden onredelijk hoog blijven. Wij bellen vrijwel dagelijks met onze leverancier, maar zolang zij de benodigde onderdelen niet ontvangen uit de fabriek kunnen ze B2 helaas niet repareren.

Omdat dit inmiddels echt veel te lang duurt onderzoeken we de mogelijkheden van een andere reparateur. Dit blijkt lastig omdat onze machines geen consumentenwasmachines zijn. Het defecte onderdeel (display en knoppen) moet specifiek worden ingesteld om met het betaalsysteem te werken, wat de meeste reparateurs niet zelf kunnen. Om B2 op korte termijn te repareren is dit dus waarschijnlijk geen oplossing. 

Voor nu zit er weinig op dan af te wachten tot de fabriek doorkomt met levering van het geschikte onderdeel. Nogmaals onze excuses hiervoor. 

Met vriendelijke groet,
Studentbeheer Pelikaanhof

---

Dear residents, 

To our great irritation, washing machine B2 has still not been repaired, which means that Peliwash waiting times remain unreasonably high. We call our supplier almost daily, but as long as they do not receive the necessary parts from the factory, they unfortunately cannot repair B2.

Because this is all taking far too long, we are investigating the possibility of another repair company. This is difficult because our machines are not consumer washing machines. The defective part (display and buttons) must be specifically set to work with the payment system, which most repairers cannot do themselves. Therefore, repairing B2 in the short term is probably not a solution. 

For now, there is little option but to wait until the factory comes through with delivery of the appropriate part. Once again, our apologies for this. 

Kind regards,
Studentbeheer Pelikaanhof
Studentbeheer Pelikaanhof  | Stichting Belangenbehartiging Bewoners Pelikaanhof 
Bewonersgroep Bewonersgroep
Peliwash Peliwash
Pelifitness Pelifitness
Mail ons :) Mail ons :)
Copyright © 2021 Stichting Belangenbehartiging Bewoners Pelikaanhof, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp