Copy

AANKONDIGING / OPROEP
Inschrijving tweede tranche Pilots
omgevingsvisie van start


Onlangs is de tweede tranche Pilots omgevingsvisie geopend. Met de pilots ondersteunt het Programma Aan de slag met de 
Omgevingswet gemeenten en provincies die alvast werk wilen maken van de omgevingsvisie. Zij kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden

RUIMTEVOLK is gevraagd de uitvoering van de Pilots omgevingsvisie te begeleiden. Projectleider Jeroen Niemans: “Samen met de tien geselecteerde kandidaten stellen we het pilotprogramma samen. Ieder van de tien pilots krijgt een coach; daarnaast komen er per pilot expertmeetings, waarin de deelnemers specifieke vraagstukken kunnen voorleggen aan deskundigen. Rondom de pilots nodigen we een tweede groep uit van twintig gemeenten, provincies en waterschappen, die als leerkring actief meekijkt en meeleert. We willen hen laten aanschuiven bij de expertmeetings en de omgevingsdagen, op voorwaarde dat zij hun opgedane inzichten delen met ons allemaal.”
 

Meer informatie / aanmelden
Het traject Pilots omgevingsvisie is onderdeel van het programma:


Partners:
    
Twitter
Facebook
LinkedIn
Website
    Kennis voor stedelijke en regionale ontwikkeling
Willemsplein 5
6811 KA Arnhem
www.ruimtevolk.nl
info@ruimtevolk.nl