Copy

Ar ddod yn Artes Mundi 7

Mae Artes Mundi yn cynnig rhaglen gyfoethog o weithgareddau a digwyddiadau ochr yn ochr â’i harddangosfeydd. Edrychwch beth sy’n digwydd y mis yma yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter.

Sgyrsiau a Theithiau Amser Cinio
Chwefror 2 - Chapter
Bob Gelsthorpe.
Chwefror16 - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Artes Mundi 7 Liveguides

Am ddim
1:05yp 
Recordings for the birds, Perfformiad
Bob dydd sadwrn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Am ddim
12yp

Bydd y Seed Journey yn dod yn fyw bob dydd Sadwrn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Ymunwch ag actorion lleol ar gyfer sesiynau gwrando seiliedig ar straeon a recordiwyd gan griw’r Seed Journey.
Teithiau Tywysedig Dyddiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

2yp
Am ddim

Dewch i ddarganfod mwy am yr arddangosfa gydag un o’n harbenigwyr a dysgu hanes y gweithiau.
(Noder rydym ar gau ar ddydd Llun.)

Gweithgareddau Hanner Tymor Mis Chwefror
18fed – 26ain Chwefror 

Dewch i droi olwyn gelf Artes Mundi gan weld lle mae’n mynd â chi!

Gall teuluoedd gymryd rhan mewn amrywiaeth o brofiadau creadigol o ludwaith ac arlunio i wneud mygydau.

Am Ddim
Chapter – 1yp tan 5yp (galw heibio)
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – 11yb, 1yp a 3yp (Yn amodol ar argaeledd. Archebu wrth y ddesg wybodaeth)
Teithiau a Sesiynau Creadigol i oedolion
Bob dydd lau ac eithrio gwyliau ysgol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Am ddim
Angen rhagarchebu 029 2055 5300

John Akomfrah yn ennill Gwobr Artes Mundi 7 a Bedwyr Williams yn ennill Gwobr Brynu Ymddiriedolaeth Derek Williams.
Darllenwch ragor am yr enillwyr a’r arddangosfa.

Offeryn celf Artes Mundi 7 gan G39

Pleser o’r mwyaf yw agor drysau Artes Mundi 7 i fersiwn Beta o dywysydd digidol newydd cyffrous i arddangosfeydd sydd wedi’i ddatblygu gan G39 a Golant Media Ventures, gyda chefnogaeth NESTA a’r Gronfa Arloesi Digidol i’r Celfyddydau yng Nghymru.

Darllenwch ragor am y prosiect hwn a rhoi cynnig ar y tywysydd digidol!
Adnoddau dysgu – i’w lawrlwytho’n awr.
Copyright © 2019 Artes Mundi, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list