Copy
Nieuws over de projecten van Zorgbelang Gelderland

eHealth in de Achterhoek

In deze eenmalige nieuwsbrief leest u hoe Zorgbelang Gelderland in 2013 actief geweest is rondom het thema eHealth. Dit heeft specifiek in de Achterhoek plaatsgevonden. Om dit te onderzoeken, is een aantal activiteiten ondernomen. Centraal in deze activiteiten stond het ophalen van wensen en behoeften van burgers, maar ook het bijdragen aan de bewustwording en beeldvorming rondom eHealth. Ook werd zowel de fysieke als digitale dialoog over dit onderwerp opgezocht met uiteenlopende partijen. Zorgbelang Gelderland is in 2013 gericht bezig geweest met stimuleren van burger- en cliëntparticipatie als het gaat om eHealth. Wat en hoe wij dit precies hebben gedaan, leest u hieronder.

Wat is eHealth?


eHealth is een vorm van gezondheidszorg waarbij internet wordt gebruikt. De Nationale Implementatie Agenda eHealth definieert eHealth als het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Voorbeelden waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld het gebruik van tablets / I- pads als het gaat om zorg op afstand, het gebruik van planborden of cameratoezicht via het internet etc. eHealth toepassingen kunnen dienen om de kwaliteit van leven van de patiënt te vergroten, of om zorg de verbeteren.

De Achterhoek; kansen en uitdagingen
Het zorglandschap in Nederland verandert volop. In de Achterhoek is sprake van vergrijzing en zogenaamde 'ontgroening'. Met dit laatste wordt bedoeld dat er steeds meer jongeren wegtrekken naar gebieden buiten de Achterhoek. Wat betekent dit voor het ontwikkelen en verlenen van zorg in dit krimpgebied? Met alle nieuwe ontwikkelingen in de zorg, en ook de bezuinigingen, vraagt dit om extra aandacht in dit gebied. Hoe ziet dan de ontwikkeling en implementatie van eHealth eruit? Deze kansen en uitdagingen heeft Zorgbelang Gelderland het afgelopen jaar in kaart en beeld gebracht.
De meningen en ideeën van de burger
Het ophalen van wensen en behoeften van de burger, is één van de kerntaken van Zorgbelang Gelderland. Niet alleen om de burger tijdig te betrekken bij innovatieprocessen, maar ook omdat de kracht en creativiteit van hun gedachten en meningen, waardevolle informatie omvat. Nieuwsgierig? Neemt u de aanbevelingen mee? Lees dan het resultaat!

eHealth in beeld

In de afgelopen maanden is met een een team gedreven professionals gewerkt aan een beeldcampagne eHealth. Centraal stond het gebruik van eHealth toepassingen in de Achterhoek onder de aandacht te brengen. Het resultaat? 4 prachtige filmportretten die u kunt vinden op de site van Zorgbelang GelderlandU ziet het portret van Esmée die steun vindt in het gebruik van haar tablet bij de communicatie; Mevrouw Vlasblom die gebruik maakt van de tablet van Sensire in het kader van zorg op afstand; Niek die de meerwaarde van zijn planbord bij De Lichtenvoorde laat zien; en de familie Bouman die in beeld wordt gebracht als het gaat om cameratoezicht en veiligheid bij zorg. Ook is er een gratis te downloaden brochure te vinden waarin de portretten worden toegelicht met een persoonlijk verhaal.
Deze campagne is financieel mede mogelijk gemaakt door de NPCF en de Rabobank.

Praat en doet u mee?

Op de Digitale Zorggids vindt u o.a. de blogs die zijn geplaatst rondom deze campagne. U kunt op deze site meepraten en nog meer informatie vinden rondom
ontwikkelingen in de zorg.
Wilt u meer weten over onze projecten of de activiteiten van Zorgbelang Gelderland? Neemt u dan gerust contact op met
Desirée van Dijk (0619068081).
Copyright © 2013 Zorgbelang Gelderland, Alle rechten gereserveerd.

Email Marketing Powered by Mailchimp