Copy
Het laatste nieuws over het programma Burgerparticipatie regio Arnhem.
Bekijk deze mail in uw browser
Burgerparticipatie regio Arnhem
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het vervolg van de startbijeenkomst Burgerparticipatie regio Arnhem. Deze bijeenkomst vond plaats op 30 oktober 2013 bij In de Weerd in Arnhem.  

Zorgbelang Gelderland ondersteunt de gemeenten in de regio Arnhem bij de uitvoering van het programma Burgerparticipatie. Het doel van dit programma is een grotere rol voor burgers en cliënten bij de komende veranderingen in de zorg. Op 30 oktober is, samen met ruim 100 bezoekers, een start gemaakt met het programma. 
 

Proeftuinen

De gemeenten bereiden zich voor op de komende decentralisaties binnen zorg en welzijn. 2013 en 2014 worden benut om nieuwe vormen van ondersteuning uit te proberen. Dit wordt gedaan binnen zogenaamde proeftuinen. Deze proeftuinen zijn verdeeld over de gemeenten en georganiseerd in clusters. De gemeenten willen graag grotere betrokkenheid van de burgers bij deze proeftuinen realiseren. De door de gemeentelijke coördinatoren gepresenteerde clusters zijn:

- Sociale wijkteams
- Zelfredzaamheidsprofielen
- Arbeid en participatie
- Nieuwe oplossingen voor mobiliteit
- Sterke samenleving
- Inclusief werken
- Cliëntenparticipatie
- Verbinding 2e, 1e en 0e lijn


Doe ook mee! 
Bent u enthousiast geworden en wilt u een actieve bijdrage leveren aan één van deze thema's? Mail dan de naam van het thema van uw voorkeur, uw naam, telefoonnummer en e-mailadres naar stefharweg@zorgbelanggelderland.nl
Het meedoen van burgers blijft natuurlijk niet beperkt tot de proeftuinen alleen. Over al uw ideeën en/of initiatieven kunt u contact opnemen met Stef Harweg. 
Een eerste inventarisatie bij de startbijeenkomst leverde al meer dan 100 ideeën op.
Lees hier de Top Tien


Meer informatie
- Over proeftuinen,
www.proeftuinenregioarnhem.nl

- Over burgerparticipatie en burgerinitiatieven, neem een kijkje op onze vernieuwde website www.zorgbelanggelderland.nl

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het programma Burgerparticipatie!
 

Voor vragen, opmerkingen, ondersteuning of advies kunt u bij de programmamedewerkers van Zorgbelang Gelderland terecht.

 Stef Harweg

 Desirée van Dijk

 Linda van Kooij

 Mieke Biemond, vanuit Aandacht voor iedereen (AVI)

Volg ons ook op :
Facebook
Twitter
Website
Email Stef
Copyright © 2013 Zorgbelang Gelderland, Alle rechten gereserveerd.
Informatie naar aanleiding van de bijeenkomst op 30 oktober jl

Schrijft u zich uit voor de nieuwsbrief    update uw gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp