Copy
Het laatste nieuws over laaggeletterdheid in de provincie Gelderland van Zorgbelang Gelderland.
Bekijk deze mail in uw browser
Laag-ge-let-terd-heid (g)een probleem?
In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over laaggeletterdheid. Wat is het precies en hoe wordt dit probleem aangepakt in Gelderland? En welke bijdrage levert Zorgbelang Gelderland hieraan in de verschillende regio's?  

Laaggeletterdheid, wat is dat eigenlijk?Bbekijk het artikel op onze website
In Nederland is 1 op de 9 mensen laaggeletterd. Het gaat om zo'n 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar. Van deze groep is het grootste gedeelte, 1 miljoen mensen, geboren in Nederland. Mensen die laaggeletterd zijn noemen we 'laaggeletterden'. Zij kunnen onvoldoende lezen, schrijven of rekenen. Dit is iets anders dan analfabetisme waarbij men nooit lezen en schrijven heeft geleerd. Vaak wordt het ook uitgelegd als onvoldoende 'basisvaardigheden' die je nodig hebt om je zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij. Lees meer
 

Waarom laaggeletterdheid aanpakken?

Bekijk het artikel op onze websiteWe werken steeds meer samen aan de 'participatiemaatschappij'. Daarbij is het belangrijk dat iedereen mee kán doen. Het niet goed kunnen lezen en schrijven heeft grote gevolgen op verschillende gebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het invullen van een formulier (op internet), het reizen met het openbaar vervoer, het lezen van een medische bijsluiter, het schrijven van een sollicitatiebrief of het lezen van veiligheidsinstructies op het werk. Lees meer
 

Hoe pakt Zorgbelang Gelderland dit aan?

Ook in Gelderland worden in verschillende regio's bondgenootschappen tegen laaggeletterdheid opgericht. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, zie www.lezenenschrijven.nl. Zorgbelang Gelderland wil in elke regio actief een rol innemen in dit bondgenootschap! In de volgende nieuwsitems kunt u lezen wat wij doen in de regio's Arnhem, Veluwe en Nijmegen & Rivierenland.
 

Activiteiten in de regio Arnhem

Sinds 2013 is Zorgbelang Gelderland actief lid van het Bondgenootschap Aanpak Laaggeletterdheid in Arnhem en omgeving. Dit bondgenootschap houdt in dat inmiddels meer dan 40 partijen zich inzetten om laaggeletterdheid in deze regio aan te pakken. Het belangrijkste streven is: (h)erkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Aangesloten zijn o.a. bibliotheken, gemeenten, scholen, ondernemers en ook het UWV. In de regio Arnhem werken we actief samen met ervaringsdeskundigen van Stichting ABC, afdeling Gelderland. Zo organiseerden we bijvoorbeeld op 4 september samen de 'dag van de laag-gel-let-terd-heid'. Lees meer

 

Activiteiten in de regio Veluwe

Het Participatiehuis ZON (Zicht op Nieuwe mogelijkheden) is een initiatief van Zorgbelang Gelderland en Inclusief Groep Nunspeet. Mensen met een afstand tot de samenleving of de arbeidsmarkt kunnen hier terecht voor een luisterend oor, gezelligheid, ontmoeting met andere mensen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. In Nunspeet werd Participatiehuis ZON tijdens de week van de Laag-ge-let-terd-heid omgedoopt tot taalhuis. Er werden taalspelletjes georganiseerd en een kookworkshop 'taal met smaak'. ZON leverde ook een actieve bijdrage aan de taallunch die werd georganiseerd door bibliotheek Noordwest-Veluwe. Lees meer
 

Activiteiten in de regio Nijmegen & Rivierenland

Onlangs heeft Zorgbelang Gelderland zich aangesloten bij het Bondgenootschap Laaggeletterdheid Nijmegen. Om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken, worden in Nijmegen o.a. taalambassadeurs ingezet. 
Bibliotheek Rivierenland heeft een expertmeeting rondom laaggeletterdheid georganiseerd. De komende periode wordt een plan van aanpak opgesteld en een Bondgenootschap gevormd.
De tien gemeenten in de regio Rivierenland werken samen om burgers te informeren over de komende veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Zorgbelang Gelderland is actief betrokken en vraagt aandacht voor een begrijpelijke en laagdrempelige manier van communiceren. Lees meer
 

Wat gaat Zorgbelang in de toekomst doen?

Zorgbelang Gelderland wil samen met Stichting ABC (een stichting van en voor laaggeletterden) het onderwerp bespreekbaar blijven maken en het taboe doorbreken. Ook willen wij zorgen dat laaggeletterden beter en meer (h)erkend gaan worden. Dit willen wij doen door de ervaringsdeskundigheid voorop te zetten! Mensen die laaggeletterd zijn geweest en nu kunnen lezen en schrijven, geven voorlichting bij scholen, bedrijven en gemeenten. Ook kunnen zij advies geven aan bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorgverzekeraars of gemeenten. 'Hoe 'laaggeletterd-vriendelijk' zijn hun formulieren of websites? 
 

Meer informatie

De grootste uitdaging ligt nog voor ons, namelijk: (onzichtbare) laaggeletterden (h)erkennen en over de streep trekken om beter te leren lezen en schrijven! Meer informatie kunt u vinden op de projectenpagina Laaggeletterdheid op onze website. Volg ons ook op onze speciale Facebookpagina over Laaggeletterdheid!
Nieuwsgierig geworden en wilt u meedoen? Neem dan contact op:
Regio Arnhem:
pedesaya@zorgbelanggelderland.nl of desireevandijk@zorgbelanggelderland.nl
Regio Veluwe: jennifervanleur@zorgbelanggelderland.nl
Regio Nijmegen: sjorsklijzen@zorgbelanggelderland.nl 
Regio Rivierenland:
hannekeschut@zorgbelanggelderland.nl 
 
 


 

Meer weten en meedoen?  Klik hier! 
 

Stuur deze nieuwsbrief naar zoveel mogelijk mensen door!

Volg ons ook op:
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 Zorgbelang Gelderland Alle rechten gereserveerd.

U heeft zich opgegeven voor onze nieuwsbrief.

update uw gegevens | Uitschrijven voor de nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp