Copy
Nieuws over de projecten van Zorgbelang Gelderland
De Levensvraagbaak Arnhem


Er is nu een netwerkorganisatie in Arnhem rondom levensvragen!

In de afgelopen maanden is er een netwerkorganisatie in Arnhem en omgeving opgericht rondom het thema 'Levensvragen'. De presentatie van dit netwerk heeft plaatsgevonden op woensdag 11 december 2013 middels een inspirerend en zeer geslaagd congres in de Lucaskerk in Arnhem!
 
Het initiatief voor het oprichten van een netwerk rondom Levensvragen ligt bij de Eusebius parochie. Via het innovatiefonds maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Arnhem heeft SWOA subsidie aangevraagd. Hierdoor kon o.a. projectleider Anja Senhorst worden aangesteld.
Het Skanfonds heeft een bedrag toegekend om vrijwilligers en professionals te trainen in het omgaan met levensvragen. De afgelopen maanden zijn er al 15 organisaties aangesloten bij dit netwerk. Zorgbelang Gelderland heeft naast de projectleider bijgedragen aan het oprichten en vind- en zichtbaar maken van dit netwerk. Vanaf heden zal een kerngroep, bestaande uit afgevaardigden van de organisaties, de Levensvraagbaak verder gaan ontwikkelen en borgen.
 
Wat is de Levensvraagbaak?

De Levensvraagbaak is gericht op het maken van verbindingen tussen organisaties die zich allemaal bezig houden met levensvragen vanuit de gedachte dat gerichte inzet leidt tot een groter bereik. Aandacht voor levensvragen en zingeving kan de eigen kracht van mensen versterken en kan leiden tot een verminderd sociaal isolement. Er is geen sprake van een nieuw aanbod, maar kijken naar en gebruik maken van het aanbod dat er al is. Centraal staat het (h)erkennen van en omgaan met levensvragen. Nieuwsgierig? Ga dan naar http://www.levensvraagbaakarnhem.nl/  
 
Een impressie van het congres
De rode draad in het congres was uiteraard het laten zien wat het netwerk is, doet en hoe het tot stand is gekomen. Daarnaast waren wij zeer blij met de bijdrage van de Zinproeverij die in klare taal en met inspirerende voorbeelden over zinvragen spraken en concrete handvatten aan droegen voor de begeleiding van mensen met levensvragen. Ook 'key-note speaker' Marinus van den Berg wist bezield zijn ervaringen met het publiek te delen en de waarde van het  omgaan met levensvragen te belichten. Slotspreekster Judith Becker wist inspirerend en interactief haar kennis en inzichten te delen over hoe je geluk toepasbaar maakt in (vrijwilligers) werk. Met een positieve draai aan het thema ‘levensvragen’ nam zij ons mee langs o.a. de vraag:  'wat is het verband tussen zingeving en geluk?'

Ontstaan van logo en website

Tijdens het proces van de ontwikkeling van De Levensvraagbaak is hard gewerkt aan het in beeld brengen en herkenbaar maken van het netwerk. Samen met vrijwilligers zijn het logo en de website gerealiseerd. Het logo verwijst naar de niet perfecte cirkel van het leven, met daar doorheen lopend de levenslijn of een rivier, in al haar eenvoud, simpel en puur. Heeft u nog inspirerende voorbeelden of informatie die passen op de website van de Levensvraagbaak? Neemt u dan per mail contact op met Ed van Telgen.

Deskundigheidsbevordering & Levensvragen

De afgelopen maanden zijn tientallen professionals en vrijwilligers getraind in het (h)erkennen van en omgaan met levensvragen. De ervaringen van deze mensen kunt u lezen door hier te klikken.
De Levensvraagbaak vindt het belangrijk dat mensen die te maken krijgen met levensvragen (van anderen) worden bijgestaan in het ontwikkelen en uitoefenen van hun vaardigheden. De trainingen zijn verzorgd door het Landelijk
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen van Vilans.


Heeft u vragen n.a.v. bovenstaand artikel? Neemt u dan contact op met Desirée van Dijk, 0619068081 en via mail klik hier

De reeds betrokken organisaties

15 organisaties hebben zich al aangesloten bij de Levensvraagbaak Arnhem. Dit betekent o.a. dat zij hun missie, aanbod en contactgegevens zichtbaar maken op de website. Op deze manier ontstaat er een gerichte inzet op het thema.

Een kerngroep bestaande uit 5 afgevaardigden van de betrokken organisaties, borgt de komende 2 jaar De Levensvraagbaak. Deze kerngroep bestaat uit Anneke Reit, Riet Oosterhoff, Ad Boogaard, Ed van Telgen en Frans van Haren. 

Wanneer uw organisatie ook actief bezig is of gaat zijn op het thema levensvragen, sluit u zich dan ook aan bij dit netwerk zodat iedereen met een levensvraag weet wat kan en mogelijk is! (u kunt zich melden bij Ed van Telgen via mail door hier te klikken.

Heeft u nog vragen n.a.v. deze nieuwsbrief en / of de activiteiten van Zorgbelang Gelderland? Neemt u dan contact op met Desirée van Dijk, 0619068081 en via mail klik hier.

 
Copyright © 2013 Zorgbelang Gelderland, Alle rechten gereserveerd.

Email Marketing Powered by Mailchimp