Copy

Plannen voor het jaar 2021

Graag wil ik iets vertellen over onze plannen met stichting Sparrow voor het jaar 2021.
 

Hulp bij thuisonderwijs

Op dit moment ligt de focus van ons werk op het begeleiden van onze sponsorkinderen in het thuisonderwijs. Onze sponsorkinderen zijn sinds maart vorig jaar niet meer naar school geweest. Ze krijgen hun opdrachten op papier. Ze moeten de uitleg lezen en dan de opdrachten maken. 

Onze sponsorkinderen hebben geen internetverbinding dus de docenten zijn slecht voor hen bereikbaar. De ouders hebben vaak geen of nauwelijks scholing genoten en kunnen daarom niet helpen bij de opdrachten. Shandra, Sheryl, Jeralyn en Marjo, fulltime medewerkers van stichting Sparrow, gaan elke dag (met toestemming van de overheid) naar de sponsorkinderen toe om hen te helpen met de opdrachten.

Zonder deze hulp hadden sommige sponsorkinderen hun scholing opgegeven. De begeleiding is dus van grote waarde.

Aantal sponsorkinderen

Elk jaar krijgen wij veel meer aanmeldingen voor een studiebeurs dan het aantal te vergeven studiebeurzen. Dit jaar willen we 200 sponsorkinderen opnemen in ons programma.

Een sponsorkind krijgt een schooluniform, schoolmaterialen en de verplichte schoolbijdrages worden voor hem of haar betaald. Voor de leerlingen van de middelbare school en de college studenten wordt er ook bijgedragen in de transportkosten. Dit maakt het onderwijs voor de kinderen financieel mogelijk

De grootste hulp die wij geven is de studiebegeleiding van het sponsorkind. Dit maakt ons onderwijsprogramma anders dan de meeste andere programma's. Zoals we nu ook met het thuisonderwijs zien, hebben kinderen die leven in extreme armoede vaak meer barrières te overwinnen dan andere kinderen. Daarom hebben we een studiehuis opgezet. In dit huis zijn allerlei studievoorzieningen om je huiswerk en opdrachten te maken. Er zijn leerkrachten om vragen aan te stellen. Er worden bijlessen gegeven in bepaalde vakken als dit nodig is. En er is een maatschappelijk werker waar het sponsorkind gesprekken mee aan kan gaan. Hier werken de sponsorkinderen samen aan opdrachten en de oudere kinderen helpen vaak de jongere kinderen. 

De studiebegeleiding zorgt er ook voor dat we alleen serieuze studenten in ons programma krijgen. Kinderen die alleen een financiële reden zagen om een studiebeurs aan te vragen vallen snel af. Twee keer per week verplicht naar het studiehuis komen is voor hen een te grote drempel. 

Omdat er zo hard gewerkt wordt, organiseren we ook veel leuke activiteiten. Zo zijn er zwemfeesten, filmavonden en is er een jaarlijks gala. Elke maand is er in ieder geval een ontspannende activiteit.

En het programma heeft resultaat. Meer dan 30% van onze sponsorkinderen behoort tot de top van zijn klas. Om 200 sponsorkinderen in ons programma op te nemen hebben we een doel gezet op het te werven aantal kindsponsors. We willen dit jaar 48 nieuwe kindsponsors werven. Dit zijn dus 4 sponsors per maand. Jij kunt ons daarbij helpen door mensen in jouw omgeving te vragen of ze een kind willen sponsoren. En misschien ben je ook zelf in staat om een kind te sponsoren?

Op onze website vind je meer informatie

Aanpassingen programma

In 2021 gaan we enkele aanpassingen doen in het programma. Voor de middelbare scholieren hebben we vorig jaar een wiskunde docent aangetrokken. Shandra is van grote waarde, want wiskunde is voor vele sponsorkinderen een moeilijk vak. Shandra vindt het wel moeilijk om ook op andere vakgebieden goede bijlessen te geven. In 2021 willen we daarom leerkrachten of werkstudenten aannemen die op afroepbasis bijlessen kunnen geven in hun eigen vakgebied.

We hebben altijd al gemerkt, maar nu in deze coronatijd valt het ons nog meer op, dat een gedeelte van onze sponsorkinderen geen drie maaltijden per dag krijgt. We willen daarom een kok aanstellen die elke dag voor de sponsorkinderen die in het studiehuis zijn een gezonde maaltijd kan serveren

In 2021 gaan we ook werken om een nieuw studiehuis te bouwen. Het studiehuis dat we nu huren wordt te klein. Voor de coronatijd moesten we een max zetten op het aantal studenten dat per dag naar het studiehuis kon komen. Dit is voor ons een groot project. Dit project gaan we opsplitsen in verschillende fases. Fase 1 is de oriënterende fase, waarin onder andere het projectplan wordt uitgewerkt. In fase 2 willen we de grond voor het nieuwe studiehuis aankopen. Deze fases willen we in 2021 afronden. De fondsen die hiervoor nodig zijn willen we werven bij stichtingen en vermogensfondsen. Ken jij mensen die hier werken dan zouden wij het fijn vinden als je ons kan introduceren. 

Stichting Sparrow in de media

In 2021 willen we ook werken aan onze naamsbekendheid. We zijn daarom ontzettend blij dat we deze maand drie keer in de media zijn verschenen. Begin januari werden Remco en Ellie geïnterviewd voor het Dagblad van het Noorden. Dit zelfde interview werd een week later ook op de voorpagina van Het Westerkwartier geplaatst. Dit is een huis-aan-huisblad in het Westerkwartier. Vorige week stond er een ander interview over het werk van stichting Sparrow op de website van de Eva. Zo hopen we dit jaar op meerdere plekken onder de aandacht te komen en staan er al leuke dingen gepland. Dus houd de media in de gaten of je stichting Sparrow voorbij ziet komen.
STEUN ONS WERK

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER HET
PERSOONLIJK SPONSOREN VAN EEN KIND

Facebook
YouTube
Instagram
LinkedIn
Twitter
stichting Sparrow
Copyright © 2021 Alle rechten voorbehouden.


Stichting Sparrow
Kuzemerweg 24
9821 TB Oldekerk

info@stichtingsparrow.nl
www.stichtingsparrow.nl

Bankrekening: NL10 RABO 0111 4800 35
Online doneren via iDEAL

Afmelden 

Email Marketing Powered by Mailchimp