Copy

Katedraali    1/2013

Sõnumid

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kuukiri
Head sõbrad, Toomkoguduse liikmed ja toetajad!
"Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba" (1 Jh 2:8), kõlab kolmekuningapäeva juhtmõte. Tõelisele valgusele - Maailma Valgusele järgnemine on kristlastena meie eesmärk. Talvine pimedus hakkab tasapisi järele andma, päevad pikenevad ja ööd lühenevad.
Inimene, kes on jõudnud oma elus olukorda, kus tundub, et valgus hakkab kustuma, tee on püsti ees, koridor on lõputu - hoia silmad Maailma Valgusel, siis sa ei eksi teelt! Hommikumaa targad eksisid otsemaid siis, kui täht nende teed enam ei valgustanud. Nad jõudsid kuningas Heroodese juurde, kes kuuldes Kuninga sünnist, asus tegema pimeduse tegusid. Petlemma lastemõrv on selle tunnistuseks. Kui täht taas teed valgustas, leidsid targad õige tee Jõululapse juurde. Nii nagu talvine pimedus möödub, mööduvad ka meie elus lõpuks need päevad, mis tunduvad pimedate ja süngetena. Tõeline Valgus - Issand Kristus, aitab meil pimedust võita. Selleks peame Teda usaldama. Olema kannatlikud, kandma oma mured palves Tema ette ja otsima abi headelt sõpradelt, tuttavatelt, pereliikmetelt, oma kristlikelt õdedelt-vendadelt. Kui jääme pimedusse ja sulgeme ennast teiste eest, ei saa meid keegi aidata. 
Jaanuarikuu juhtmõttena kõlab Vana Testamendi lauliku rõõmus hüüe: "Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks." (Ps 16:11). See hüüatus on täis usaldust Issanda vastu, kes ei jäta meid ilma oma õnnistusest.

Õnnistagu Valguse Issand ka kõiki toomkoguduse liikmeid, sõpru ja toetajaid uuel alanud Issanda aastal 2013! 

 
Urmas Viilma
Toomkoguduse õpetaja

Kõik koguduse liikmed on oodatud valima 13.-20. jaanuaril 2013
Vastavalt kirikuseadustikule ootavad kõiki EELK kogudusi sel talvel ees juhtorganite valimised (nõukogu, juhatuse, revisjonikomisjoni, sinodisaadikute valimine). Valida ja kandideerida saavad kõik vähemalt 18-aastased koguduse täieõiguslikud liikmed. Täieõiguslik liige on see, kes on osalenud jooksval või eelmisel aastal armulaual ning on teinud oma kogudusele nimelise liikmeannetuse.

Koguduse nõukogu liikmete valimiseks on oodatud kõik toomkoguduse täieõiguslikud liikmed hääletama ajavahemikus 13.-20. jaanuar 2013. Valimiskastid suletakse hääletamiseks pärast kandidaatide lühikest tutvustamist pühapäeval 13. jaanuaril vahetult pärast missat toomkirikus. Igal valijal on 5 häält. See tähendab, et iga valija saab anda oma hääle kuni viiele kandidaadile. Hääletamas saab käia nädala jooksul kiriku lahtiolekuaegadel kirikus. Hääletamine lõppeb ja valimiskast suletakse 20. jaanuaril vahetult enne pühapäevase missa algust kell 11.00. Hääletustulemused teeb häältelugemiskomisjon teatavaks pärast 20. jaanuari missa lõppu kirikus. Koguduse liige, kes ei saa tulla hääletama kirikusse, võib paluda valimiskasti toomist koju, et hääletada kodus. Selleks tuleb võtta ühendust koguduse kantseleiga telefonil 644 4140 või e-kirja aadressil tallinna.toom@eelk.ee.

Koguduse nõukogu uus koosseis koguneb esimesele koosolekule 27. jaanuaril, et valida juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed ning sinodisaadikud.

Toomkoguduse 20-liikmelise nõukogu kandidaadid on:

1. Raul Arras
2. Ivi Eenmaa
3. Jüri Ehasalu
4. Vahur Glaase
5. Mati Heinsar
6. Teet Kallas
7. Mati Karmin
8. Liivi Kimsto
9. Jüri Kraft
10. Andres Krumme
11. Enn Kunila
12. Mati Liiv
13. Olev Liivik
14. Mati Maanas
15. Jüri Ott
16. Matti Päts
17. Raido Rüütel
18. Riivo Sinijärv
19. Riho Terras
20. Jüri Trei
21. Indrek Treufeldt
22. Erkki Truve
23. Tõnu Tuppits
24. Hannes Võrno

Toomkogudus sai abiõpetajaks Arho Tuhkru
Kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril 2013 seadis peapiiskop Andres Põder Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetaja ametisse senise Tallinna vikaarõpetaja abipraosti Arho Tuhkru, kes jumalateenistusel ka jutlustas. Ettepaneku abiõpetaja kohale asumiseks tegi toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma, kes ka ametisseseadmisel peapiiskoppi assisteeris. Arho Tuhkru valiti toomkoguduse nõukogu poolt ühehäälselt abiõpetaja ametisse 9. detsembril 2012 toimunud koosolekul. Abiõpetaja ametikoht oli püsinud juba mitu aastat täitmata, sest igapühapäevasel missal teenis alaliselt niigi mitu vaimulikku. Üks nendest oli alati peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, kes hiljuti suri. Viimasel kahel aastal teenis koguduses õpetaja abilisena ka diakon Georg Glaase, kes möödunud aasta sügisel ordineeriti preestriks ning valiti hiljuti Laiuse koguduse õpetajaks. Nõnda oli eelmise aasta advendiaja alguseks kujunenud välja olukord, kus abiõpetaja ametikoht vajas hädasti täitmist.  Toomkoguduse poolt tervitas ja õnnitles uut abiõpetajat koguduse juhatuse esimees Indrek Treufeldt"Mul on hea meel, et toomkogudus sai abiõpetaja, kes on juba kogudusele tuttav ning kes on viimastel kuudel jõudnud koguduse aktiivsesse ellu sulanduda". Arho Tuhkru asus abiõpetaja ametikohale tööle osalise koormusega, et jätkata samaaegselt konsistooriumi avalike suhete spetsialisti ametikohal. Abipraost Arho Tuhkru on varem teeninud Põltsamaa ja Toronto Peetri kogudust ning viimastel aastatel olnud Tallinna praostkonna vikaarõpetaja.

Arho Tuhkru seati toomkoguduse abiõpetajaks 

 
Algab registreerimine kevad-talvisele leerikursusele

Käesoleva aasta kevad-talvine leerikursus algab 13. veebruaril kell 18 koguduse kantseleis. Tunnid toimuvad kokku 20 korral: igal kolmapäeval kl 18 – 19.30 toomkiriku käärkambris või kantseleis ja igal teisel pühapäeval (17.02; 3.03; 10.03; 24.03; 07.04; 21.04 ja 5.05) vahetult pärast jumalateenistust kell 12.30 – 14.00. Leeriõnnistamine tomub 1. nelipühal – 19. mail 2013 kell 11 algaval missal. Toomkoguduse leerikursus on mõeldud ka täiskasvanute (ristimiseelse) õpetuse ehk kateheesina.

Registreerimine kursusele ning info e-posti aadressil tallinna.toom@eelk.ee ja telefonil 644 4140. Kursuse viivad läbi õpetaja Urmas Viilma ja abiõpetaja Arho Tuhkru koos koguduse kaastöölistega. Kursuse maksumus 50 € sisaldab kõik vajalikud õppematerjalid.

Loe leeritamise kohta lisaks ka SIIT.

Armulaual osalemisest kantseleisse teatamisest
Koguduse täieõiguslikud liikmed ehk täiskogu liikmed (kes omavad õigust kandideerida juhtorganitesse või valida juhtorganite liikmeid) on kõik need koguduse liikmed, kes lisaks oma nimelisele annetusele on ka vähemalt korra aastas osalenud armulaual. Täieõigusliku liikme staatuse säilitamiseks on vaja ennast armulauale registreerida ühel korral aastas, kuigi armulaual osalemine on loomulik iga kord, kui osaletakse teenistusel. Armulaual osaledes, palutakse kõigil toomkoguduse liikmetel anda oma nimi teada koguduse kantseleisse vahetult enne armulauale tulekut või pärast jumalateenistust. Armulauale võib ennast registreerida või sellest pärast armulaual käimist teada anda ka e-kirjaga tallinna.toom@eelk.ee või telefonil 644 4140.

Kogudusele annetamisest
Liikmeannetusi, ametitalituste annetusi või nimelisi annetusi koguduse tegevuse toetuseks saab teha sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse SEB Panga arveldusarvele nr 10022002639007. Liikmeannetust saab tasuda ka osade kaupa. Sellisel puhul on soovitav sõlmida pangaga püsikorraldusleping. Nii jõuab toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale ja ei ole ühekordse maksena liialt ülejõukäiv. Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi. Piibel räägib kümnisest ehk 10% annetamisest oma sissetulekutest Jumala teenimiseks. Nõnda annetades, ei ole vaja muretseda, kas kogudus suudab ennast ära majandada või töötegijatele palka maksta. Loomulikult on annetamine iga liikme vaba tahte ja südametunnistuse küsimus ning iga annetus, sõltumata selle suurusest suur abi kirikutööle. Vastavalt EELK kirikuseadustikule on liikmeannetuse soovitavaks suuruseks 1% inimese aastasissetulekust.

 
Issand Kristus
Jaanuar Tallinna Toomkirikus 

01.01. kell 12:00 Uusaasta JUMALATEENISTUS. Jutlustab abipraost Arho Tuhkru. Organist Kersti Petrmann.
02.01. kell 15:00 Uusaasta ORELIKONTSERT - Kadri Ploompuu. Sissepääs piletiga 5 €.
04.01. kell 15:00 ORELIKONTSERT - Kadri Ploompuu. Sissepääs piletiga 5 €.
05.01. kell 12:00 ORELIPOOLTUND - Hille Poroson.
05.01. kell 19:00 Jõuluaja KONTSERT. Ansambel Orthodox Singers Valeri Petrovi juhatusel. Sissepääs piletiga 15 € / 10 €.

06.01. kell 11:00 MISSA - Kolmekuningapäev ehk Kristuse ilmumise püha. Abiõpetaja Arho Tuhkru ametisseseadmine. Jutlustab ArhoTuhkru. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.
12.01. kell 12:00 ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu.
13.01. kell 11:00 MISSA - Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha. Politsei- ja Piirivalve kaplaniteenistuse 5. aastapäev. Jutlustab politsei- ja piirivalveameti peakaplan Jaan Jaani, organist Kadri Ploompuu. Kaasa teenib Mart Kivi (trompet).
13.01. kell 12:30 Koguduse NÕUKOGU valimiste algus. Valimiskast avatakse hääletamiseks pärast missat.
13.01. kell 15:00 MISSA Merivälja Pansionis. Teenib abiõpetaja abipraost Arho Tuhkru.
16.01. kell 15:00 Seenioride koosviibimine. Üllatuskülaline!
19.01. kell 12:00 ORELIPOOLTUND - Aivar Sõerd.
20.01. kell 09:00 Koguduse NÕUKOGU valimised. Valimiskast suletakse ja hääletamine lõppeb enne missat kell 11:00.
20.01. kell 11:00 MISSA - 2. pühapäev pärast ilmumispüha. Jutlustab abiõpetaja abipraost Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.
26.01. kell 12:00 ORELIPOOLTUND - Tiit Kiik.
27.01. kell 11:00 MISSA - 3. pühapäev enne paastuaega. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.
Jõulud toomkirikus
Koguduse info

MISSA

pühapäeviti kell 11.00, vaimulikud koguduse õpetaja Urmas Viilma, abiõpetaja Arho Tuhkru

ORELIPOOLTUND
laupäeviti kell 12.00, organist Kadri Ploompuu.

KOOR LAUDATE DOMINUM  
kooriharjutused igal neljapäeval kell 17.30 kiriku kantseleis, dirigent Veljo Reier.

PÜHAPÄEVAKOOL 
eel- ja kooliealistele lastele kirikus igal teisel pühapäeval kell 12.30, õpetajad Merje Schultz ja Külli Kelder.

NOORTERING
igal teisel pühapäeval kell 12.30 käärkambris, noortejuht Mai-Liis Mäeväli.

VESTLUSRING
täiskasvanutele igal teisel pühapäeval pärast missat kantsleis, läbiviijad õpetaja Urmas Viilma ja abiõpetaja Arho Tuhkru.

SEENIORIDE KOOSVIIBIMINE
kogunevad koosviibimisele iga kuu kolmandal kolmapäeval kl 15, juhendaja Egle Viilma.


TOOMKIRIKU KANTSELEI
Toom-Kooli 6, Tallinn 10130
Avatud: T, K, N, R
    10.00 - 14.00

P  10.00 - 10.50
Telefon: 644 4140
E-post: tallinna.toom@eelk.ee
Kodulehekülg: http://toomkirik.ee/  
Sekretär Leili Küttner
Raamatupidaja Ingrid Soans
Vaimuliku vastuvõtuaeg kantseleis
K   10 - 14.00

TOOMKIRIK AVATUD

Jaanuar – aprill  T – P 9 – 15
Mai                           E – P 9 – 17
Juuni – august     E – P 9 – 18
September            E – P 9 – 17
Oktoober               T – P 9 – 16
Nov – dets            T – P 9 – 15

TOOMKIRIKU TORN AVATUD
Aprill             T – P 9.30 – 14.30
Mai & sept   E – P 9.30 – 16.30
Juuni – aug E – P 9.30 – 17.30
Oktoober      T – P 9.30 – 15.30
Pääs torni on tasuline:
täiskasvanu 5 €, 
õpilane 11 – 15 aastat 3 €, 
laps 0 – 10 aastat tasuta!
Toomkiriku torni tasuta
sissepääsu tagab
 
Tallinn Card.

Kirikumees Peeter Schultz
Kirikuvalvur Eve Voit
Turvatöötaja Aivar VoitToomkool talvel
Toomkooli info

TALLINNA TOOMKOOL
on kristlik üldhariduslik erakool. Kooli pidaja on Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse poolt asutatud Tallinna Toomkooli Sihtasutus. 2012/2013 õppeaastal õpib kahes esimeses ja kahes teises klassis kokku 54 õpilast.
Kontakttelefon 644 4140
E-post
 tallinna.toomkool@eelk.ee
Postiaadress: Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn.
Külastusaadress: Apteegi 3, Tallinna vanalinn.
Kodulehekülg: 
www.tallinnatoomkool.ee 

Egle Viilma, direktori kt, 2 T klassi juhataja, usuõpetus
Mirjam Meremaa-Pärn 2. T klassi õpetaja, psühholoog
Kaie Kadaksoo, 2. P klassi õpetaja, kehaline kasvatus
Tiiu Siimon, 1. T klassi õpetaja, kunst ja käsitöö, inimeseõpetus
Heiki Haljasorg, 1. P klassi õpetaja
Kristin Oidsalu, inglise keel
Lüüli Kogermann, inglise keel
Aivar Saar, kehaline kasvatus
Eve Padar, folkloor
Kaja Post, muusikaõpetus
Mai-Liis Mäeväli, muusikaõpetus, kunst
Urmas Viilma, kaplan, sihtasutuse juhataja
Merje Schultz, perenaine
Copyright © 2013 EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, Kõik õigused reserveeritud.

Toomkoguduse address
EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
Toom-Kooli 6
Tallinn 10130
Estonia

Add us to your address book

Email Marketing Powered by Mailchimp