Copy
EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse infokiri
 
Katedraali Sõnumid

Advendi- ja jõuluaeg 2013

Advendimõtted

"Et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse" (1Pt 1:7) Nõnda kirjutab apostel Peetrus oma kirjas, mis on üks 1. advendipühapäeva pühakirjalugemistest meie kirikukalendris.
Aeg libiseb meie kõigi sõrmede vahelt nagu kuiv liivatolm. Nõnda on seljataha jäänud järjekordne kirikuaasta ja alustame uut. Mida on selles mööduvas ajas sellist, mis püsib ja jääb? Kas peab miski kulla kombel "tuleproovile" vastu? Kõik möödub ja kaob, ent miski ka jääb. Apostel Paulus teab öelda: "Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus." (1Kr 13:13). Kui on kulda, siis seda saab tulega läbi proovida. Kui kulda pole, pole ka midagi proovida. Kuidas on usu, lootuse ja armastusega? Eks needki pea ajaproovile vastu ainult sellisel juhul, kui neid on. Kui on usku, kui on armastust, kui on lootust ... 
Enne uude kirikuaastasse rutakalt tõtates peaksime peatuma, et kaaluda oma usku. Kui palju seda on? Kui palju peaks olema, et saada õndsaks ja pärida igavest elu? Jeesus ütleb, et kõigest sinepiivakese mõõtu usust piisab, et liigutada paigast mägesid. Ühte grammi mahub lausa pooltuhat sinepiseemet. Kas olete proovinud usuga mägesid nihutada? Kas on õnnestunud? Minul mitte! Kuid seda polegi ju vaja. Vaja on märksa vähem - püsida oma usus, hoida kinni Kristusest. Temast kui teest, tõest ja elust (Jh 14:6). Kinni hoidmine tähendab viimselt Kristusele lootmist. Siis kui oma jõud raugeb, kui üksindus murrab, igatsus vaevab, rumalus rusub - vaata Jeesusele, palu Teda appi. Sea huuled palveks ja usalda kõik Tema kätte. Jeesus teab, kuidas edasi minna. Tema on seda teed käinud. Suurel Reedel oli käes lõpp. Inimesel polnud enam midagi teha. "See on lõpetatud!", lausus ka Jeesus (Jh 19:30). Kuid siis alles kõik algas. Kristuse ülestõusmine oli uus algus. 
Uue kirikuaasta algus loob meile samuti uued võimalused uueks eluks. Advendiküünlaid süüdates liigume pühapäev pühapäeva haaval tõelise Valguse poole. Kristus on Maailma Valgus! (Jh 8:12)

Rahulikku jõuluootust soovides

Urmas Viilma
Toomkoguduse õpetaja

Möödub 25 aastat esimesest jõuluõhtu teleteenistusest

Käesoleval aastal möödub 25 aastat esimesest sõjajärgsest jõulujumalateenistusest, mis kanti üle riigitelevisioonis ja -raadios. Märkimisväärne oli see 1988. aastal ka seetõttu, et suure tõenäosusega oli tegemist esimese televisoonis üle kantud jumalateenistusega kogu Nõukogudude Liidu ajaloos. Jumalateenistusel, mis toimus jõuluõhtul 24. detsembril Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus teenisid tollane EELK peapiiskop Kuno Pajula ja Toomkoguduse õpetaja Erik Hiisjärv. Kaasa teenis Ellerheina tütarlastekoor professor Heino Kaljuste juhatusel. Selle märkimisväärse tähtpäeva puhul toimub 2013. aasta 24. detsembri ehk jõuluõhtu jumalateenistuse teleülekanne ETV vahendusel just Tallinna Piiskoplikust Toomkirikust. Jutlustab peapiiskop Andres Põder, kaasa teenivad Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma, Tallinna abipraost Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu, Toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel ja Tallinna Toomkooli õpilaste koor Kaja Posti juhatusel.
1988. aasta jõulujumalateenistust on võimalik kuulata ERR Audioarhiivist.

Alanud on oreliaasta

Oktoobris toimunud XIII Toompäevadel kuulutati välja Toomkoguduse oreliaasta, mis on pühendatud Toomkiriku Ladegasti-Saueri oreli 100. aastapäevale. Oreliaasta kestab 2014. aasta oktoobrikuu lõpuni ning on tihedalt täis Toomoreliga seotud erinevaid sündmusi. Juba praegu on suure populaarsuse saavutuanud novembris toimunud orelitutvustused koolidele. Paarikümne tutvustuse raames on koguduse organistid Kadri Ploompuu ja Piret Aidulo rääkinud Toomkiriku orelist, orelite omapärast ja erinevatest tüüpidest üldisemalt, tutvustavad Toomoreli erinevaid kõlavärve ja võimalusi ning esitanud mitu erineva karakteri ja kõlaga pala. Oreliaastasse mahub ka 2014. aasta alguses toimuv oreli täielik puhastamine ja taashäälestamine. Selleks võetakse orel detailide kaupa lahti ning puhastatakse. Seejärel pannakse orel uuesti kokku ning intoneeritakse ja häälestatakse. Viimati tehti oreli juures nii mahukaid töid 1998. aastal, kui Toomorel täielikult restaureeriti. Oreli juubeliaasta pidulikumaks osaks saab kindlasti 2014. aasta suve lõpus toimuv orelinädal. Loe Toomkiriku oreli kohta lisa SIIT.

8. detsembril on koguduse nõukogu koosolek

Vastavalt kirikuseadustikule tuleb koguduse nõukogul koguneda igal aastal selleks, et arutada koguduse jaoks strateegiliselt olulisi küsimusi. Tallinna Piiskopliku Toomkogduduse nõukogu, kuhu kuulub 20 liiget on tradistsiooniliselt koos käinud kolmel korral aastas. Kevadel selleks, et kuulata ära õpetaja ja juhatuse aruanded eelmise aasta kohta ning kinnitada eelarve täitmise aruanne, suve lõpus selleks, et kinnitada Maarja medali ja kultuuripreemia laureaat ning talvel selleks, et võtta vastu järgmise aasta eelarve. Lisaks on nõukogu käsitlenud koguduse elu puudutavaid muid küsimusi. Sel aastal koguneb koguduse nõukogu oma koosolekule 2. advendil 8. detsembril pärast missat kell 12.30, et võtta vastu 2014. aasta eelarve. 

Sõnumeid Tallinna Toomkoolist

2011. aastal tegevust alustanud Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse poolt asutatud Tallinna Toomkoolis õpib hetkel 1-3 klassides juba 81 õpilast ja kooliga seotud õpetajate ja töötajate arv ulatub juba veerandsajani. Koolil on olnud sellel õppeaastal kiired ja väga töised ajad. Kooli käsutuses olev hoone Raekoja platsi vahetus läheduses Apteegi tänaval, on Eesti Metodisti Kirikult 30 aastaks hoonestusõiguse lepingu alusel kasutusse võetud ning seal on suvel ja sügsel läbi viidud täiendav remont ning valminud on III korruse klassiruumid ning keldrisse garderoob ja söögisaal. Suuremahulised remonttööd on teoks saanud tänu kooli omaniku ehk Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse võetud suurele laenule, mida tuleb tagasi maksta terve kümnendi. Lisaks ruumidele, peab kaasaja nõuetele ja ootustele vastama ka koolis omandatav haridus. Selleks on Tallinna Toomkoolis läbi viidud ka riiklik järelvalve, mille esindaja jäi koolis korraldatud õppe- ja kasvatustööga väga rahule. Toomkooli üheks oluliseks tunnuseks on aktiivne koostöö lastevanemate ja õpetajate ning kooli, kodu ja kiriku vahel. Kooli õpilased on kõik väga aktiivsed ka klassi- ja koolivälises tegevuses ning osalevad usinasti erinevates huvialaringides ja sporditrennides. Toomkooli laste laulu on kõigil peagi võimalik kuulata jõuluõhtu jumalateenistusel 24. detsembril kell 17 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Loe kooli tegemistest ka SIIT.

Armulaual osalemisest teatamisest

Koguduse täieõiguslikud liikmed ehk täiskogu liikmed on kõik need koguduse liikmed, kes lisaks oma nimelisele annetusele on ka vähemalt korra aastas osalenud armulaual. Täieõigusliku liikme staatuse säilitamiseks on vaja ennast armulauale registreerida ühel korral aastas, kuigi armulaual osalemine on loomulik iga kord, kui osaletakse teenistusel. Armulaual osaledes, palutakse kõigil Toomkoguduse liikmetel anda oma nimi teada koguduse kantseleisse vahetult enne armulauale tulekut või pärast jumalateenistust. Armulauale võib ennast registreerida või sellest pärast armulaual käimist teada anda ka e-kirjaga tallinna.toom@eelk.ee või telefonil 644 4140.

Liikmete annetustest

Liikmeannetusi, ametitalituste annetusi või nimelisi annetusi koguduse tegevuse toetuseks saab teha sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse SEB Panga arveldusarvele nr 10022002639007. Liikmeannetust saab tasuda ka osade kaupa. Sellisel puhul on soovitav sõlmida pangaga püsikorraldusleping. Nii jõuab toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale ja ei ole ühekordse maksena liialt ülejõukäiv. Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi. Piibel räägib kümnisest ehk 10% annetamisest oma sissetulekutest Jumala teenimiseks. Nõnda annetades, ei ole vaja muretseda, kas kogudus suudab ennast ära majandada või töötegijatele palka maksta. Loomulikult on annetamine iga liikme vaba tahte ja südametunnistuse küsimus ning iga annetus, sõltumata selle suurusest suur abi kirikutööle. Vastavalt EELK kirikuseadustikule on liikmeannetuse soovitavaks suuruseks 1% inimese aastasissetulekust.Advendi- ja jõuluaeg Tallinna Toomkirikus


01.12. kell 11:00 
MISSA - Advendiaja 1. pühapäev. Jutlustab abiõpetaja Arho Tuhkru, organist Piret Aidulo. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel. Lastele missa ajal eraldi tegevus. Pärast missat kirikukohv.
01.12. kell 12:30 
LEERITUND kursusel osalejatele.
02.12 kell 9:00
Tallinna Toomkooli 1. advendi JUMALATEENISTUS. Liturg kaplan Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.
04.12. kell 17:00
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.
04.12. kell 18:00 
LEERITUND kursusel osalejatele.
06.12. kell 17:00 
KONTSERT. Lastekoor "Raduga". Vaba sissepääs.
07.12. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Liina Rahuoja.
08.12. kell 11:00
MISSA - Advendiaja 2. pühapäev. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu. Pärast missat koguduse NÕUKOGU KOOSOLEK kiriku käärkambris.
08.12. kell 12:30 
PÜHAPÄEVAKOOLI tunnid eri vanuserühmades.
08.12. kell 15:00 
MISSA Merivälja Pansionis. Õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.
10.12. kell 10:00 
Tallinna Realkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli ADVENDITEENISTUS.
11.12. kell 17:00 
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Arho Tuhkru, organist Piret Aidulo.
11.12. kell 18:00 
LEERITUND kursusel osalejatele.
14.12. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Maris Oidekivi-Kaufmann.
14.12. kell 13:00 
Ungarikeelne MISSA käärkambris.
15.12. kell 11:00 
LEERIMISSA - Advendiaja 3. pühapäev. Jutlustab abiõpetaja Arho Tuhkru, organist Piret Aidulo. Kaastegev Kaarli koguduse kammerkoor Canorus. Pärast missat kirikukohv.
18.12. kell 15:00 
Seenioride koosviibimine. Üllatuskülaline!
18.12. kell 17:00 
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.
19.12. kell 17:00 
Tallinna Toomkooli JÕULUTEENISTUS koos õpilaste jõulumüsteeriumiga. Liturg kaplan Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.
20.12. kell 13:00
Gustav Adolfi Gümnaasiumi JÕULUTEENISTUS. Kõne Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.
20.12. kell 16:00
Sisekaitse Akadeemia JÕULUTEENISTUS.
21.12. kell 12:00
ORELIPOOLTUND - Ines Maidre.
21.12. kell 17:00
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Toomapäeva JUMALATEENISTUS. Jutlustab abiõpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu, kaasa teenivad Ludmilla Kõrts (sopran) ja Meelis Vahar (viiul).
22.12. kell 11:00
PEREMISSA - Advendiaja 4. pühapäev. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu. Kaasa teenivad pühapäevakooli õpilased ja õpetajad.
22.12. kell 14:00
ADVENDIKONTSERT "Viigu tuuled" käärkambris. Gerda Nurmeots (kannel) ja Cathy Kild (laul). Sissepääs vaba.
24.12. kell 16:00
JÕULUMUUSIKA. Organist Kadri Ploompuu, koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel ja solist Ludmilla Kõrts (sopran).
24.12. kell 17:00
Püha jõuluõhtu ehk jõululaupäeva JUMALATEENISTUS. Jutlustab peapiiskop Andres Põder, organist Kadri Ploompuu. Kaasa teenivad koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel ja Tallinna Toomkooli õpilaste koor Kaja Posti juhatusel. Jumalateenistusest teeb teleülekande ETV. Möödub 25 aastat jõuluõhtu jumalateenistuse esimesest teleülekandest Eestis.
25.12. kell 11:00
Jõulupüha MISSA. Jutlustab abiõpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.
25.12. kell 17:00
Jõulupüha KONTSERT "Jõulurõõm trompetisäras". Aavo Otsa Muusikastuudio trompetisolistid ja organist Kadri Ploompuu.
26.12. kell 12:00
2. jõulupüha SÕNAJUMALATEENISTUS. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Piret Aidulo. Kaasa teenib Tallinna Saarlaste Segakoor Johanna Murakase juhatusel.
28.12. kell 12:00
ORELIPOOLTUND - Andres Uibo.
29.12. kell 11:00
MISSA - Jõuluaja 1. pühapäev. Jutlustab abiõpetaja Arho Tuhkru, organist Piret Aidulo.
31.12. kell 15:00
Vana-aastaõhtu ORELIKONTSERT. Organist Kadri Ploompuu. Pilet 5 €.
31.12. kell 17:00
Vana-aastaõhtu MISSA. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Piret Aidulo. Kaastegev viiuldaja Meelis Vahar.
01.01.2014 kell 12:00
Uus-aasta SÕNAJUMALATEENISTUS. Jutlustab abiõpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.
01.01. kell 17:00
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.
03.01. kell 15:00
ORELIKONTSERT. Organist Piret Aidulo. Pilet 5 €.
04.01. kell 12:00
ORELIPOOLTUND - Kristina Vilotševa.
04.01. kell 19:00
JÕULUKONTSERT - Ansambel Orthodox Singers Valeri Petrovi juhatusel. Piletid 15/10 €.
05.01. kell 11:00
MISSA - Jõuluaja 2. pühapäev. Jutlustab abiõpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel. Lastele missa ajal eraldi tegevus.
06.01. kell 12:00
Kolmakuningapäeva SÕNAJUMALATEENISTUS koos Tallinna Toomkooliga. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Piret Aidulo.
06.01. kell 15:00
Kolmekuningapäeva ORELIKONTSERT. Organist Kadri Ploompuu. Pilet 5 €.


Kantselei lahtiolekuajad

T – R 10 – 14
P 10 – 10.50
Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn, Eesti
Telefon 644 4140
E-post: 
tallinna.toom@eelk.ee.
Koguduse õpetaja Urmas Viilma. Vastuvõtuaeg kantseleis K 12.00 – 14.00. Muul ajal kokkuleppel telefonil 644 4140 või 
tallinna.toom@eelk.ee
Koguduse abiõpetaja abipraost Arho Tuhkru.
Koguduse õpetaja vastab ka küsimustele ja palvesoovidele, mis on saadetud talle 
siit.Toomkirik avatud

Jaanuar – märts  T-P 9-15
Aprill                T-P 9-16
Mai                   E-P 9-17
Juuni – august    E-P 9-18
September        E-P 9-17
Oktoober           T-P 9-16
November         T-P 9-15
Detsember        T-P 9-15

 

Teenistused 

Missa pühapäeviti kl 11
Kesknädala palvus oreliga kolmapäeviti kl 17. Vaba sissepääs. 
Orelipooltund laupäeviti kl 12. (Annetusega) 


Info annetajale

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
Registrikood 80209270
SEB Pank 10022002639007 (IBAN: EE401010022002639007)
Panga kood BIC: EEUHEE2X
Panga aadress SEB Pank, Tornimäe 2, Tallinn 15010, Eesti
Korrespondeeriv pank SEB Pank.


© 2013 EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, Kõik õigused kaitstud.