Copy

Katedraali     6/2012

Sõnumid

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kuukiri

Head koguduse liikmed, sõbrad ja toetajad!

Tosina päeva eest tähistasime taevaminemispüha, mil meenutasime Kristuse testamendiks peetud sõnu: Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni! – Mt 28:18jj.
Need sõnad olid antud Jeesuse jüngritele, kellede hulgas oleme meie kõik, kes ennast kristlaseks nimetame. Nõnda kehtib see üleskutse – Kristuse misjonikäsk – meie kõigi kohta. Loodan, et tajume seda vastutust, mis sellega kaasneb ning anname endast kõik, et meiegi elu ja töö võiks tuua inimesi lähemale tõelisele valgusele – Jumalale.  

Loodan, et suvine päike ei lase jahtuda meie sisemisel hingesäral ning aitab meilgi kiirata enesest kõike seda, mida ise ammutame Issandast Kristusest, kes Maailma Valgusena valgustab ka meie teid ja igapäevaelu!
 
Tere tulemast toomkirikusse ka suvel!
 

Urmas Viilma
Toomkoguduse õpetaja

Toomkirikus toimub vanalinna päevade raames üle veerandsaja ürituse

Tallinna vanalinna päevad toimuvad 26.05 - 02.06 juba 31. korda. Paaril viimasel aastal on vanalinna päevade pühapäev kandnud nimetust kirikupäev. Sel aastal kattus kirikupäev 1. nelipühaga 27. mail, mil kõigis Tallinna pühakodades toimus lisaks jumalateenistustele kontserte, loenguid, kirikututvustusi ja palju muud. Raekoja platsil oli keskpäeval jumalateenistus. Samal ajal toimusid ka lasteüritused, mille korraldamisse olid kaasatud erinevad Tallinna kogudused. Toomkoguduse stendi ja info eest kandsid hoolt Merje ja Peeter Schultz.
Toomkogudus otsustas seekord lisaks kirikupäevale täita palvuste, kontsertide ja loengutega iga päeva 26. maist 2. juunini. Kaheksa päeva kestel toimub üle veerandsaja erineva ürituse. Nende hulgas kaks jumalateenistust, kuus tunnipalvust, lisaks üheksa kontserti. Keskpäeva- ja õhtupalvustele (vespritele), mida juhivad oma õpetaja Urmas Viilmale lisaks diakon Georg Glaase ja abipraost Arho Tuhkru, on kutsustud kõik, kes soovivad vaimulikku hingekosutust. Uhiuus on ka kontserdisari «Käärkambri kammermuusika» suurepärase akustikaga vanas käärkambris, mille korraldajateks on koguduse organistid Kadri Ploompuu ja Ene Salumäe ning läbiviijateks erinevad muusikud. Tervet nädalat läbib loengusari «Toomkirikus kõneldakse...» päevakohaste teemade ja huvitavate lektoritega. Eraldi väärivad esiletõstmist teisipäevane dr Raul Mardi loeng tervislikust toitumisest, kolmapäevane kunstiloolase Tiina-Mall Kreemi ettekanne kunstist Toomkirikus, neljapäevane Arho Tuhkru loeng Neitsi Maarjast ning laupäevane koguduse õpetaja ja organisti läbiviidav loeng kiriklike talituste traditsioonidest ja praktikast. 1. juunil ehk lastekaitsepäeval esitletakse pärast keskpäevapalvust lastele orelit ning kell 14 saab kuulata Tallinna Toomkooli õpilaste kontserti. Vanalinna päevade raames toimub iga päev kontserte ja palvusi, tutvustatakse kirikut, kabeleid ja orelit ning kirikutornis on avatud Arho Tuhkru näitus rännakult Himaalajasse. 
Täpsem info toomkoguduse kodulehelt http://toomkirik.ee ning telefonil 644 4140. 


Nelipühapäeval oli Toomkoguduses leerpüha

Leerigrupp kogunes ligi kahekümnel korral märtsist maikuu lõpuni. Iga kord käsitleti kahe akadeemilise tunni jooksul ristikiriku õpetuse aluste hulka kuuluvaid küsimusi. Õpetaja Urmas Viilma tutvustas kristlikku sümboolikat, mõisteid, Vana ja Uue Testamendi olulisemaid teemasid ja lugusid, Jeesuse elu ja õpetust. Läbi võeti Martin Lutheri Väikese Katekismuse viis peatükki ning arutleti kristliku eetika aluste hulka kuuluva 10 käsu kohta tänases moodsas ja usukauges ühiskonnas. 
Leeriõnnistuse said 11 leerikursuslast 27. mai nelipühamissal vanakirikliku tava järgi piiskopi pühitsusega vaimulikult. Konfirmeerijaks oli peapiiskop emeeritus Kuno Pajula. Loodetavasti jäävad värsked koguduse liikmed aktiivselt osalema Toomkoguduse elus ning pühapäevaste kirikuliste arv hakkab kasvama.

Leeripüha Tallinna Toomkirikus

Muuseumiööl külastas Toomkirikut sadu huvilisi

19. mail 2012 neljandat korda korraldatud muuseumiöö raames oli kõigile huvilistele avatud ka Tallinna Toomkirik. Viie tunni jooksul osales kõigil muuseumiöö üritustel kokku ligi 750 külastajatMuuseumiöö raames toimus viis muusikapooltundi, kus muusikaga teenisid Madis Kari (klarnet), Ludmilla Kõrts (sopran) ja organist Kadri Ploompuu. Õpetaja Urmas Viilma tutvustas neljal korral toomkirikut kui Eestimaa peakirikut ja pühakoda. Esimene tutvustus oli lastepärasem ja sellel osales mitukümmend last koos vanemate ja vanavanematega. Muuseumiöö teema “Öös on kino” tingis seekord filmi näitamise ka pühakoja vanas käärkambris, kus päeva lõpetuseks näidati mõnekümnele huvilisele kroonikakaadritest koosnevat filmi “Su üle Jumal valvaku!” Film on Eesti kirikuelust enne II maailmasõda. Eriti populaarseks osutus ka toomkiriku torni ronimine ja sealt Tallinnale "ülevalt alla" vaatamine. Tornis käis ligi 350 inimest.

Emadepäeval toimus tähendusrikas peremissa

Seekordne emadepäeva peremissa toimus 13. mail osaliselt uue korra järgi ning oli seetõttu ka laste jaoks paremini jälgitav, sest lapsed said ise kaasa teenida. Missa oli meeldejääv mitmel põhjusel. Seekord, nagu ka jõulude ajal, lõid lisaks koguduse pühapäevakooli õpilastele kaasa ka Tallinna Toomkooli õpilased ja õpetajad. Rõõmsaks üllatuseks oli toomkooli lapsevanemate liitumine ühiseks laulukooriks. Nõnda muutus jumalateenistus tõeliseks peremissaks, nagu see olema peabki. Jumalateenistuse jutluse osa jagunes seekord pühapäevakooli õpetajate Mai-Liis Mäevälja ja Külli Kelderi südamliku näidendi ja peapiiskop emeeritus Kuno Pajula kõne vahel kauniks tervikuks. Liturgina teenis pühendunult diakon Georg Glaase ja muusikaline vastutus lasus suuresti kantor-organist Ene Salumäe õlgadel. Peremissa eeslauljaks oli toomkooli õpetaja Egle Viilma. Teenistuse lõppedes said pühapäevakooliõpetajad kaunilt kujundatud tunnistused ja tänusõnad oma õpetajatelt Mai-Liis Mäeväljalt, Merje Schultzilt ja Külli Kelderilt. Missa lõppedes, said kõik emad lastelt kingituseks lilleõie ning kõik teenistusel viibijad osa ühisest kirkukohvilaua osadusest. Suur tänu kõigile, kes selle päeva veel kaunimaks muutsid!

Koguduse igapäevane tegevus suvekuudel

Koguduse õpetaja vastuvõtuaeg kantseleis on ka suvekuudel kolmapäeviti kl 12 – 14. Soovitav on kohtumise aeg siiski eelnevalt kokku leppida e-kirjaga tallinna.toom@eelk.ee või telefonil 644 4140. Õpetajaga on võimalik kõnelda kokkuleppeliselt ka muul ajal.  Õpetaja Urmas Viilma puhkab 09.06 – 17.06 ja 09.07 – 01.08.  Vaimulikes küsimustes ja kiriklike talituste (ristimine, leer, laulatus, erapiht, kodune armulaud, kodu või töökoha pühitsemine, matus, jms) soovi korral palume ühendust võtta koguduse kantseleiga, kust antakse täpsemat infot, milline vaimulik õpetajat asendab. Missadel teenivad õpetaja puhkuse ajal peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, abipraost Arho Tuhkru ja diakon Georg Glaase. Orelipooltunnid toimuvad ka suvel traditsiooniliselt igal laupäeval kell 12. Täpsem info koguduse koduehelt
http://toomkirik.ee

Armulaual osalemisest kantseleisse teatamisest

Koguduse täieõiguslikud liikmed ehk täiskogu liikmed (kes omavad õigust kandideerida juhtorganitesse või valida juhtorganite liikmeid) on kõik need koguduse liikmed, kes lisaks oma nimelisele annetusele on ka vähemalt korra aastas osalenud armulaual. Täieõigusliku liikme staatuse säilitamiseks on vaja ennast armulauale registreerida ühel korral aastas, kuigi armulaual osalemine on loomulik iga kord, kui osaletakse teenistusel. Armulaual osaledes, palutakse kõigil Toomkoguduse liikmetel anda oma nimi teada koguduse kantseleisse vahetult enne armulauale tulekut või pärast jumalateenistust. Armulauale võib ennast registreerida või sellest pärast armulaual käimist teada anda ka e-kirjaga tallinna.toom@eelk.ee või telefonil 644 4140.

Kogudusele annetamisest

Suur tänu kõigile toomkiriku ja toomkooli sõpradele, toetajatele ja liikmetele, kes on kogudust ja erinevaid koguduse töövaldkondi toetanud!
Liikmeannetusi, ametitalituste annetusi või nimelisi annetusi koguduse tegevuse toetuseks saab teha sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse SEB Panga arveldusarvele nr 10022002639007. Liikmeannetust saab tasuda ka osade kaupa. Sellisel puhul on soovitav sõlmida pangaga püsikorraldusleping. Nii jõuab toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale ja ei ole ühekordse maksena liialt ülejõukäiv. Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi.
Nimeliselt saab annetada ka jumalateenistuse korjandusel. Selleks palume asetada korjandusel annetatav summa kinnisesse ümbrikusse, milles on lisaks rahale andmed annetaja nime ja isikukoodiga. Ümbrik asetada jumalateenistuse korjanduse ajal korjanduskotti. Vajadusel saab vastava ümbriku enne jumalateenistust küsida koguduse kantsleist. Korjandusel annetatud summad liidetakse aasta lõpus ning deklareeritakse Tolli- ja Maksuametile. Nendelt annetustelt tagastatakse tulumaks 2013. aastal.
Piibel räägib kümnisest ehk 10% annetamisest oma sissetulekutest Jumala teenimiseks. Nõnda annetades, ei ole vaja muretseda, kas kogudus suudab ennast ära majandada või töötegijatele palka maksta. Loomulikult on annetamine iga liikme vaba tahte ja südametunnistuse küsimus ning iga annetus, sõltumata selle suurusest suur abi kirikutööle.
Vastavalt EELK kirikuseadustikule on liikmeannetuse soovitavaks suuruseks 1% inimese aastasissetulekust.

 

Õunapuu

Juunikuu kalender

01.06. kell 12:00
KESKPÄEVAPALVUS rohke orelimuusikaga. Teenivad õpetaja Urmas Viilma ja kantor-organist Ene Salumäe. Järgneb oreliesitlus. 
01.06. kell 14.00

KONTSERT Tallinna Toomkoolil õpilastelt.
01.06. kell 15.00
"TOOMKIRIKUS KÕNELDAKSE..."  Tallinna Toomkooli minevikust, olevikust ja tulevikust kõneleb õpetaja Urmas Viilma.
01.06. kell 19.00
"KÄÄRKAMBRI KAMMERMUUSIKA" Barokkmuusikat mängib Reinut Tepp (klavessiin) koos kaasmuusikutega.
02.06. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Pille Metsson, kaastegev sopran Marika Pabbo. Järgneb orelitutvustus soovijatele.

02.06. kell 14:00
"TOOMKIRIKUS KÕNELDAKSE..."  Kiriklikest talitustest kõneleb õpetaja Urmas Viilma ja talituste muusikanäiteid esitab organist Ene Salumäe.
03.06. kell 11:00 
Kolmainupüha MISSA. Jutlustab peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, organist Kadri Ploompuu.

09.06. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu.

10.06. kell 11:00 
MISSA - 2. pühapäev pärast nelipüha. Jutlustab diakon Georg Glaase, organist Kadri Ploompuu.

10.06. kell 15:00 
MISSA Merivälja Pansionis.

16.06. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Kersti Petermann.

17.06. kell 11:00 
MISSA - 3. pühapäev pärast nelipüha. Jutlustab abipraost Arho Tuhkru, organist Ene Salumäe.

20.06. kell 10:00
SEENIORIDE suvine väljasõit. Täpne info kantseleist! 
20.06. kell 19:00 
ORELIKONTSERT - Stephen Davies (Suurbritannia). Sissepääs piletiga (5 €).

23.06. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Ene Salumäe.

24.06. kell 11:00 
Jaanipäeva MISSA - Ristija Johannese sündimise püha. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Ene Salumäe.

24.06. kell 14:00 
SURNUAIAPÜHA Metsakalmistul. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma.

30.06. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Pille Raitmaa.

Tallinna Toomkirik

Koguduse info

MISSA
pühapäeviti kell 11.00, vaimulikud peapiiskop emeritus Kuno Pajula, õpetaja Urmas Viilma, diakon Georg Glaase

ORELIPOOLTUND
laupäeviti kell 12.00, organistid Ene Salumäe ja Kadri Ploompuu.

KOOR LAUDATE DOMINUM  
kooriharjutused igal neljapäeval kell 17.30 kiriku kantseleis, dirigent Veljo Reier.

PÜHAPÄEVAKOOL 
eel- ja kooliealistele lastele kirikus igal teisel pühapäeval kell 12.30, õpetajad Merje Schultz ja Külli Kelder.

NOORTERING

igal teisel pühapäeval kell 12.30 käärkambris, noortejuht Mai-Liis Mäeväli.

VESTLUSRING
täiskasvanutele igal teisel pühapäeval pärast missat kantsleis, läbiviija õpetaja Urmas Viilma.

SEENIORID
kogunevad koosviibimisele iga kuu kolmandal kolmapäeval kl 15, juhendaja Egle Viilma.

TALLINNA TOOMKOOL
on kristlik üldhariduslik erakool, kus 2011/2012 õppeaastal õpib 25 õpilast. Õpetajad Egle Viilma ja Kaie Kadaksoo.

http://tallinnatoomkool.blogspot.com/
TOOMKIRIKU KANTSELEI 
Toom-Kooli 6, Tallinn 10130

Avatud: T, K, N, R
     10.00 - 14.00

P  10.00 - 10.50
Telefon: 644 4140
E-post: tallinna.toom@eelk.ee
Kodulehekülg: http://toomkirik.ee/  
Sekretär Leili Küttner
Õpetaja vastuvõtuaeg
K   10 - 14.00
Õpetaja Urmas Viilma

TOOMKIRIK AVATUD

Jaanuar – aprill  T – P 9 – 15

Mai                       E – P 9 – 17
Juuni – august   E – P 9 – 18
September          E – P 9 – 17
Oktoober              T – P 9 – 17
Nov – dets           T – P 9 – 15

TOOMKIRIKU TORN AVATUD
Aprill             T
 – P 9.30 – 14.30
Mai & sept   E – P 9.30 – 16.30
Juuni – aug E – P 9.30 – 17.30
Oktoober      T – P 9.30 – 16.30
Pääs torni on tasuline:
täiskasvanu 5€, 
õpilane 11 – 15 aastat 3€, 
laps 0 – 10 aastat tasuta!
Toomkiriku torni tasuta
sissepääsu tagab 
Tallinn Card.

Copyright © 2012 EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, Kõik õigused reserveeritud.

Toomkoguduse address
EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
Toom-Kooli 6
Tallinn 10130
Estonia

Add us to your address book

Email Marketing Powered by Mailchimp