Copy

Katedraali    12/2012

Sõnumid

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kuukiri
Head sõbrad, Toomkoguduse liikmed ja toetajad!
Tänavu on advendiaeg saabunud korraliku lume ja pakasega, mitte soojarekordite, sinilillede ja kukeseentega nagu vahel. Kas ilm muudaks meie jõulutunnet? Kui otsime ajaloolisi jõule ning tahame teada, kus elas esimene jõuluvana või millal sündis Jõululaps tegelikult, peame tõde teada saades tunnistama – ka siis ei olnud lund ega küünlasära! Esimene jõuluvana, Püha Nikolaus pidas 4. sajandil piiskopiametit tänase Türgi aladel ning kõige tõenäolisemaks Jeesuse tegelikuks sündimise ajaks ei olnud ilmselt südatalv. Tegelikult ei ole ju jõulude puhul tähtis ajalooliste faktide täpne teadmine ja kordamine vaid see, mis on nende faktide taga. Jeesuslapse sünni puhul pole niivõrd oluline tema sünnikuupäev kui tema sünni tähendus – miks ta sündis? Jumal saatis oma Poja vabastama inimesi nende mure(patu)koormast! Seda suurt rõõmu lasi Jumal kuulutada läbi inglite, kes karjastele ilmusid. Ka ajaloolisest jõuluvanast rääkides ei ole oluline rõhutada piiskop Nikolause lõunamaist päritolu vaid seda, et annetusi tehes tegi ta inimestele rõõmu ning jagas hoolivust ja armastust! See, mis ametit ma pean, kui teenekas ma olen või kui kõrge on minu professionaalsus mistahes valdkonnas, pole viimselt oluline, kui sellega koos ei käi soe süda, head sõnad ja positiivne tähelepanu inimestele minu ümber ja kaugemalgi. Või ootan ma kõike seda ainult teistelt enese suhtes? Kõik see - kanda üksteiste koormaid ja muresid ning osutada üksteisele hoolivust ja positiivset tähelepanu, ongi tegelikult jõulude õige tähistamine. Ja see on jõukohane kõigile! Jõulud ei sünni lumest, küünaldest, kingitustest või verivorstist, isegi mitte jõululauludest. Jõulud sünnivad koos Jõululapsega meie südameheadusest ja headest tegudest!

Kohtumiseni kirikus 

 
Urmas Viilma
Toomkoguduse õpetaja

Toomkogudus mälestab peapiiskop emeeritus Kuno Pajulat
Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse pere on kaotanud ühe oma ustavatest ja silmapaistvatest liikmetest, kelleta ei möödunud viimase paarikümne aasta jooksul peaaegu ükski jumalateenistus ega koguduse koosviibimine. Peapiiskop emeeritus Kuno Pajula (11.III 1924 – 26. XI 2012) oli rõõmsameelse, energilise, sirgeselgse, teravmeelse ja väärika venna, õpetaja ja karjasena toomkoguduse keskel alates peapiiskopiks valimisest 1987. aastal. Eriti tihenes tema side kogudusega 1994. aastal, mil ta kirikujuhi kohalt pensionile siirdus. Tema kohalolu ja teenimine igal jumalateenistusel andis Toomkirikule peakirikule väärilise piiskopliku mõõtme. Kuno Pajula matus toimus toomkirikus 6. detsembril ja ta maeti Rahumäe kalmistule oma abikaasa kõrvale. Leinama jäid tütred peredega ja tänulik toomkogudus. Loe rohkem SIIT.

Nõukogu pidas koosseisu viimase koosoleku
Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu viimane korraline koosolek toimus pühapäeval, 9. detsembril pärast 2. advendipüha missat kiriku käärkambris. Koosolekut alustas nõukogu esimees õpetaja Urmas Viilma palvega ja tänusõnadega nõukogule usalduse ja toetuse eest koguduse juhtimisel. Loe edasi SIIT.

Koguduse abiõpetajaks valiti Arho Tuhkru
Pühapäeval, 9. detsembril valis Toomkiriku käärkambris oma viimasele koosolekule kogunenud koguduse nõukogu ühehäälselt Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetajaks Tallinna vikaarõpetaja ja abipraosti Arho Tuhkru. Uus abiõpetaja asub ametlikult ametisse pärast seda, kui konsistoorium on nõukogu otsuse kinnitanud. Loe edasi
SIIT.

Tallinna Toomkoolis toimus hetegevuslik advendilaat
Laupäeval, 8. detsembril toimus Toomkooli majas (Apteegi 3) heategevuslik advendilaat. Laada korraldasid ja viisid läbi lapsevanemad, õpetajad ja õpilased ise. Laadatulu 2 993 eurot läheb koolile portatiivse digiklaveri ostmiseks. Loe edasi
SIIT ja vaata ka GALERIID.

ETV kandis üle Tallinna Toomkooli 1. advendi teenistuse

2. detsembri pärastlõunal kandis ETV üle Tallinna Toomkooli 1. advendi jumalateenituse. Eesti telejumalateenistuste ajaloos on tegemist teadaolevalt esimese koolijumalateenistusega, mis salvestati ja kanti üle rahvustelevisioonis. Jumalateenistus oli noore taastatud kooli esimeste ja teiste klasside õpilastele ja õpetajatele vastutusrikkaks väljakutseks, millega saadi kenasti hakkama. Jumalateenistuse valmistasid ette õpetajad Mai-Liis MäeväliKaja Post ja Egle Viilma. Koos õpilastega teenisid kaasa õpetajad Kaie Kadaksoo, Mirjam Meremaa-Pärn, Tiiu Siimon ja Heiki Haljasorg. Liturgina teenis ja kõne pidas kaplan Urmas Viilma, organistiks oli Kadri Ploompuu. Lapsevanemate aktiivne osalemine jumalateenistusel tekitas kõigi jaoks ühise üksmeelse peretunde. Teleteenistust on võimalik järelvaadata ETV arhiivist
 SIIT.

Kirikumuusik Anne-Mai Salumäe - 70!
2. detsembril tähistas kirikumuusik ja endine kauaaegne Toomkoguduse töötegija ja koorijuht Anne-Mai Salumäe oma 70-ndat sünnipäeva meeleoluka ja südamliku kontserdiga Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Kontserdi lõppedes tänas peapiiskop Andres Põder sünnipäevalast panuse eest Eesti kirikumuusikasse ning soovis Anne-Mai Salumäele ja tema perele rohket Jumala õnnistust. Õnnitlejate rivi oli pikk ja õnnesoovid südamlikud. Loe edasi SIIT.
 

Kiriku küttesüsteemi täiustamine
Seoses kiriku madala temperatuuriga talveperioodil, on koguduse juhatus tellinud küttekehade paigaldamise toomkiriku altariruumi, kus praegu radiaatorid puuduvad. Täiendavad küttekehad paigaldatakse ka vanasse käärkambrisse. Loe edasi
SIIT.

Koguduse juhtorganite valimised
Vastavalt kirikuseadustikule ootavad kõiki EELK kogudusi sel talvel ees juhtorganite (nõukogu, juhatuse, revisjonikomisjoni, sinodisaadikute) valimised. Valida ja kandideerida saavad kõik kuni 18-aastased koguduse täieõigulikud liikmed. Täieõiguslik liige on see, kes on käinud jooksval või eelmisel aastal armulaual ning on teinud oma kogudusele nimelise liikmeannetuse. Toomkoguduses valitakse 20-liikmeline nõukogu, kuhu kandidaadid seatakse üles käesoleva aasta detsembris. Valimised toomkoguduses toimuvad 13-20. jaanuaril 2013. Valimiskasti saab tellida koguduse kantselei kaudu ka koju.


Armulaual osalemisest kantseleisse teatamisest
Koguduse täieõiguslikud liikmed ehk täiskogu liikmed (kes omavad õigust kandideerida juhtorganitesse või valida juhtorganite liikmeid) on kõik need koguduse liikmed, kes lisaks oma nimelisele annetusele on ka vähemalt korra aastas osalenud armulaual. Täieõigusliku liikme staatuse säilitamiseks on vaja ennast armulauale registreerida ühel korral aastas, kuigi armulaual osalemine on loomulik iga kord, kui osaletakse teenistusel. Armulaual osaledes, palutakse kõigil Toomkoguduse liikmetel anda oma nimi teada koguduse kantseleisse vahetult enne armulauale tulekut või pärast jumalateenistust. Armulauale võib ennast registreerida või sellest pärast armulaual käimist teada anda ka e-kirjaga tallinna.toom@eelk.ee või telefonil 644 4140.

Kogudusele annetamisest
Liikmeannetusi, ametitalituste annetusi või nimelisi annetusi koguduse tegevuse toetuseks saab teha sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse SEB Panga arveldusarvele nr 10022002639007. Liikmeannetust saab tasuda ka osade kaupa. Sellisel puhul on soovitav sõlmida pangaga püsikorraldusleping. Nii jõuab toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale ja ei ole ühekordse maksena liialt ülejõukäiv. Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi.Piibel räägib kümnisest ehk 10% annetamisest oma sissetulekutest Jumala teenimiseks. Nõnda annetades, ei ole vaja muretseda, kas kogudus suudab ennast ära majandada või töötegijatele palka maksta. Loomulikult on annetamine iga liikme vaba tahte ja südametunnistuse küsimus ning iga annetus, sõltumata selle suurusest suur abi kirikutööle. Vastavalt EELK kirikuseadustikule on liikmeannetuse soovitavaks suuruseks 1% inimese aastasissetulekust.

Talvine Tallinna Toomkirik
Advendi- ja jõuluaeg Tallinna Toomkirikus 

01.12. kell 12:00 ORELIPOOLTUND - Kristel Aer.
01.12. kell 15:00 Tallinna Toomkooli 1. advendi jumalateenistus. Teenivad õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu ja Tallinna Toomkooli õpilased ja õpetajad. Jumalateenistus salvestatakse ja kantakse üle ETV-s.
02.12. kell 11:00 MISSA - Advendiaja 1. pühapäev. Kirikuaasta algus. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma. Organist Kadri Ploompuu. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.
02.12. kell 12:30 LEERIKURSUS.
02.12. kell 14:00 KONTSERT "Lauluga uude aastakümnesse". Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kauaaegse koorijuhi ja koguduse muusikatöö juhi Anne-Mai Salumäe 70-nda sünnipäeva kontsert. Kõlab Anne-Mai Salumäe helilooming autori juhatusel. Vaba sissepääs.
05.12. kell 18:00 LEERIKURSUS.
07.12. kell 19:00 KONTSERT. Festival Jõulujazz - Rebecca Kontus kvintett, "Jõuludeks koju". Sissepääs piletiga 12.-/10.- (õpilane, tuneng, pensionär).
08.12. kell 12:00 ORELIPOOLTUND - Anna Humal ja Arno Gabriel Humal.
09.12. kell 11:00 MISSA - Advendiaja 2. pühapäev. Jutlustab abipraost Arho Tuhkru. Organist Kadri Ploompuu.
09.12. kell 12.30 NÕUKOGU koosolek käärkambris.
09.12. kell 12:30 PÜHAPÄEVAKOOL ja NOORTERING.
09.12. kell 12:30 VESTLUSRING koguduse kantseleis.
09.12. kell 15:00 MISSA Merivälja Pansionis.
12.12. kell 18:00 LEERIKURSUS.
15.12. kell 12:00 ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu.
16.12. kell 11:00 MISSA - Advendiaja 3. pühapäev. Jutlustab piiskop dr. Martin Hein Saksamaa Kurhessen-Waldeck'i Evangeelsest kirikust. Organist Kersti Petermann.
16.12. kell 12:30 LEERIKURSUS.
16.12. kell 16:00 KOORIKONTSERT.
Sankt-Peterburi televisiooni ja raadio lastekoor, dirigent Igor Gribkov ja Tallinna Nikolai kiriku koor, regent Igor Vrona. Kavas ortodoksi vaimulik muusika. Piletid 7/5 €.

17.12. kell 12:00 KOOLITEENISTUS.
Tallinna Reaalkooli algklasside jõuluaja jumalateenistus. Teenib õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.

19.12. kell 15:00 SEENIORIDE koosviibimine. Üllatuskülaline!
19.12. kell 18:00 LEERIKURSUS.
20.12. kell 11:00 KOOLITEENISTUS.
Tallinna Toomkooli jõuluaja jumalateenistus. Teenivad õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu, toomkooli õpilased ja õpetajad.

20.12. kell 16:00 KOOLITEENISTUS.
Sisekaitseakadeemia jõuluaja jumalateenistus. Teenib abipraost Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.

21.12. kell 13:00 KOOLITEENISTUS.
Gustav Adolfi Gümnaasiumi jõuluaja jumalateenistus. Teenivad õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi keelepilliansambel.

21.12. kell 17:00 JUMALATEENISTUS.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Toomapäeva jumalateenistus. Abipraost Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu, viiulil Meelis Vahar.

22.12. kell 12:00 ORELIPOOLTUND - Ulla Krigul.
23.12. kell 11:00 LEERIPÜHA MISSA - Advendiaja 4. pühapäev. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.
23.12. kell 13:00 JUMALATEENISTUS.
Toomkoguduse pühapäevakooli jõuluteenistus.

24.12. kell 16:00 JÕULUMUUSIKA - Kadri Ploompuu (orel), Jaan Arder (bariton), koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.
24.12. kell 17:00 JUMALATEENISTUS - Püha jõuluõhtu. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma. Organist Kadri Ploompuu. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.
25.12. kell 11:00 Jõulupüha MISSA - Kristuse sündimise püha. Organist Kadri Ploompuu. Jutlustab peapiiskop Andres Põder. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.
25.12. kell 17:00 Jõulupüha KONTSERT - "Jõulurõõm trompetisäras". Pidulik jõulumuusika Aavo Otsa Muusikastuudio trompetisolistide ja Eesti Noorte Brassi esituses. Orelil Kadri Ploompuu. Sissepääs vaba.
26.12. kell 12:00 JUMALATEENISTUS - 2. jõulupüha . Jutlustab abipraost Arho Tuhkru. Organist Gustav-Leo Kivirand. Kaasa teenib Tallinna Saarlaste Segakoor (dirigent Johanna Murakas).
26.12. kell 15:00 JUMALATEENISTUS Merivälja Pansionis.
29.12. kell 12:00 ORELIPOOLTUND - Andres Uibo.
30.12. kell 11:00 MISSA - MISSA - Jõuluaja 1. pühapäev. Jutlustab abipraost Arho Tuhkru. Organist Kersti Petermann.
31.12. kell 15:00 
Aastavahetuse ORELIKONTSERT - Kadri Ploompuu. Sissepääs piletiga 5 €.
31.12. kell 17:00 
Vana-aasta MISSA. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma. Organist Kadri Ploompuu. Kaastegev Maire Martinson (sopran).
01.01. kell 12:00 
Uusaasta JUMALATEENISTUS. Jutlustab abipraost Arho Tuhkru. Organist Kersti Petrmann.
02.01. kell 15:00 Uusaasta ORELIKONTSERT - Kadri Ploompuu. Sissepääs piletiga 5 €.
04.01. kell 15:00 ORELIKONTSERT - Kadri Ploompuu. Sissepääs piletiga 5 €.
05.01. kell 12:00 ORELIPOOLTUND - Gustav-Leo Kivirand, kaastegev Samuel Jalakas (trompet).
06.01. kell 19:00 Jõuluaja KONTSERT. Ansambel Orthodox Singers Valeri Petrovi juhatusel. Sissepääs piletiga 15 € / 10 €.
06.01. kell 11:00 MISSA - Kolmekuningapäev. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.
Lumehelves
TOOMKIRIKU KANTSELEI
Toom-Kooli 6, Tallinn 10130
Avatud: T, K, N, R
    10.00 - 14.00

P  10.00 - 10.50
Telefon: 644 4140
E-post: tallinna.toom@eelk.ee
Kodulehekülg: http://toomkirik.ee/  
Sekretär Leili Küttner
Õpetaja vastuvõtuaeg
K   10 - 14.00
Õpetaja Urmas Viilma

TOOMKIRIK AVATUD

Jaanuar – aprill  T – P 9 – 15
Mai                           E – P 9 – 17
Juuni – august     E – P 9 – 18
September            E – P 9 – 17
Oktoober               T – P 9 – 17
Nov – dets            T – P 9 – 15

Copyright © 2012 EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, Kõik õigused reserveeritud.

Toomkoguduse address
EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
Toom-Kooli 6
Tallinn 10130
Estonia

Add us to your address book

Email Marketing Powered by Mailchimp