Copy

Katedraali     9/2012

Sõnumid

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kuukiri

Head sõbrad, Toomkoguduse liikmed ja toetajad!

Ajalehe Eesti Kirik viimase numbri juhtkirjas tuletab peapiiskop Andres Põder lugejale meelde aabitsakukke ja lugu selle taga. Peapiiskop toob rea muidki seoseid kooli ja kiriku vahel. Seoseid, mis on paljude jaoks muutunud nähtamatuteks. Tihe side hinge- ja koolihariduse, kiriku ja kooli vahel on vahepeal katkenud. Toomkogudus on Tallinna Toomkooli taasavades taastamas seda sidet. Kukk kirikutorni tipus, kukk aabitsal ja seesama aabitsakukk 5. oktoobril, õpetajate päeval avataval Eesti Õpetaja Autähisel Haljalas. Autähise autoriks on skulptor Mati Karmin, kes on Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse poolt välja antava Maarja medali ja 2012. aasta kultuuripreemia laureaat. Märkamatud seosed viivad lõpuks siiski ühe allikani, milleks on kristlik usk. Kaasaegse koolihariduse juured on kirikus, isegi kui see paljudele tänapäeval enam ei meeldi. "Kiri algab kirikust ja rahvas algab raamatust!" on elutargalt öelnud Hando Runnel. Selleks, et edasi minna, tuleb vahel meelde tuletada, kust me tuleme. Eesti rahvas on saanud kirja- ja lugemisoskuse esmalt tänu kiriku poolt asutatud koolides pakutud hariduse. See haridus ei ole olnud ainult teadmiste tagaajamine, vaid ka hinge eest hoole kandmine. 

Soovin, et lugeja ei unustaks oma hinge eest hoolt kandmast ning leiaks tee aeg-ajalt ka Toomkirkusse!
 

Urmas Viilma
Toomkoguduse õpetaja


Maarja medal ja 2012 kultuuripreemia pälvis skulptor Mati Karmin

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu otsustas oma 2. septembril toimunud koosolekul annetada Maarja medali ja koguduse 2012. aasta kultuuripreemia tunnustatud skulptor Mati Karminile. Vastavalt statuudile esitas Maarja medali ja kultuuripreemia kandidaadi Toomkoguduse õpetaja ja otsuse langetas koguduse nõukogu. Loe edasi SIIT.

Maarja medal

XII Tallinna Toompäevad 6.-9. september 2012 
"Minevikust tulevikku"
                                                               

Päevade kavas on mitmed kontserdid (Rahvusmeeskoor, Ansambel Heinavanker), reedel teemaga seotud minevikuseminar, kirikutornis on avatud näitus ning pühapäevasel missal antakse üle skulptor Marti Karminile koguduse 2012. aasta kultuuripreemia ja Maarja medal. Missale järgneb tulevikuseminar, kuhu oodatakse kõiki, et kaasa mõelda ja rääkida Toomkoguduse tulevikust.
Toompäevade täpse kava leiad
SIIT.

Algas registreerimine sügisesele leerikursusele

Käesoleva aasta sügisene leerikursus algab 19. septembril kell 18 koguduse kantseleis. Tunnid toimuvad igal kolmapäeval kl 18 – 19.30 toomkiriku käärkambris ja igal teisel pühapäeval (23.09; 7.10; 21.10; 6.11; 20.11; 2.12 ja 16.12) vahetult pärast jumalateenistust kell 12.30 – 14.00. Leeriõnnistamine tomub 4. advendi – 23. detsembri 2011 kell 11 algaval missal. Toomkoguduse leerikursus on toiminud ka täiskasvanute (ristimiseelse) õpetuse ehk kateheesina.

Registreerimine kursusele ning info e-posti aadressil tallinna.toom@eelk.ee ja telefonil 644 4140. Kursuse viib läbi õpetaja Urmas Viilma koos koguduse kaastöölistega. Kursuse maksumus 35 € sisaldab kõik vajalikud õppematerjalid.

Loe leeritamise kohta lisaks ka SIIT.

Tallinna Toomkool on taastatud
29. augustil otsustas Haridus- ja Teadusministeeriumi koolituslubade komisjon väljastada Tallinna Toomkoolile koolitusloa. Sellega on 1939. aastal suletud Tallinna Toomkool taasavatud. Tallinna Toomkooli 2012/2013 õppeaasta pidulik avapalvus-aktus toimus Toomkirikus 1. septembri hommikul. Toomkooli 2. klasside poisid ja tüdrukud tõid pidulikus protessioonis kiriku altari ette 1. klasside õpilased, kõigil seljas Toomkooli sümboolikaga koolivorm. Palvus algas Eesti Vabariigi hümniga, mis kõlas iidse katedraali võlvide all pühalikult ja võimsalt. Kogu hingest ja südamest laulsid kõik 53 õpilast, nende õpetajad ja ligi 300 kirikulist: lapsevanemad, vanavanemad, õed-vennad, sõbrad ja lähedased. Palvuse avas Toomkoguduse õpetaja ja Toomkooli kaplan Urmas Viilma, kes tõi lastele eeskujuks Piibli kuulsaima kuninga Saalomoni, kes palus Jumalalt tarkust. Järgnes 1. klasside õpilastele aabitsa ja lastepiibli üleandmine ning direktori kt Egle Viilma kõne, milles ta pöördus nii õpilaste, nende vanemate kui ka õpetajate poole kutsudes neid üles üksteisele toeks olema ühisel kooliteel. 2. klasside õpilastest koosnev Toomkooli kantoritunni koor, kantor Ene Salumäe juhatusel laulis uutele õpilastele Jumala armastusest. Peapiiskop Andres Põder rõhutas oma kõnes, et kõik tänased Toomkooli õpilased ja õpetajad on kirjutamas ennast ajalukku, sest taastatakse kool, mille algus ulatub tagasi 1260-ndatesse aastatesse. Peapiiskop õnnistas ka õpilaste koolitee. Assessor Ove Sander rõhutas oma tervituses Jumala usaldamist ja Tema peale lootmist ning tänas kõiki, kes on olnud Toomkooli taastamisega ametis. Palvuse lõppedes suundusid õpilased koos oma õpetajatega kirikust välja ning marssisid läbi vanalinna, üle Raekoja platsi oma koolimajja Apteegi tänaval. Seal viisid klassijuhatajad Tiiu Siimon (1 T klass), Heiki Haljasorg (1 P klass), Mirjam Meremaa-Pärn (2 T klass) ja Kaie Kadaksoo (2 P klass) läbi selle õppeaasta esimese klassijuhatajatunni. Esimene koolipäev lõppes tordisöömisega.

Toomkooli õpetajad
 
Möödus aasta Tallinna Toomkooli taasasutamislepingu allkirjastamisest
15. augustilrukkimaarjapäeval, täitus aasta Tallinna Toomkooli taasavamiseks lepingu sõlmimisest. Seda sündmust tähistati perepäevaga looduses, EELK Laagrikeskuses TALU. Kohal olid esimeste ja teiste klasside õpilased koos vanemate ja õdede-vendadega. Kokku oli kõiki osalejaid üle 120. Taevaisa andis kauni ilma, lapsed said sportida, kunsti ja muusikaga tegeleda, loodetavasti ka vanade ja uute sõpradega suhelda. Vanemad jagunesid töögruppidesse, et tegeleda mõttetöö ja diskussiooniga. Lõunaks söödi maitsvat suppi ja päeva lõpetas uhke pidupäevatort. Ühisel rukkimaarjapäeva palvusel laagrikeskuse muruväljakul tänati möödunud aasta eest ja paluti õnnistust algavaks õppeaastaks. Päeva tegemistest saab aimu PILDIGALERIIST. Perepäevast kirjutab ka ajaleht Eesti Kirik.
 
Armulaual osalemisest kantseleisse teatamisest
Koguduse täieõiguslikud liikmed ehk täiskogu liikmed (kes omavad õigust kandideerida juhtorganitesse või valida juhtorganite liikmeid) on kõik need koguduse liikmed, kes lisaks oma nimelisele annetusele on ka vähemalt korra aastas osalenud armulaual. Täieõigusliku liikme staatuse säilitamiseks on vaja ennast armulauale registreerida ühel korral aastas, kuigi armulaual osalemine on loomulik iga kord, kui osaletakse teenistusel. Armulaual osaledes, palutakse kõigil Toomkoguduse liikmetel anda oma nimi teada koguduse kantseleisse vahetult enne armulauale tulekut või pärast jumalateenistust. Armulauale võib ennast registreerida või sellest pärast armulaual käimist teada anda ka e-kirjaga 
tallinna.toom@eelk.ee või telefonil 644 4140.

Kogudusele annetamisest
Liikmeannetusi, ametitalituste annetusi või nimelisi annetusi koguduse tegevuse toetuseks saab teha sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse SEB Panga arveldusarvele nr 10022002639007. Liikmeannetust saab tasuda ka osade kaupa. Sellisel puhul on soovitav sõlmida pangaga püsikorraldusleping. Nii jõuab toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale ja ei ole ühekordse maksena liialt ülejõukäiv. Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi.Piibel räägib kümnisest ehk 10% annetamisest oma sissetulekutest Jumala teenimiseks. Nõnda annetades, ei ole vaja muretseda, kas kogudus suudab ennast ära majandada või töötegijatele palka maksta. Loomulikult on annetamine iga liikme vaba tahte ja südametunnistuse küsimus ning iga annetus, sõltumata selle suurusest suur abi kirikutööle. Vastavalt EELK kirikuseadustikule on liikmeannetuse soovitavaks suuruseks 1% inimese aastasissetulekust.
 


Ploomid
Septembrikuu kalender

01.09. kell 10:00 TOOMKOOLI
uue õppeaasta avapalvus-aktus. Aabitsate üleandmine 1. klasside õpeilastele.
01.09. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND 
Elke Unt
04.09. kell 10:00 MISSA.
EELK ja Saksamaa Kurhessen-Waldeck'i Evangeelse kiriku partnerkirikute naisteoloogide konverentsi avamine. Kõne peapiiskop Andres Põder. Organist Kadri Ploompuu.

06.09. kell 18:00 TOOMPÄEVADE
AVAKONTSERT. Kadri Ploompuu (orel), Gustav-Leo Kivirand (orel), Maire Martinson (sopran), Meelis Vahar (viiul), Külli Kelder (flööt).

07.09. kell 18:00 KONTSERT
Eesti Rahvusmeeskoor „Võrratuid viise on Jumalat kiita“. Dirigent Mikk Üleoja. Kavas C. Kreek, A. Pärt, G. Grigorjeva, T. Aints, A. Lemba, P. Uusberg.

08.09. kell 12:00 ORELIPOOLTUND
Toomas Trass.

08.09. kell 17:00 KONTSERT
Ansambel Heinavanker - „Nüüd ole, Jeesus, kiidetud“. Kavas eesti rahvakoraalid ja 14. sajandi missamuusika. Piletid müügis Piletilevis ja tund enne algust kohapeal. Piletid 8 € / 5 € (õpilased, üliõpilased, pensionärid, koguduse liikmed).

09.09. kell 11:00 TOOMPÄEVADE
MISSA. Maarja medali ja 2012. aasta kultuuripreemia üleandmine. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu, kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.

09.09. kell 15:00 MISSA
Merivälja Pansionis.

15.09. kell 12:00 ORELIPOOLTUND
Ene Salumäe.

16.09. kell 11:00 MISSA
16. pühapäev pärast nelipüha. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma. Organist Ene Salumäe.

19.09. kell 15:00 SEENIORIDE
koosviibimine. Üllatuskülaline!

19.09. kell 18:00 LEERIKURSUSE
avatund. Registreerimine kohapeal!

21.09. kell 15:00 KONTSERT
Rahvusvaheline õigeusu vaimuliku muusika festival Credo. Laste- ja noortekoor "Vdohnovenie" (Moskva), dirigent Elene Atlas.

22.09. kell 12:00 ORELIPOOLTUND
Kristel Aer.

23.09. kell 11:00 MISSA - 17. pühapäev pärast nelipüha. Jutlustab diakon Georg Glaase. Organist Kadri Ploompuu.
23.09. kell 12:30 LEERIKURSUS.
26.09. kell 18:00 LEERIKURSUS.
29.09. kell 12:00 ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu.
30.09. kell 11:00 MISSA - 18. pühapäev pärast nelipüha. Pühapäevakooli algus. Oodatud kõik endised ja uued pühapäevakoolilapsed! Jutlustab õpetaja Urmas Viilma. Organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik

Koguduse info

MISSA
pühapäeviti kell 11.00, vaimulikud peapiiskop emeritus Kuno Pajula, õpetaja Urmas Viilma, diakon Georg Glaase

ORELIPOOLTUND
laupäeviti kell 12.00, organistid Ene Salumäe ja Kadri Ploompuu.

KOOR LAUDATE DOMINUM  
kooriharjutused igal neljapäeval kell 17.30 kiriku kantseleis, dirigent Veljo Reier.

PÜHAPÄEVAKOOL 
eel- ja kooliealistele lastele kirikus igal teisel pühapäeval kell 12.30, õpetajad Merje Schultz ja Külli Kelder.

NOORTERING

igal teisel pühapäeval kell 12.30 käärkambris, noortejuht Mai-Liis Mäeväli.

VESTLUSRING
täiskasvanutele igal teisel pühapäeval pärast missat kantsleis, läbiviija õpetaja Urmas Viilma.

SEENIORID
kogunevad koosviibimisele iga kuu kolmandal kolmapäeval kl 15, juhendaja Egle Viilma.


TOOMKIRIKU KANTSELEI 
Toom-Kooli 6, Tallinn 10130

Avatud: T, K, N, R
     10.00 - 14.00

P  10.00 - 10.50
Telefon: 644 4140
E-post: tallinna.toom@eelk.ee
Kodulehekülg: http://toomkirik.ee/  
Sekretär Leili Küttner
Õpetaja vastuvõtuaeg
K   10 - 14.00
Õpetaja Urmas Viilma

TOOMKIRIK AVATUD

Jaanuar – aprill  T – P 9 – 15

Mai                       E – P 9 – 17
Juuni – august   E – P 9 – 18
September          E – P 9 – 17
Oktoober              T – P 9 – 17
Nov – dets           T – P 9 – 15

TOOMKIRIKU TORN AVATUD
Aprill             T
 – P 9.30 – 14.30
Mai & sept   E – P 9.30 – 16.30
Juuni – aug E – P 9.30 – 17.30
Oktoober      T – P 9.30 – 16.30
Pääs torni on tasuline:
täiskasvanu 5€, 
õpilane 11 – 15 aastat 3€, 
laps 0 – 10 aastat tasuta!
Toomkiriku torni tasuta
sissepääsu tagab 
Tallinn Card.

Toomkooli tekkel

Toomkooli info

TALLINNA TOOMKOOL
on kristlik üldhariduslik erakool. Kooli pidaja on Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse poolt asutatud Tallinna Toomkooli Sihtasutus. 2012/2013 õppeaastal õpib kahes esimeses ja kahes teises klassis kokku 53 õpilast.
Kontakttelefon (õppeperioodil)  644 4140, e-post

tallinna.toomkool@eelk.ee.
Postiaadress: Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn.
Külastusaadress: Apteegi 3, Tallinna vanalinn.
Kodulehekülg:
www.tallinnatoomkool.ee 

Egle Viilma, direktori kt, 2 T klassi juhataja, usuõpetus
Mirjam Meremaa-Pärn 2. T klassi õpetaja, psühholoog
Kaie Kadaksoo, 2. P klassi õpetaja, kehaline kasvatus
Tiiu Siimon, 1. T klassi õpetaja, kunst ja käsitöö, inimeseõpetus
Heiki Haljasorg, 1. P klassi õpetaja
Kristin Oidsalu, inglise keel
Lüüli Kogermann, inglise keel
Aivar Saar, kehaline kasvatus
Eve Padar, folkloor
Tatjana Järvi, ballett
Kaja Post, muusikaõpetus
Mai-Liis Mäeväli, muusikaõpetus, kunst
Ene Salumäe, kantor
Urmas Viilma, kaplan, sihtasutuse juhataja
Merje Schultz, perenaineCopyright © 2012 EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, Kõik õigused reserveeritud.

Toomkoguduse address
EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
Toom-Kooli 6
Tallinn 10130
Estonia

Add us to your address book

Email Marketing Powered by Mailchimp