Copy

Katedraali    3/2012

Sõnumid

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kuukiri

Head sõbrad!

Paastukuu vaimulik juhtmõte kõlab: Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! - Mk 10:45.
Olla teiste teenija - see ei kõla kuigi ahvatlevalt. Samas on see kristluse üks olulisemaid põhimõtteid. Elamine ainult endale ei saa kindlasti olla kellegi elu mõtteks. Inimene elab täisväärtuslikku elu vaid siis, kui ta saab sealjuures pühenduda mitte esmalt enda vajadustele, vaid teiste omadele. Võiks öelda, et meie elu muutubki mõtestatuks alles siis, kui oleme kellelegi vajalikud ning teenime oma oskuste, annetega ja talentidega üldiseid huve. Oleme teiste teenijad nagu Kristuski seda oli! Nõnda ka paastuajal millestki loobudes, ei ole olulisem mõte hoida kokku või olla säästlik. Milleski ennast piirates, säästkem selleks, et anda neile, kellel ei ole. Suurendagem seeläbi oma annetusi abivajajatele. Selliselt käitudes ei ole paastumine ainult meie endi vaimse või füüsilisse tervise huvides, vaid paastuminegi toimub ligimese heaks ja Issandale austuseks!

Urmas Viilma
Toomkoguduse õpetaja


Paastuaeg

Paastuaeg ehk suur paast kestab 40 päeva tuhkapäevast kuni 1. ülestõusmispühani, sest Kristus paastus kõrbes 40 päeva enne kui alustas oma avalikku tegevust (Mt 4:1-11; Mk 1:12-13; Lk 4:1-13), Mooses viibis Siinai mäel 40 päeva, prohvet Eelja paastus 40 päeva ja Niinive linnale anti 40-päevane meeleparandusaeg. Paastuaja hulka ei loeta pühapäevi (Kristuse ülestõusmise päev). Paastuaja liturgiline värv on violett. Tõsidus ja elumõnude piiramine väljendub ka liturgias. Gloria ja Halleluuja jäävad jumalateenistusel ära kogu paastuaja vältel. Paastuaja kaks viimast nädalat keskenduvad Kristuse kannatustele ja seda perioodi nimetatakse liturgilises kalendris kannatusajaks. Tihti nimetatakse nõnda kogu paastuaega.

Paastuaja sisse jääb 25. märtsil ainsa liikumatu pühana selles tsüklis Issanda kuulutamise püha ehk paastumaarjapäev. Sel päeval kuulutas ingel Gabriel Maarjale ette, et ta sünnitab poja, kellele saab nimeks Jeesus (Lk 1:26-38). Selle päeva värv on valge. Vanakiriklikus liturgilises kalendris on 18 Maarjale pühendatud püha. Martin Luther pidas vähetähtsaks kõiki maarjapäevi, välja arvatud küünlamaarja- ja paastumaarjapäeva, sest nendel päevadel on olemas piibellik alus. Tänapäeval pühitsetakse teisi maarjapäevi vastavalt kohalikele tavadele.

Lõppes vastuvõtt Tallinna Toomkooli 

Möödunud nädalal lõppes vastuvõtt Tallinna Toomkooli 1. klassi, mis alustab õppetööd 2012/2013 õppeaastal. Toomkooli õppima asuvad õpilased läbisid tutvusuuringu ning täitsid kooliküpsust hindavaid ülesandeid. Kokku pääses toomkooli uude esimesse klassi 15 poissi ja 15 tüdrukut ning mõlema rühma nn joonealuseid kandidaate jäi võimaliku vabaneva koha ootele veel lisaks üle kümne õpilase. Karta seda, et kristlikele põhimõtetele toetuv kool jääks ilma õpilasteta, pole vaja. Nentida tuleb vastupidist - soovijaid on oluliselt enam kui kooli pääsejaid. Ka Tallinna Toomkool ei saa vastu võtta paraku kõiki soovijaid ning mitmed lapsevanemad pidid vastavat vastust kuuldes pettuma. Annaks Jumal, et peagi avab Tallinnas uksed veel mõni kristlik kool!

Tallinna Toomkool vajab uuest õppeaastast klassiõpetajaid

2012/2013 õppeaastast alustab Tallinna Toomkool õppetööd isesesiva õppekava alusel ning lisaks senisele klassile avatakse uus 1. klass kahes eraldi rühmas: poisid ja tüdrukud. Seoses uue klassi avamisega vajab kool alates sügisest oma kollektiivi klassiõpetajaid. Õpetajatel peab olema klassiõpetaja ettevalmistus ning vastava töö kogemus. Õpetajatelt oodatakse head koostööd väikeses kuid arenevas kollektiivis, tahet ning pühendumist lastega töötamiseks. Arvestama peab töötamisega kristlikus koolis ja kollektiivis, mistõttu eelistatud on koguduslik kuuluvus. Sooviavaldusi koos CV-ga oodatakse 16. märtsiks aadressil tallinna.toomkool@eelk.ee või postiaadressil Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn. Kasuks tuleb vaimuliku soovituskiri!


Tuludeklaratsioon kajastab kirikule tehtud annetusi

Veebruarikuu keskpaigast alates saavad inimesed täita oma tuludeklaratsioone. Kõik, kes on sooritanud kogudusele nimelise annetuse (või ametitalituse annetuse) ning kelle isikukood on koguduse kantseleis teada, nägid oma annetuse summat eeltäidetud deklaratsioonil. Maksuamet tagastab annetuselt deklareerijale tulumaksu. Kui mõni nimelise annetuse sooritanu, ei näinud oma annetust deklaratsioonil, kuid soovib annetuselt saada tagasi enammakstud tulumaksu, peab ta pöörduma koguduse kantseleisse soovitavalt e-kirja teel aadressil tallinna.toom@eelk.ee. Tulumaksu tagastamine annab paljudele inimestele võimaluse sooritada mõni suurem ost või kogududa reisiraha. Ühekordse suurema summa saamine võimaldab sooritada ka ära oma 2012. aasta liikmeannetus, et annetuse tegemine ei jääks aasta lõppu. Kes soovib tagastatud tulumaksu arvelt tasuda ära oma jooksva aasta liikmeannetust, võiks selle kanda järgmisele arvele: EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, SEB Pank, 10022002639007. Selgitusse märkida "Liikmeannetus 2012" ja annetaja(te) nimed.
 

Koguduse nõukogu koosolek toimub 18. märtsil

Käesoleva aasta esimene koguduse nõukogu koosolek toimub 18. märtsil vahetult pärast pühapäevast missat. Päevakorras on 2011. aasta tegevusaruanne, eelarve täitmise aruanne ja majandusaruanne. Kuulatakse ära revisjonikomisjoni hinnang aruannetele ja koguduse juhatuse majandusalasele tegevusele. Samuti antakse ülevaade Tallinna Toomkooli senisest tegevusest ja perspektiividest. Kõik toomkoguduse nõukogu liikmed ja asendusliikmed on oodatud!

 Ametitalituste
 statistika
1991 1999 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 Annetajaid 667 546 520 530 536 552 558 540 419 462
 Ristitud 152 71 44 55 54 42 66 35 36 53
 Konfirmeeritud 128 48 53 54 40 27 39 26 25 36
 Laulatatud, sh
 registreeritud
18 13 15
12
19
14
13
9
10
8
13
12
8
4
8
7
12
10
 Maetud 29 12 10 7 10 9 11 10 21 9

Leerikooliga saab veel liituda
2012. aasta esimene leerikursus algas 29. veebruaril. Tunnid toimuvad igal kolmapäeval kl 18 ja igal teisel pühapäeval (11.03; 25.03; 08.04; 22.04; 06.05 ja 20.05) vahetult pärast jumalateenistust kell 12.30Leerijumalateenistus toimub 27. mail 2012 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Toomkoguduse leerikursus toimib ka täiskasvanute (ristimiseelse) õpetuse ehk kateheesinaKursusele registreerimiseks tuleb tulla kohale järgmisesse leeritundi! Leerikursust viib läbi õpetaja Urmas Viilma. Loe leerikursusest edasi siit
Toomkirik varakevadel

Märtsi kalender

03.03. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Henn Eerik

04.03. kell 11:00 
MISSA - paastuaja 2. pühapäev. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Ene Salumäe. 

04.03. kell 12:30 
PÜHAPÄEVAKOOL, NOORTERING ja VESTLUSRING täiskasvanutele.

07.03. kell 18:00 
LEERIKURSUS kiriku käärkambris.

10.03. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu

11.03. kell 11:00 
MISSA - paastuaja 3. pühapäev. Jutlustab diakon Georg Glaase, organist Kadri Ploompuu. Pärast teenistust KIRIKUKOHV.

11.03. kell 12:30 
LEERIKURSUS kiriku käärkambris.

11.03. kell 15:00 
MISSA Merivälja Pansionis.

14.03. kell 18:00 
LEERIKURSUS kiriku käärkambris.

17.03. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Viola Chiekezi

18.03. kell 11:00 
MISSA - paastuaja 4. pühapäev. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.

18.03. kell 12:30 
PÜHAPÄEVAKOOL, NOORTERING.

18.03. kell 12.30
Kouduse NÕUKOGU koosolek.
21.03. kell 15:00 
SEENIORIDE koosviibimine. Üllatuskülaline!

21.03. kell 18:00 
LEERIKURSUS kiriku käärkambris.

24.03. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Ene Salumäe

25.03. kell 11:00 
MISSA - Paastumaarjapäev ja paastuaja 5. pühapäev. Jutlustab peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, organist Ene Salumäe. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel. Pärast teenistust KIRIKUKOHV.

25.03. kell 12:30 
LEERIKURSUS kiriku käärkambris.

28.03. kell 18:00 
LEERIKURSUS kiriku käärkambris.

31.03. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - oreliduo Tiia Tenno & Hille Poroson

Toomkiriku käärkambri vitraaž

Koguduse info

LAUDATE DOMINUM 
kooriharjutused igal neljapäeval kell 17.30 kiriku kantseleis, dirigent Veljo Reier.

PÜHAPÄEVAKOOL 
eel- ja kooliealistele lastele kirikus igal teisel pühapäeval kell 12.30, õpetajad Merje Schultz ja Külli Kelder.

NOORTERING

 igal teisel pühapäeval kell 12.30 käärkambris, noortejuht Mai-Liis Mäeväli.

VESTLUSRING
 täiskasvanutele igal teisel pühapäeval pärast missat kantsleis, läbiviija õpetaja Urmas Viilma.

SEENIORID
kogunevad koosviibimisele iga kuu kolmandal kolmapäeval kl 15, juhendaja Egle Viilma.

TALLINNA TOOMKOOL
on kristlik üldhariduslik erakool, kus 2011/2012 õppeaastal õpib 25 õpilast. Õpetajad Egle Viilma ja Kaie Kadaksoo.


TOOMKIRIKU KANTSELEI 
Toom-Kooli 6, Tallinn 10130

Avatud: T, K, N, R
     10.00 - 14.00

P  10.00 - 10.50
Telefon: 644 4140
E-post: tallinna.toom@eelk.ee
Kodulehekülg: http://toomkirik.ee/  
Sekretär Leili Küttner
Õpetaja vastuvõtuaeg
K   10 - 14.00
Õpetaja Urmas Viilma

TOOMKIRIK AVATUD

Jaanuar – aprill  T – P 9 – 15

Mai                       E – P 9 – 17
Juuni – august   E – P 9 – 18
September          E – P 9 – 17
Oktoober              T – P 9 – 17
Nov – dets           T – P 9 – 15

Copyright © 2012 EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, Kõik õigused reserveeritud.

Toomkoguduse address
EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
Toom-Kooli 6
Tallinn 10130
Estonia

Add us to your address book

Email Marketing Powered by Mailchimp