Copy
EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse infokiri
 
Katedraali Sõnumid

Nääri- ja küünlakuu 2014

Mõtteid uue Issanda aasta alguses

Äsja tähistasime Kristuse ristimispüha. Vanakiriklik traditsioon asetab selle päeva evangeeliumitekstiks loo Jeesuse ristimisest Ristija Johannese poolt. Hetkel, mil Jeesus saab ristitud avaneb taevas ja sealt laskub Jumala Vaim tuvina Jeesuse peale ning taevast kostub hääl, mis ütleb: “See on minu armas Poeg, kellest minul on hea meel!” (Mt 3:13-17). Jeesuse ristimislooga on seotud ka Ristija Johannese võimas tunnistus, kui ta näeb Jeesust enese juurde tulemas: “Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.” (Jh 1: 29). Ristimisvesi, taevast tuvina laskuv Issanda Vaim ja üle kõige kostuv hääl oli hetk, mil täitus Jesaja prohveteering Issanda võitud mehest: “Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud” (Js 61:1). Ristija Johannese silmad olid avatud ja tema nägi Jeesuses ristimise hetkel Agnus Dei’d – Jumala Talle, ohvritalle, kelle veri peseb ära maailma patud! 
Soovin, et ka meie silmad, kõrvad ja süda oleks avatud ning me kõik tajuksime omaenda ristimist Jumala lapseks saamisena, ega unustaks ka hinda, mida Kristus Jumala Tallena meie lapseseisuse eest maksis. Olgu meie südames tänu selle eest.

Soovin kõigile rohket Jumala õnnistust alanud uuel Issand aastal! 
Kohtumiseni Toomkirikus!

Urmas Viilma
Toomkoguduse õpetaja

 

Toomkirikus jutlustab kõrge külaline

19. jaanuaril külastab Toomkogudust Luterliku Maailmaliidu (LML) peasekretär õp Martin Junge, kes ka jutlustab pühapäevasel missal kell 11.00. Kõik on oodatud osalema missal ja sellele järgneval kirikukohvil. Lisaks Toomkoguduse vaimulikele ja õp. Jungele teenib jumalateenistusel ja pühitseb armulauda peapiiskop Andres Põder. Missal laulavad ka meie koguduse pühapäevakooli lapsed. 
Martin Junge on saksa juurtega vaimulik, kes on töötanud aastaid Peruus ning valiti mõned aastad tagasi LML peasekretäriks. 
Luterlik Maailmaliit (LML) on asutatud 1947 Lundis, Rootsis. EELK oli välis-eesti kiriku kaudu LML asutajaliikmeks. Täna koondab organisatsioon endas enamuse maailma luterlikest kirikutest. Liikmeiskirikuid on 79 riigist kokku 142. Nende kirikute liikmeskond kokku on enam kui 70 miljonit luterlast. Tegemist on organisatsiooniga, mis esindab maailma luterlasi oikumeenilistel läbirääkistel katoliiklaste, ortodokside ja teiste kristlike konfessioonidega. EELK esindajad on jõukohaselt kaasa töötanud LML tööorganites selle organisatsiooni algusest peale.

Lapsed on oodatud pühapäevakooli

Pühapäevakooli tunnid toimuvad 19. jaanuaril, 2. veebruaril, 16. veebruaril, 2. märtsil,16. märtsil, 30. märtsil, 13. aprillil, 27. aprill, 11. mai. Tunnid toimuvad vahetult pärast missat kell 12.30 – 14.00. Pühapäevatunni ajal on lapsevanemad oodatud koguduse kantseleisse vestlusringi, et kõneleda kirikuelu puudutavatel päevakajalistel ja huvitavatel teemadel.
Meisterdamise pühapäevad on pühapäevad, mil missa ajal saavad lapsed pühapäevakooli ruumis koos õpetajaga meisterdada samal ajal, kui vanemad osalevad missal. Lapsed on oodatud armulaua ajal õnnistamisele. Meisterdamise pühapäevad on 12. jaanuaril, 9. veebruaril, 9. märtsil, 6. aprillil ja 4. mail.
Peremissad toimuvad tavapäraste missade ajal kell 11.00 – 12.30 lastepärase missakorra järgi 13. aprillil – Palmipuudepühal ja 11.mail – Emadepäeval.
Perelaager koguduse peredele toimub 23. - 24. veebruaril Sakus EELK Laagrikeskuses “Talu”. Registreerimine perelaagrisse aadressil tallinna.toom@eelk.ee.
Lapsed osalevad ka praostkonna laulupäeval 1. juunil Nõmme Rahu kirikus ja kirikuaias.

 

Alanud on vastuvõtt Tallinna Toomkooli 1. klassidesse

Õpilaste vastuvõtt Tallinna Toomkooli toimub kooli taasasutamisest alates koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumiga (VHK). Lapsevanemate avaldusi (koos dokumendipildiga) laste õppima asumiseks Tallinna Toomkooli saab esitada 6. – 17. jaanuarini 2014. 2013/2014 õppeaastal avatakse Tallinna Toomkoolis üks esimene tüdrukute klass (1T) ja üks esimene poiste klass (1P), kuhu kokku võetakse vastu kuni 30 õpilast. Täpsemat infot õpilaste vastuvõtu kohta SAAB SIIT.

Algab kevadine leerikursus

Käesoleva aasta kevadine leerikursus algab 26. veebruaril 2014 kell 18.00 Toomkiriku kantseleis. Tunnid toimuvad igal kolmapäeval kl 18 – 19.30 ja igal teisel pühapäeval (9.03; 23.03; 06.04; 20.04; 4.05; 18.05) vahetult pärast jumalateenistust kell 12.30 – 14.00. Leerijumalateenistus toimub 25. mail 2014 kell 11.00 toimuval missal. Toomkoguduse leerikursus on toiminud ka täiskasvanute (ristimiseelse) õpetuse ehk kateheesina. Registreerimine e-posti aadressil tallinna.toom@eelk.ee ja telefonil 644 4140. Kursuse viivad läbi koguduse vaimulikud Urmas Viilma ja Arho Tuhkru koos koguduse teiste kaastöölistega. Kursuse maksumus 50 € sisaldab kõik vajalikud õppematerjalid. Loe leeritamise kohta lisaks ka SIIT.
 

Veebruaris jätkuvad piiblitunnid ja koguduse kool

Veebruarikuu toob koguduse igapäevaellu tagasi eelmise aasta suvel vaheajale jäänud vaimuliku sisuga regulaarsed üritused, mis on mõeldud nii koguduse liikmetele, kui ka teistele huvilistele.
Alates 4. veebruarist igal teisipäeval kell 18 hakkavad üle nädala toimuma PIIBLITUNNID ja üle nädala KOGUDUSE KOOLI kokkusaamised.
KOGUDUSE KOOL on mõeldud kõigile huvilistele, kellel soov on ennast harida ja täiendada kristlaseks kasvamise teel. Iga tund koosneb vaimuliku teemakohasest ettekandest, millega kaasneb ühine vestlus ettenähtud teemal. Tunni lõpus jagatakse igale kursuslasele täiendavaks kodutööks tunnimaterjalid ja kodused ülesanded. Tund kestab umbes 1,5 tundi ja koos käiakse üle nädala teisipäeviti.
PIIBLITUNNID on mõeldud Piibli süstemaatiliseks ja regulaarseks uurimiseks koos vaimulikust õpetaja ja kaaskristlastega. Eelnev registreerimine ei ole vajalik ja osalema oodatakse ka neid, kellel regulaarne kooskäimine ei ole alati võimalik. Piiblitund kestab umbes 1,5 tundi ja koos käiakse üle nädala teisipäeviti.

 

Orel läheb puhastusse

Kuna oreli täielikust restaureerimisest Christian Scheffleri orelitöökojas on möödunud juba veidi enam kui 15 aastat, siis on Toomkoguduse juhatus otsustanud, et pill tuleb puhastada, viled uuesti intoneerida ja teha oreli üldhäälestus. Oreli puhastab Toomas Mäeväli, intoneerib ja häälestab Matthias Ullmann Saksamaalt, kes intoneeris selle ka 1998. aastal restaureerimise käigus. Märtsi lõpus peaks pill jälle suurepärases korras olema. Päris vait ei jää instrument ka nimetatud tööde käigus: endiselt kõlab orel nii pühapäevastel missadel kui laupäevastes orelipooltundides. Oreliaasta muudest ettevõtemistest loe ajalehest EESTI KIRIK.
 

Armulaual osalemisest teatamisest

Koguduse täieõiguslikud liikmed ehk täiskogu liikmed on kõik need koguduse liikmed, kes lisaks oma nimelisele annetusele on ka vähemalt korra aastas osalenud armulaual.  Armulaual osaledes, palutakse kõigil Toomkoguduse liikmetel anda oma nimi teada koguduse kantseleisse vahetult enne armulauale tulekut või pärast jumalateenistust. Armulauale võib ennast registreerida või sellest pärast armulaual käimist teada anda ka e-kirjaga tallinna.toom@eelk.ee või telefonil 644 4140.
 

Liikmete annetustest

Liikmeannetusi, ametitalituste annetusi või nimelisi annetusi koguduse tegevuse toetuseks saab teha sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse SEB Panga arveldusarvele nr 10022002639007. Liikmeannetust saab tasuda ka osade kaupa. Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi. Vastavalt EELK kirikuseadustikule on liikmeannetuse soovitavaks suuruseks 1% inimese aastasissetulekust.TALLINNA TOOMKIRIKUS

01.01. kell 12:00
Uus-aasta SÕNAJUMALATEENISTUS. Jutlustab abiõpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.
01.01. kell 17:00
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.
03.01. kell 15:00
ORELIKONTSERT. Organist Piret Aidulo. Pilet 5 €.
04.01. kell 12:00
ORELIPOOLTUND - Kristina Vilotševa.
04.01. kell 19:00
JÕULUKONTSERT - Ansambel Orthodox Singers Valeri Petrovi juhatusel. Piletid 15/10 €.

05.01. kell 11:00
MISSA - Jõuluaja 2. pühapäev. Jutlustab abiõpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel. Lastele missa ajal eraldi tegevus.
06.01. kell 11:00
Kolmekuningapäeva SÕNAJUMALATEENISTUS koos Tallinna Toomkooliga. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Piret Aidulo.
06.01. kell 15:00
Kolmekuningapäeva ORELIKONTSERT. Organist Kadri Ploompuu. Pilet 5 €.
08.01. kell 17:00 
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.
11.01. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND. Oreliduo Kristina Vilotševa ja Denis Kasparovitch.
12.01. kell 11:00
MISSA - Kristuse ristimise püha. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Piret Aidulo. LASTELE missa ajal meisterdamine.
12.01. kell 15:00
MISSA Merivälja Pansionis
15.01. kell 14:00 
SEENIORIDE kohtumine Kaarli koguduse seenioritega. Täpsem info kantseleist!

15.01. kell 17:00 
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.

18.01. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND. Organist Olga Gams.

19.01. kell 11:00 
MISSA - 2. pühapäev pärast ilmumispüha. Jutlustab Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge. Organist Kadri Ploompuu. Pärast jumalateenistust KIRIKUKOHV.

19.01. kell 12:30 
PÜHAPÄEVAKOOLI ja NOORTERINGI tund.

22.01. kell 17:00 
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Urmas Viilma, organist Piret Aidulo.

25.01. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu.

26.01. kell 11:00 
MISSA - 3. pühapäev pärast ilmumispüha. Jutlustab abiõpetaja Arho Tuhkru, organist Piret Aidulo.

29.01. kell 17:00 
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.

30.01. kell 18:00 
SÕNA ja MUUSIKA ÕHTU, mille viivad läbi koguduse vabatahtlikud. Teema "Kristlasena ühiskonnas".

01.02. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Tiit Kiik

02.02. kell 11:00 
MISSA - Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma. Organist Kadri Ploompuu.

02.02. kell 12:30 
PÜHAPÄEVAKOOLI ja NOORTERINGI tund.

02.02. kell 12:30 
VESTLUSRING pühapäevakooli lastevanematele ja teistele huvilistele.

04.02. kell 18:00 
PIIBLITUND kõigile huvilistele kiriku kantseleis.

05.02. kell 17:00 
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Urmas Viilma. Organist Kadri Ploompuu.

08.02. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu.

09.02. kell 11:00 
MISSA - 5. pühapäev pärast ilmumispüha. Jutlustab õpetaja Christa Hunzinger Põhja kirikust, Saksamaalt. Organist Kadri Ploompuu. LASTELE missa ajal meisterdamine. Pärast missat kaetud KIRIKUKOHV.

09.02. kell 15:00 
MISSA Merivälja Pansionis.

11.02. kell 18:00 
KOGUDUSE KOOL kõigile kiriku õpetusest huvitatutele. Kaetud kohvilaud.

12.02. kell 17:00
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Arho Tuhkru, organist Piret Aidulo.
15.02. kell 12:00
ORELIPOOLTUND - Ott Indermitte (bariton), Niina Murdvee (viiul), Piret Aidulo (orel). Kavas Hugo Lepnurme kammermuusika tema 15. surma-aastapäeval.
16.02. kell 11:00
MISSA - 3. pühapäev enne paastuaega - Septuagesima. Jutlustab abiõpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.
16.02. kell 12:30
PÜHAPÄEVAKOOL ja NOORTERING. Samal ajal VESTLUSRING pühapäevakooli lastevanematele ja teistele huvilistele.
18.02. kell 18:00
PIIBLITUND kõigile huvilistele kiriku kantseleis.
19.02. kell 15:00
SEENIORIDE koosviibimine. Üllatuskülaline!
19.02. kell 17:00
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.
22.02. kell 12:00
ORELIPOOLTUND - Henn Eerik.
23.02. kell 11:00
MISSA - 2. pühapäev enne paastuaega - Sexagesima. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Piret Aidulo. Pärast missat kaetud KIRIKUKOHV. 
25.02. kell 18:00
KOGUDUSE KOOL kõigile kiriku õpetusest huvitatutele. Kaetud kohvilaud.
26.02. kell 17:00
Kesknädala PALVUS oreliga. Liturg Arho Tuhkru, organist Piret Aidulo.
26.02. kell 18:00 
LEERIKURSUSE algus Toomkiriku kantseleis. 

Kantselei lahtiolekuajad

T–R 10 – 14
   P 10 – 10.50
Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn, Eesti
Telefon 644 4140
E-post: 
tallinna.toom@eelk.ee.
Koguduse õpetaja Urmas Viilma. Vastuvõtuaeg kantseleis K 12.00 – 14.00. Muul ajal kokkuleppel telefonil 644 4140 või 
tallinna.toom@eelk.ee
Koguduse abiõpetaja abipraost Arho Tuhkru.
Koguduse õpetaja vastab ka küsimustele ja palvesoovidele, mis on saadetud talle 
siit.


Toomkirik avatud

Jaanuar – märts  T-P 9-15
Aprill                T-P 9-16
Mai                   E-P 9-17
Juuni – august    E-P 9-18
September        E-P 9-17
Oktoober           T-P 9-16
November         T-P 9-15
Detsember        T-P 9-15

Teenistused 

Missa pühapäeviti kl 11:00
Kesknädala palvus oreliga kolmapäeviti kl 17:00 Vaba sissepääs. 
Orelipooltund laupäeviti kl 12:00 (Annetusega) 


Info annetajale

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
Registrikood 80209270
SEB Pank 10022002639007 (IBAN: EE401010022002639007)
Panga kood BIC: EEUHEE2X
Panga aadress SEB Pank, Tornimäe 2, Tallinn 15010, Eesti
Korrespondeeriv pank SEB Pank.

 
© 2014 EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, Kõik õigused kaitstud.