Copy

Katedraali     8/2012

Sõnumid

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kuukiri

Head sõbrad, Toomkoguduse liikmed ja toetajad!

Loodan, et leiate aega suviste toimetuste vahel heita pilgu Toomkoguduse tegemistele ning eelootavate sündmuste eelteadetele. Kuigi suvel koguduse mitme töövaldkonna tegevus peatub, ei lakka jumalasõna kuulutamine, sakramentide jagamine ning ligimese ja Jumala teenimine nii sõna, palve kui muusikaga isegi suvekuudel. Igal pühapäeval on missa, igal laupäeval orelipooltund, millele lisanduvad üle nädala kolmapäevaõhtused orelikontserdid. Suvi on ka ristimiste ja laulatuste aeg. Nõnda liitub kogudusega suve jooksul ristimise kaudu kümneid uusi liikmeid ning ühist eluteed, millele Jumalalt õnnistust palutakse, asuvad käima mitmed uued abielupaarid. Kristuse kirik tegutseb järjekindlalt ja ustavalt oma Issanda käsku täites. Kirik ei ole aga ainult koguduse töötegijad. Kirik oleme me kõik, kes ristitud Kolmainujumala nimesse. Nõnda peame ka ise oma igapäevastes tegevustes püüdma leida aja Jumala ja ligimese tarvis. Parim viis Jumala teenimiseks on osa saamine sõnast ja sakramendist ning olla kristlikus osaduses oma kristlastest õdede-vendadega. Puhkus linnast eemal loob hulganisti võimalusi osaleda jumalateenistusel erinevates kirikutes üle Eestimaa või isegi üle maailma. Kristuse kirik ei ole ainult kodukirik, Ta ootab meid ees igas Pühakojas, mis on avatud teekäijale või palverändurile. Minge ja avastage Eestimaa "Teeliste kirkud"
 
Südasuviste tervitustega
 

Urmas Viilma
Toomkoguduse õpetaja

Tallinna Toomkooli uue õppeaasta avapalvus toimub Toomkirikus
Tallinna Toomkooli 2012/2013 õppeaasta pidulik avapalvus, millele järgneb aktus koos aabitsate üleandmisega 1. klassi astujatele toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. septembril kell 10. Oodatud on kõik Tallinna Toomkooli 1. ja 2. klasside õpilased koos perede ja sõpradega. Avapalvusele ja sellele järgenev aktusele on teretulnud ka kõik teised, kes soovivad olla tunnistajateks ajaloolise kooli taassünni imele ja õnnistatud kasvule. Palume algavale kooliaastale, õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja kooli toetajatele rohket Jumala kaitset, juhtimist ja õnnistust ning usaldame end Tema hoole alla. Täpsemat infot kooli tegemistest leiad kooli uuelt koduleheküljelt: www.tallinnatoomkool.ee

XII Tallinna Toompäevad 6.-9. september 2012 
"Minevikust tulevikku"
                                                               
 
Neljapäev, 6. september, Avapäev
18.00 - Toompäevade avamine. Avakontsert muusikutelt, kes on Toomkoguduse liikmed. Tornis avatud Toomkirikuga seotud näitus.

Reede, 7. september, Mineviku päev
11.00 - Kiriku ja kabelite tutvustus.
12.00 - Keskpäevapalvus orelimuusikaga.
12.30 - Kiriku tutvustus.
13.00 - 15.00 - Lasteprogramm. 
Täpsem info ja eelregistreerimine: Mai-Liis Mäeväli,
mai-liis@noortekeskused.ee
14.00 - 17.00 - Minevikuteemaline seminar (Ettekanded: Riho Saard, Heiki Haljsorg, jt).
Seminar toimub konsistooriumi saalis Kiriku plats 3. Registreerimine koguduse aadressil
tallinna.toom@eelk.ee ja kohapeal.
18.00 - Eesti Rahvusmeeskoori kontsert.
Tasuta. Annetused kogudusele.
 
Laupäev, 8. september, Ussimaarjapäev
07.00 - 10.00 - Palverännak Pirita kloostrist Toomkirikusse.
Lühikeste peatushetkedega palverännakule on oodatud kõik kaasteelised.
Koguneme kl 6.45 Pirita kloostri juures. Täpsem info augusti lõpus koguduse kodulehelt! 
10.00 - Hommikupalvus kirikus.
12.00 - Orelipooltund - Toomas Trass.
12.30 - Oreli tutvustus. Samal ajal ka kiriku tutvustus.
17.00 - Ansambli „Heinavanker“ kontsert.
Piletid 8 € / 5 € (õpilased, üliõpilased, pensionärid, koguduse liikmed). Piletid müügis ka Piletilevis.
 
Pühapäev, 9. september, Tuleviku päev
11.00 - Toompäevade MISSA ja Maarja medali üleandmine. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum.
12.30 - Pidupäevatort ja kirikukohv.
13.00 - 16.30 - Tulevikuseminar ja samaaegne programm lastele. 
Tulevikuseminarile oodatakse kindlasti osalema kõiki koguduse igapühapäevaseid kirikulisi, vabatahtlikke, juhtorganite liikmeid, töötegijaid, seenioreid, koguduse liikmeid, sõpru ja toetajaid. Seminaril saavad kõik kaasa mõelda Toomkoguduse tegevuse ja tuleviku küsimustes ning teha omapoolseid ettepanekuid koguduse elu elavdamiseks.
Seminariga samaaegselt on programm lastele, et vanemad saaksid osaleda seminaril ja töörühmade tegevuses.
12.30 - 13.00 - Registreerimine töörühmadesse
13.00 - 16.00 - Mõttetalgud viies erineva teemaga rühmas:

  • Jumalateenistuslik elu (sh muusikatöö).
  • Töö koguduse liikmetega ja vabatahtlike kaasamine.
  • Kasvatustöö – töö laste ja noortega, peretöö.
  • Hoolekandetöö.
  • Avalikud suhted, sh koostöö teiste organisatsioonide ja konfessioonidega.
Toompäevade kava täpsustub iga päevaga. Täpsem info ja kava koguduse kodulehelt: http://toomkirik.ee.

Tallinna Toomkoolil oma kodulehekülg
Alates 1. augustist on Tallinna Toomkoolil oma kodulehekülg aadressil www.tallinnatoomkool.ee. Seni on olnud võimalik saada Tallinna Toomkooli kohta infot Toomkoguduse koduleheküljelt. Sinna jääb Tallinna Toomkooli puudutav põhiinfo kõigile lugeda veel mõneks ajaks, kuid oluline värske info kooli tegevusest on edaspidi leitav Toomkooli enda lehelt. Kooli kodulehelt on kättesaadav kõik oluline, mis puudutab Toomkooli tegevust, põhimõtteid ja väärtusi. Lisaks saab lehelt kätte värsked uudised, mis kooli igapäevaelu puudutavad. Avalehel on ka teated aktuaalse infoga. Lehekülg täieneb ja täiustub töö käigus pidevalt. Kooliaasta alguses luuakse lehele ka koodidega ligipääsetav alalehekülg lastevanematele, õpetajatele ja teistele kooliga seotud inimestele detailsema olulise info edastamiseks ja vajalikele materjalidele ligipääsu tagamiseks.

Toomkooli pere 1. septembril 2011

Koguduse nõukogu koosolek toimub 2. septembril
Järgmine koguduse nõukogu koosolek toimub 2. septembril vahetult pärast pühapäevast missat. Päevakorras on Maarja medali ja 2012. aasta kultuuripreemia saaja kinnitamine.  Samuti antakse ülevaade Tallinna Toomkooli senisest tegevusest ja uueks õppeaastaks valmisolekust. Kõik toomkoguduse nõukogu liikmed ja asendusliikmed on oodatud!
 
EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima 

USUTEADUSKOND

* rakenduskõrgharidus: usuteadus, 180 ECTS, 3 aastat
* magistriõpe: usuteadus, 120 ECTS, 2 aastat, spetsialiseerumise võimalusega religioonipedagoogikale ja diakooniale
* magistriõpe: kristlik kultuurilugu, 120 ECTS, 2 aastat
Dokumentide vastuvõtt 13.–21. augustini, sisseastumiskatsed 23.–24. augustini.

Õpe toimub sessioonõppena, mille sessioonid on sõltuvalt õppekavast 3-4 päevased keskmise sagedusega 1 sessioon kuus. Õppetöö toimumise kohaks on ajalooliselt väärtuslik hoone Tallinna vanalinnas, kus tudengite jaoks on sessioonide ajal ka ööbimisvõimalus.  
 

KIRIKUMUUSIKA OSAKOND
* kirikumuusika eelkursus, 1 aasta
* kirikumuusika D-kursus, 2 aastat

Kirikumuusika D-kursuse lõpetanud saavad taotleda kirikumuusiku D-kutsekategooriat. Eelkursuse edukalt lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid D-kursusel.
Dokumentide vastuvõtt 21.–27. augustini, sisseastumiskatsed 28. augustil. Lisateave:
 http://ui.eelk.ee

Armulaual osalemisest kantseleisse teatamisest
Koguduse täieõiguslikud liikmed ehk täiskogu liikmed (kes omavad õigust kandideerida juhtorganitesse või valida juhtorganite liikmeid) on kõik need koguduse liikmed, kes lisaks oma nimelisele annetusele on ka vähemalt korra aastas osalenud armulaual. Täieõigusliku liikme staatuse säilitamiseks on vaja ennast armulauale registreerida ühel korral aastas, kuigi armulaual osalemine on loomulik iga kord, kui osaletakse teenistusel. Armulaual osaledes, palutakse kõigil Toomkoguduse liikmetel anda oma nimi teada koguduse kantseleisse vahetult enne armulauale tulekut või pärast jumalateenistust. Armulauale võib ennast registreerida või sellest pärast armulaual käimist teada anda ka e-kirjaga 
tallinna.toom@eelk.ee või telefonil 644 4140.

Kogudusele annetamisest
Liikmeannetusi, ametitalituste annetusi või nimelisi annetusi koguduse tegevuse toetuseks saab teha sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse SEB Panga arveldusarvele nr 10022002639007. Liikmeannetust saab tasuda ka osade kaupa. Sellisel puhul on soovitav sõlmida pangaga püsikorraldusleping. Nii jõuab toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale ja ei ole ühekordse maksena liialt ülejõukäiv. Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi.Piibel räägib kümnisest ehk 10% annetamisest oma sissetulekutest Jumala teenimiseks. Nõnda annetades, ei ole vaja muretseda, kas kogudus suudab ennast ära majandada või töötegijatele palka maksta. Loomulikult on annetamine iga liikme vaba tahte ja südametunnistuse küsimus ning iga annetus, sõltumata selle suurusest suur abi kirikutööle. Vastavalt EELK kirikuseadustikule on liikmeannetuse soovitavaks suuruseks 1% inimese aastasissetulekust.
 


Suvelilled
Augustikuu kalender

01.08. kell 19:00 ORELIKONTSERT
Tallinna XXVI Rahvusvaheline Orelifestival. Organist Jean-Pierre Leguay (Prantsusmaa).
04.08. kell 12:00 ORELIPOOLTUND
Noor organist I noorte organistide festivalilt (Tallinna XXVI Rahvusvaheline Orelifestival)
05.08. kell 11:00 MISSA
10. pühapäev pärast nelipüha. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma. Organist Kadri Ploompuu.
11.08. kell 12:00 ORELIPOOLTUND
Ene Salumäe
12.08. kell 11:00 MISSA
11. pühapäev pärast nelipüha. Missa käigus lapse ristimine. Jutlustab peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, organist Ene Salumäe.
12.08. kell 15:00 MISSA
Merivälja Pansionis.
15.08. kell 19:00 ORELIKONTSERT
Aaro Tetsmann. Sissepääs piletiga (5 €).
18.08. kell 12:00 ORELIPOOLTUND
Gedymin Grubba (Poola)
19.08. kell 11:00 MISSA
12. pühapäev pärast nelipüha. Missa käigus lapseristimine. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu.
25.08. kell 12:00 ORELIPOOLTUND
Kai Krakenberg (Saksamaa)
26.08. kell 11:00 MISSA
13. pühapäev pärast nelipüha. Jutlustab diakon Georg Glaase. Organist Ene Salumäe.
29.08. kell 19:00 ORELIKONTSERT
Kadri Ploompuu. Sissepääs piletiga (5 €).

Toomkirik

Koguduse info

MISSA
pühapäeviti kell 11.00, vaimulikud peapiiskop emeritus Kuno Pajula, õpetaja Urmas Viilma, diakon Georg Glaase

ORELIPOOLTUND
laupäeviti kell 12.00, organistid Ene Salumäe ja Kadri Ploompuu.

KOOR LAUDATE DOMINUM  
kooriharjutused igal neljapäeval kell 17.30 kiriku kantseleis, dirigent Veljo Reier.

PÜHAPÄEVAKOOL 
eel- ja kooliealistele lastele kirikus igal teisel pühapäeval kell 12.30, õpetajad Merje Schultz ja Külli Kelder.

NOORTERING

igal teisel pühapäeval kell 12.30 käärkambris, noortejuht Mai-Liis Mäeväli.

VESTLUSRING
täiskasvanutele igal teisel pühapäeval pärast missat kantsleis, läbiviija õpetaja Urmas Viilma.

SEENIORID
kogunevad koosviibimisele iga kuu kolmandal kolmapäeval kl 15, juhendaja Egle Viilma.


TOOMKIRIKU KANTSELEI 
Toom-Kooli 6, Tallinn 10130

Avatud: T, K, N, R
     10.00 - 14.00

P  10.00 - 10.50
Telefon: 644 4140
E-post: tallinna.toom@eelk.ee
Kodulehekülg: http://toomkirik.ee/  
Sekretär Leili Küttner
Õpetaja vastuvõtuaeg
K   10 - 14.00
Õpetaja Urmas Viilma

TOOMKIRIK AVATUD

Jaanuar – aprill  T – P 9 – 15

Mai                       E – P 9 – 17
Juuni – august   E – P 9 – 18
September          E – P 9 – 17
Oktoober              T – P 9 – 17
Nov – dets           T – P 9 – 15

TOOMKIRIKU TORN AVATUD
Aprill             T
 – P 9.30 – 14.30
Mai & sept   E – P 9.30 – 16.30
Juuni – aug E – P 9.30 – 17.30
Oktoober      T – P 9.30 – 16.30
Pääs torni on tasuline:
täiskasvanu 5€, 
õpilane 11 – 15 aastat 3€, 
laps 0 – 10 aastat tasuta!
Toomkiriku torni tasuta
sissepääsu tagab 
Tallinn Card.

Tallinna Toomkooli vapp

Toomkooli info

TALLINNA TOOMKOOL
on kristlik üldhariduslik erakool. Kooli pidaja on Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse poolt asutatud Tallinna Toomkooli Sihtasutus. Kool alustas tegevust 2011/2012 õppeaastal Vanalinna Hariduskolleegiumi toel Püha Miikaeli kooli osana. Alates 2012/2013 õppeaastast on kool iseseisev. Uuest õppeaastast asub koolis õppima kahes esimeses ja kahes teises klassis kokku 55 õpilast.
Kontakttelefon (õppeperioodil)  644 4140, e-post

tallinna.toomkool@eelk.ee.
Postiaadress: Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn.
Külastusaadress: Apteegi 3, Tallinna vanalinn.
Kodulehekülg:
www.tallinnatoomkool.ee 

Urmas Viilma, sihtasutuse juhataja.
Egle Viilma, 2. T klassi õpetaja direktori kohustes.
Kaie Kadaksoo, 2. P klassi õpetaja.
Tiiu Siimon, 1. T klassi õpetaja.
Heiki Haljasorg, 1. P klassi õpetaja.
Ene Salumäe, kantor.Copyright © 2012 EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, Kõik õigused reserveeritud.

Toomkoguduse address
EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
Toom-Kooli 6
Tallinn 10130
Estonia

Add us to your address book

Email Marketing Powered by Mailchimp