Copy
In deze Nieuwsbrief aandacht voor: Amersfoortse Maatjes, Nieuwe initiatieven, 
View this email in your browser

ReconnAct helpt in verschillende plaatsen met het opzetten van een Maatjesproject voor kwetsbare werkzoekenden

ReconnAct wil als expertisecentrum voor jobmaatjesprojecten ondersteuning geven aan lokale initiatieven bij het opzetten van een project om kwetsbare werkzoekenden naar werk te laten begeleiden door jobmaatjes. ReconnAct helpt met ervaringskennis, trainingen, ondersteuning bij fondswerving, communicatie en....met aandacht!  
Event voor werkgevers op 24 juni over gevolgen participatiewet
In het pand van Yokogawa in Amersfoort organiseren UWV, CNV Jongeren en ReconnAct op 24 juni (15.30-18.00 uur) een event voor werkgevers met als doel informatie te verstrekken over de gevolgen van de komende participatiewet. Er kan ook kennis gemaakt worden met de groep Realisten (Wajongers) die graag aan het werk willen. Meer informatie: www.amersfoortsemaatjes.nl  


Maatjesprojecten in steeds meer plaatsen 

Sinds begin 2014 is ReconnAct samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met Soest, Barneveld, Amersfoort (UWV), Zeist, Hilversum, Waddinxveen, Wageningen, Groningen en is nog met veel andere organisaties (Leger des Heils, Humanitas, etc.) in bespreking over mogelijke projecten.  Wilt u ook meer weten over de mogelijkheden en hoe ReconnAct u kan ondersteunen, neem dan contact op via de website: www.reconnact.nl
Op de foto de eerste stappen in Waddinxveen op weg naar een Jobmaatjes project.

Kwartiermakers informatie op 19 september

Als u overweegt om in uw woonplaats een Jobmaatjes project te starten, is het raadzaam deel te nemen aan de specifieke Kwartiermakers informatiebijeenkomst. U krijgt tijdens deze bijeenkomst alle informatie die nodig is om succesvol aan de slag te kunnen gaan in uw eigen plaats. Bovendien kunt u met gelijkgestemden ideeën uitwisselen. U bent van harte welkom op de volgende bijeenkomst op 19 september in Soest, vanaf 13.30 uur. Aanmelden kan via de website: klik hier.
 
Tweede Kamer toont belangstelling voor ReconnAct
Carola Schouten, Tweede Kamerlid van de Christen Unie (op de foto in rode jurk), bezocht in het voorjaar de gemeente Soest en diverse landelijke en lokale vertegenwoordigers van ReconnAct, om zich te laten informeren over de maatjesprojecten.  Ze bleek zeer geïnteresseerd en stelde veel vragen over de werkwijze en de behaalde resultaten. Namens de gemeente waren wethouder Yvonne Kemmerking en beledismedewerkster Irma Dijkstra aanwezig.  
Landelijk Team is er voor u!
Het Reconnact Management team bestaat op dit moment uit 4 personen: Stan Uyland (Externe contacten), Gerrit Vledder (Inhoudelijk advies), Lex Bergers (Communicatie) en op de foto Annemiek Ramaekers (Landelijke cöordinatie). Voor uw vragen over Maatjestrainingen, projectuitvoering, bijeenkomsten, projectleiderszaken, etc. kunt u Annemiek bereiken  via tel. nr. 06-11010344 en via mail: annemiekramaekers@reconnact.nl. 
Projectleidersbijeenkomst 
In mei kwam een groep projectleiders bijeen om met elkaar de Maatjesprojecten door te spreken en om kennis op te doen. Er werd o.a. kennis gemaakt met een makkelijk te gebruiken online tool voor de projectadministratie en met aspecten van werkgeversontsluiting, de Maatjestraining en fondsenwerving. Ook bleek er duidelijk interesse in de template voor een project website. Op de website treft u enkele filpmjes aan van de projectleiders uit Zeist en Groningen. Klik hier.
Geslaagde Intervisiebijeenkomst Soester Maatjes
Een van de pilot-projecten van ReconnAct was het Soester Maatjes project (mei-juli 2013). Inmiddels is het project herstart, nadat de gemeente Soest een financiële bijdrage had toegezegd. Het Soester Maatjes project is aangevraagd door GIDSnetwerk Soest, onder voorzitterschap van Harm Hilgeman en projectleiderschap van Amanda Minkema. Op 12 juni was er een leerzame intervisiebijeenkomst voor de Soester Maatjes in het gastvrije Grand Café Soestdijk. .
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 ReconnAct, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2014 ReconnAct, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp