Copy

 
רשימת הקבצים שצריך לצלם ולהעלות לטופס:
 • תמונת פרופיל- ברורה ולא חתוכה
 • רשיון נהיגה- לבדוק שהוא בתוקף
 • ביטוח חובה של הרכב- לבדוק שהוא בתוקף 
 • אישור ניהול חשבון- לשים לב שהוא תואם את פרטי חשבון הבנק

            
אני רוצה להיות עוסק עצמאי מה עלי לעשות?
 • לפתוח תיק במע"מ- מקבלים מספר עוסק
 • לפתוח תיק במס הכנסה  
 • לקבל אישור ניכוי מס (ממס הכנסה)
 • למלא בטופס הפרטים הפיננסי את הפרטים שלך: 
  - מספר התיק במע"מ/ ח"פ/ עוסק 
  - שם הבנק                                                   
  - מספר הסניף 
  - מספר חשבון בנק       
                  
              

שאלות נפוצות
יש לך עוד שאלות?
 ניתן לפנות אלינו ב 
Whatsapp
 
בלחיצה
כאן ונשמח לעזור! (: