Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser

 
Share
Forward

For English please scroll down.

De introductie voor deze editie van Steenworp is geschreven enkele maanden na de installatie van de Vlaamse Regering Bourgeois I (25 juli) en de Federale Regering Michel I (11 oktober). Verandering is de grote boodschap van de huidige coalitie. DAVID vzw is benieuwd welke dynamiek deze zal veroorzaken want de visie erachter blijft onduidelijk. In de vierde editie van de meeting kan je kennismaken met  
het belang van kunst in de zorgeconomie vanuit de case I AM HURT, Kunst in de wachtruimte. 

 
Persbericht Meeting door Nathalie De Neve
Op zaterdag 13 december 2014 organiseert DAVID vzw de vierde editie van de ‘I AM HURT’ -meeting. Het wordt een actieve ontmoeting in de Zebrastraat te Gent, met kunstenaars en artsen uit diverse disciplines over het thema ‘Kunst in de wachtruimte’. Discussies en workshops zullen gaan over hoe kunst in de medische praktijk een vorm van herstel kan zijn en welke soort kunst daar in onderzoek het meest geschikt voor blijkt te zijn. Lees meer
 
DAVID Store meets Rachel Heemskerk, 13 dec 2014 – 11 jan 2015
Rachel Heemskerk (*1984, NL) studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie met het  project ‘Kijken waar ik niet kijken kan’. Het is een installatie geworden met in de hoofdrol een vier minuten durende film over een schizofrene man, haar oudere broer Ralph. Ontmoet de kunstenares en maak kennis met haar werk op zaterdag 13 december in de Zebrastraat te Gent. Lees meer
 
Prof. dr. Dirk De Wachter, peetvader
Dirk De Wachter is niet alleen psychiater, hoogleraar en voorzitter van verschillende belangenverenigingen. Hij heeft de juiste looks, wordt wel eens vergeleken met het vrouwenidool Nick Cave en laat regelmatig van zich horen op het publieke forum. In oktober 2014 bracht Lannoo De Wachters recentste publicatie uit over liefde, 'Liefde, een onmogelijk verlangen?' Lees meer
 
Onze opinie over de waarde van kunst in tijden van besparingen
Vallen kunst en cultuur te herleiden tot gesubsidieerd vermaak voor een geschoolde elite of kunnen we spreken van een universeel belang? Het debat over de cultuursubsidies werd tot nu toe te veel toegespitst op de verdeling van de financiële middelen. De essentie van kunst en de betekenis ervan voor mensen kwam de voorbije maanden te weinig aan bod. Lees meer
 
Vrijwilliger in de kijker…Nathalie De Neve
In maart 2014 vond ik een vacature voor PR en communicatiemedewerker bij DAVID vzw. Het thema 'kunst als vorm van zorg' bij psychisch en fysiek lijden sprak me enorm aan. Als cultuurwetenschapster was ik na een lange opname in het ziekenhuis op zoek naar een interessante functie binnen het vrijwilligerswerk. Lees meer

 
Win het boek Borderline Times van auteur Dirk De Wachter
In 2012 bundelde De Wachter commentaren op de huidige westerse maatschappij in het boek ‘Borderline Times. Post een commentaar (max. 140 lettertekens) op onze facebookpagina over de waarde van kunst als medicijn. De citaten met het hoogste aantal ‘likes’ ontvangen een exemplaar van het boek met handtekening van de auteur. Praktisch: er zijn twee boeken te verdelen.


 
DAVID vzw on Facebook
DAVID vzw on Facebook
DAVID vzw - website
DAVID vzw - website

 The intro to this edition of Stone’s Throw was written in the weeks after the inauguration of the Flemish Government Bourgeois I (July 25th) and the Belgian Federal Cabinet Michel I (October 11th). For some months now, the big issue for both governments has been change. However, for the culture sector, this change has particular bad consequences. We are not surprised our sector, as others, faces a new round of cuts, but we hoped these would be less heavy. In the fourth edition of the meeting we will discuss the value of art in the care economy from the case 'I AM HURT, Art in the waiting room'. 

  • Press release by Nathalie De Neve
  • DAVID Store meets Rachel Heemskerk, December 13th 2014 till January 15th 2015
  • Professor Dirk De Wachter, godfather of this edition
  • Our opinion on the value of art in times of cuts
  • Introducing volunteer... Nathalie De Neve
Press release by Nathalie De Neve
On Saturday December 13th DAVID vzw presents its fourth edition of the ‘I Am HURT’-meetings. This edition will be an interactive and multidisciplinary meeting , with both artists and doctors.  The meeting will centre around the question of ‘Art in the waiting room’. Workshops and discussions will focus on how art can be a means of recovery and which forms of art are the most suitable for this.
 
DAVID Store meets Rachel Heemskerk, December 13th 2014 till January 15th 2015
Rachel Heemskerk (born 1984, NL) graduated from the Gerrit Rietveld Academy with the project ‘Look where I can’t look’. This installation features a movie of four minutes about a schizophrenic man, her older brother Ralph. Meet the artist and her work on Saturday 13th at the art centre Zebrastraat in Ghent!
 
Professor Dirk De Wachter, godfather of this edition
Dirk De Wachter is psychiatrist, professor and chairman of various associations. He has got the right looks, has been compared to Nick Cave and often speaks out in the public debate. His latest publication was issued by Lannoo in October 2014, and is titled ‘Love, an impossible desire?’.
 
Our opinion on the value of art in times of cuts
Do we reduce arts and culture to a state subsidized form of entertainment for an elite class or do we acknowledge its universal importance ? The recent debate on state subsidies for the culture sector was focussing too much on how to divide the funds only, whereas the essential value of arts for people hardly was taken into account.
 
Introducing volunteer … Nathalie De Neve
In march 2014 I found the  job vacancy for P.R. and communications at DAVID vzw. I was particularly interested in the issue of ‘Art as a means of care’. With a masters degree in Cultural Studies, and after a long-term admission in the hospital, I was looking for a challenging job as a volunteer..”
 
Medewerkers/contributors: Astrid David, Joachim David, Nathalie De Neve, Valerie Raes en Caroline Mattheeuws
Redacteur/editor: Astrid David en Nathalie De Neve
Translation: Bart Bauwens
B&W pictures: Nadja Zheks en Pieter de Wilde

Copyright © 2014 DAVID vzw, All rights reserved.
STEENWORP/STONE'S THROW

Our mailing address is:
info@david-vzw.be

unsubscribe from this list    update subscription preferences